1

Marcin Białas, Dom Rady

add Twoja notatka 
Marcin Białas, Dom RadyMarcin Białas, Dom Rady
Opis pozycji

intaglio E/A, 2018
18 x 24 cm

Aukcja
Aukcja Charytatywna
gavel
Data
13 sierpnia 2019
date_range
Cena wywoławcza
70 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 71 | Ulubione: 0
Aukcja
Fundacja Refugee

Fundacja Refugee

Aukcja Charytatywna
Data
13 sierpnia 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  20 000
  > 200
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki przekazane przez artystów w ramach darowizny na rzecz fundacji Refugee.pl. Fundacja oświadcza, że jest właścicielem Dzieł wystawionych na aukcji oraz oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, iż własność ani możliwość rozporządzenia tą własnością nie jest ograniczona żadnym prawem rzeczowym, ani żadnym innym prawem osoby trzeciej, a Dzieła nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania sądowego czy administracyjnego. 
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości  postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Całkowity dochód z aukcji zostanie przekazany na cele statutowe   fundacji Refugee.pl im Małgorzaty Jasiczek-Gebert. Organizator aukcji nie pobiera żadnych opłat organizacyjnych.
 4. Aukcja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu i portalu onebid.pl
 5. Ceny wywoławcze dzieł są ustalane indywidualnie dla każdej pracy.
 6. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej kwoty oznacza iż nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w terminie 10 dni od daty licytacji w formie przelewu na konto Fundacji Refugee.pl im Małgorzaty Jasiczek-Gebert.
  Numer konta bankowego: PL 91 2030 0045 1110 0000 0402 1930
  ul. Bracka 23/5100-028 Warszawa.
  Przelew powinien zawierać informację z podanym numerem licytowanego obiektu, oraz imię i nazwisko jeśli właściciel rachunku jest inny niż nabywca z dopiskiem  “Darowizna na cele statutowe”
 7. Miejsce i czas odebrania obiektu przez Nabywcę będzie ustalany indywidualnie  poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z organizatorem aukcji - galerią pokój (nr tel:.604-389-533, email: [email protected]).  W przypadku potrzeby przesłania pracy, nabywca ponosi koszty przesyłki. 
 8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 9. Prawo własności przechodzi na kupującego po potwierdzeniu przez Fundację dokonania pełnej wpłaty na rachunek bankowy podany w regulaminie. 
 10. W przypadku opóźnienia w zapłacie, które przekracza 5 dni, Organizator może w ciągu kolejnych 7 dni odstąpić od Umowy sprzedaży danego Dzieła. 
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 12. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych prac, jednak na życzenie nabywcy mogą wystawić w porozumieniu z autorem dzieła certyfikat autentyczności. 
 13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa
 14. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Fundacja Refugee
Kontakt
Marcin Białas
keyboard_arrow_up
add