PL EN DE

Sortuj: Kolejność | Popularność | Najnowsze | Cena
Pokaż: Wszystkie
Zakres cen: 1 - (Zmień)
Karol Bąk, POSŁANIEC IIIKarol Bąk, POSŁANIEC III
Karol Bąk, POSŁANIEC IIICena wywoławcza
10 000 PLN
Cena sprzedaży
37 740 PLN
Przebicie
377%
Ceny wraz z opłatą aukcyjną (Zmień)
olej na płótnie, 80x8o cm
obraz posiada okazałą ramę

Dochód z aukcji zasili działającą w Koninie sekcję koszykarzy na wózkach KSS Mustang - powstałą z inicjatywy Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Zakupiony sprzęt pozwoli kolejnym dzieciom na realizację ich sportowych pasji. 


Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
2.00%
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest V.A.Gallery Poland - Galeria Sztuki z siedzibą w Wysogotowie k /Poznania, ulica Wierzbowa 162
 2. Przedmiotem aukcji jest obraz olejny „POSŁANIEC III”, przekazany przez jego autora, światowej sławy Artystę  Karola Bąka do dyspozycji V.A.Gallery Poland. 
 3. Zgodnie z oświadczeniem Artysty powierzone dzieło stanowi jego własność
 4. Obraz nie jest objęty żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, jest wolny od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 5. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obraz ponownej licytacji.
 6. Wystawiony do sprzedaży obraz posiada określoną cenę wywoławczą i zawiera opis zgodny ze stanem faktycznym.
 7. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym Onebid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.
 8. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić V.A.Gallery Poland występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. 
 9. Telefoniczny udziału w licytacji wymaga wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom - co najmniej 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji.
 10. W imieniu tych osób, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie licytacji, będzie licytował przedstawiciel organizatora.
 11. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 12. Wylicytowana kwota zostanie w całości przekazana działającej w Koninie sekcji koszykarzy na wózkach KSS Mustang – powstałej z inicjatywy Fundacji  im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
 13. Organizator aukcji dolicza opłatę aukcyjną, pobieraną przez portal aukcyjny Onebid,  stanowiącą równowartość  2% ceny wylicytowanej.
 14. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną stanowi kwotę brutto.
 15. Prawo własności do wylicytowanego dzieła i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty.
 16. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), V.A.Gallery Poland przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 17. V.A.Gallery Poland nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionego obiektu, a reklamacje będą rozpatrywane wg. przepisów obowiązującego prawa.
 18. Zakupiony obiekt może zostać odebrany osobiście w siedzibie V.A.Gallery Poland lub wysłany na życzenie kupującego na wskazany adres na jego koszt.
 19. V.A.Gallery Poland nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu.


Wyświetleń: 368 | Ulubione: 0

Pozostałe aukcje

Brak innych aukcji