1

K. Stańczak, Kompozycja

add Twoja notatka 
K. Stańczak, KompozycjaK. Stańczak, Kompozycja
K. Stańczak, Kompozycja
K. Stańczak, Kompozycja
K. Stańczak, Kompozycja

Opis pozycji

Akryl na płótnie, bez ramy

Wymiary 100 x 100 cm

Sygnatura i rok na odwrocie

Autor: Kamil Stańczak

Artysta urodzony w 1980 roku w Puławach. Zajmuje się sztuką malarską, instalacjami i tworzy obiekty strukturalne i kinetyczne.

W latach 1999-2004 studiował na Wydziale Sztuki UMCS w Lublinie. W 2004 ukończył dyplomem malarstwa u profesora Stanisława Żukowskiego.

Dziś Artysta pracuje jako wykładowca na Uniwersytecie Lubelskim. 


Dowiedz się więcej:Kamil Stańczak


Dodatkowa informacja: Szacunkowy koszt transportu dzieła Dania - Polska - 48 Eur

Aukcja
Aukcja Europejscy Artyści
gavel
Data
20 października 2019
date_range
Cena wywoławcza
161 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 92 | Ulubione: 0
Aukcja
BeArte Gallery

BeArte Gallery

Aukcja Europejscy Artyści
Data
20 października 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 5 minut

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

Please read the regulations of the BeArte Gallery Auction for Buyers

 External Terms and Conditions for Buyers

In the case of any doubts and questions please contact us: [email protected]

Regulamin Aukcji BeArte Gallery - Denmark

dla OneBid

 

I.                    Organizator

 

 1.  Organizatorem aukcji sztuki online jest BeArte Gallery międzynarodowa platforma sprzedaży sztuki online, z siedzibą w Karlslunde, ul. Højtoften 12. H 2690 Dania, CVR no DK34129894,

        reprezentowaną przez Thomas Lyngskjold i Beata Piechocka

        zwana dalej BeArte Gallery Denmark lub BeArte Gallery

 1. Aukcje są prowadzone zgodnie z prawem polskim i regulaminem OneBid i za pośrednictwem platformy OneBid

 

II.                  Rodzaj aukcji

 

1.      BeArte Gallery organizuje aukcje internetowe w czasie rzeczywistym za pośrednictwem OneBid

2.    W przypadku  braku możliwości wzięcia udziału w aukcji internetowej,  istnieje możliwość zgłoszenia swojej oferty pisemnie na adres [email protected] za pomocą        formularza Zlecenie Licytacji Online – Upoważnienie dla BeArte Gallery (Patrz.par VI)

3.    Aukcje odbywają się w polskiej strefie czasowej

 

 III.                Przedmiot aukcji

 

1.      BeArte Gallery wystawia do licytacji dzieła w imieniu ich właścicieli, współczesnych artystów z Europy

2.    Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki takie jak: obrazy, rzeźby, fotografie i podobne, zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli

3.    Przedmioty wystawione na aukcji, zgodnie z oświadczeniem właścicieli, są wolne od wad prawnych i nie są obciążone prawami osób trzecich. Zgodnie z deklaracją

       właścicieli dzieła nie są objęte żadnym postępowaniem prawnym, skarbowym czy administracyjnym

4.     Zgłoszenie do aukcji za pośrednictwem BeArte Gallery – Denmark, może odbywać się po rejestracji udziału w aukcji, za pomocą platformy OneBid

5.     Artyści i właściciele dzieł sztuki chcący wystawić swoje działa na licytacji za pośrednictwem BeArte Gallery powinni skontaktować się BeArte Gallery na adres e-mail         

        [email protected]

6.     BeArte Gallery zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia obrazów do sprzedaży lub wycofania z aukcji do momentu rozpoczęcia  licytacji, bez podawania przyczyn

7.     Przedmioty wystawione na aukcji znajdują się na stronie OneBid i na  www.bearte.gallery

 

IV.                Rejestracja do licytacji

 

 1.  W licytacji może brać udział każdy, kto ukończył 18 lat, posiada pełnię praw i zarejestrował się do udziału w aukcji, zgodnie z regulaminem OneBid

 

V.                  Zakończenie aukcji

 

 1. Zakończenie aukcji ma miejsce z chwilą upływu czasu na jaki aukcja została zorganizowana
 2. W przypadku podbicia licytacji na krótko przed jej zakończeniem, aukcja może zostać przedłużona zgodnie z regulaminem OneBid

 

VI.                Zlecenie Licytacji z Limitem – Upoważnienie dla BeArte Gallery

 

 1.       Zlecenie Licytacji z Limitem jest upoważnieniem dla BeArte Gallery do licytacji w imieniu klienta
 2.       Zgłoszenie Zlecenie Licytacji z Limitem  musi nastąpić najpóźniej na 24h przed rozpoczęciem licytacji
 3.       Zlecenie Licytacji z Limitem musi zawierać cenę maksymalną oraz informacje jakim dziełem zainteresowany jest Nabywca
 4.       Formularz Zlecenie Licytacji z Limitem dostępny jest na pod linkiem: Formularz Licytacji z Limitem lub pod mailem [email protected]
 5.       Upoważnienie należy przesłać na adres [email protected]
 6.       BeArte Gallery każdorazowo potwierdza przyjęcie Zlecenie Licytacji z Limitem. Brak takiego potwierdzenia oznacza nieprzyjęcie zlecenia
 7.       BeArte Gallery zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia Zlecenie Licytacji z Limitem bez podawania przyczyny

 

VII.              Ceny, opłaty aukcyjne, koszty transportu

 

1.    Ceny wyświetlane są w walucie PLN

2.   Ceny licytowane zawierają podatek VAT obowiązujący w kraju rezydencji danego artysty/sprzedającego

3.   Cena wywoławcza jest ustalana indywidualnie między BeArte Gallery a właścicielem dzieła sztuki przed licytacją

4.   BeArte Gallery zastrzega sobie prawo ustalenia tak zwanych cen rezerwowych, tj. takich poniżej, których przedmiot nie może być sprzedany lub właściciel musi wyrazić na to zgodę

5.   Do ceny wylicytowanej Galeria dolicza opłatę aukcyjną (buyer’s premium) w wysokości 18%  od wylicytowanej ceny brutto

6.   Kupujący pokrywa koszt wysyłki. W niektórych przypadkach możliwe jest zamówienie transportu w tubie, aby obniżyć koszty wysyłki. Artysta decyduje, czy ta opcja jest

dostępna. W celu oszacowania kosztów wysyłki, prosimy o kontakt z Galerią: [email protected] Przesyłki są zawsze ubezpieczone w wysokości 1% całkowitego kosztu

transportu. Przesyłka jest realizowana przez międzynarodową firmę kurierską, taką jak DHL, TNT, UPS lub podobną. 

7.  Wylicytowana cena za dzieło sztuki wraz z prowizją powinna być wpłacona na konto BeArte Gallery w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia licytacji

8.   Za dzień finalizacji transakcji rozumie się dzień wpływu środków na konto BeArte Gallery

9.   W przypadku opóźnienia wpłaty środków z winy Nabywcy, Galeria może odstąpić od umowy i unieważnić transakcję

10.   Wszystkie należne opłaty Nabywca zobowiązany jest wpłacić na konto:


Particulair (BeArte Gallery)


Bank: Sparekassen Sjælland


SWIFT SWESDK22


IBAN DK2398870000124025

 

 1. Na życzenie Nabywcy, BeArte Gallery może też przesłać payment link usprawniający przeprowadzenie transakcji (PayPal)
 2. Z chwilą wpłynięcia środków na konto BeArte Gallery, prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę
 3. Wszystkie transakcje są potwierdzone poprzez wystawienie przez Sprzedającego (właściciela danego dzieła) faktury VAT dla Nabywcy.

 

VIII.            Odbiór wylicytowanych dzieł sztuki

 

 1. W przypadku artystów zamieszkujących inny kraj niż kraj Nabywcy, dzieła sztuki przesyłane są na adres Nabywcy
 2. W przypadku wylicytowania obrazów artystów zamieszkujących ten sam kraj, będzie możliwy odbiór osobisty ale za zgodą Sprzedającego

 

IX.                Ochrona danych osobowych

 

 1. Uczestnik aukcji rejestrując się w aukcji jednocześnie wyraża zgodę na administrowanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez BeArte Gallery do celów związanych z licytacjami, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r wraz z późniejszymi zmianami.

 

X.                  Wyłączenie odpowiedzialności

 

1.       BeArte Gallery nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania poczynione przez Sprzedającego ani Nabywcy i nie jest stroną spory między tymi stronami

2.       BeArte Gallery nie ponosi odpowiedzialności za trudności techniczne występujące podczas licytacji

3.       W przypadku powstania sporu między BeArte a stronami, miejscem rozstrzygnięcia sporu jest Sąd w Kopenhadze

 

XI.                Klauzula salwatoryjna

1.    Jeśli w przyszłości nastąpią zmiany prawne, które w jakimś fragmencie zdezaktualizują niniejszy dokument nie będzie miało to wpływu na prawomocność pozostałych części umowy. 

Пожалуйста, дабы избежать недопониманий при участии или покупке, ознакомьтесь с “Правилами Участия в Аукционе” от BeArte Gallery:

Внешними условиями для покупателей“.


В случае каких-либо сомнений или вопросов, пишите нам на почту: [email protected] Будем рады Вам помочь.

O aukcji

Galeria BeArte z Danii przedstawia Obrazy Artystów Europejskich

Kolekcja zawiera dzieła współczesnych artystów europejskich.

Styl kolekcji mieszany. Autorami są zarówno artyści z wieloletnim doświadczeniem jak i reprezentanci młodej sztuki.

Serdecznie zapraszamy.

FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
keyboard_arrow_up
add