3

BAUDEAU - LETTRES HISTORIQUES SUR L'ÉTAT ACTUEL DE LA POLOGNE ET SUR L'ORIGINE DE SES MALHEURS wyd.1772r.

add Twoja notatka 
BAUDEAU - LETTRES HISTORIQUES SUR L'ÉTAT ACTUEL DE LA POLOGNE ET SUR L'ORIGINE DE SES MALHEURS wyd.1772r.BAUDEAU - LETTRES HISTORIQUES SUR L'ÉTAT ACTUEL DE LA POLOGNE ET SUR L'ORIGINE DE SES MALHEURS wyd.1772r.
BAUDEAU - LETTRES HISTORIQUES SUR L'ÉTAT ACTUEL DE LA POLOGNE ET SUR L'ORIGINE DE SES MALHEURS wyd.1772r.
BAUDEAU - LETTRES HISTORIQUES SUR L'ÉTAT ACTUEL DE LA POLOGNE ET SUR L'ORIGINE DE SES MALHEURS wyd.1772r.

Opis pozycji

BAUDEAU Nicolas (Mikołaj) (1730 † około 1790).

LETTRES HISTORIQUES SUR L'ÉTAT ACTUEL DE LA POLOGNE ET SUR L'ORIGINE DE SES MALHEURS

l'abbé

...ut opes et lamentabile regnum — Eruerint Danaï, quaeque ipse misserima vidi. Aeneid.l. 2.

 A Amsterdam, et se trouve a Paris, chez Didot, l'aîné Libraire-Imprimeur, rue Pavée. — Delalain, Libraire, rue et à côté de la Comédie Françoise. — Lacombe, Libraire, rue Christine. — M. DCC. LXXII. {1772.}; str. 328 i k. 1 rejestru;

Poczem dodane: AVIS ÉCONOMIQUES AUX CITOYENS ÉCLAIRÉS DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, SUR LA MANIERE DE PERCEVOIR LE REVENU PUBLIC, str. 52. ; format 13x21 cm

 

Nicolas Baudeau (ur. w 1730, zm. w 1792) – francuski ekonomista, zwolennik fizjokratyzmu.

Dzieło zawiera dwie rozprawy: "Listy historyczne na temat bieżącego stanu polski o pochodzeniu jego smaków" oraz "Porady gospodarcze dla obywateli państwa Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zbierania danin publicznych".

Francuskie słowo „économiste” pojawiło się po raz pierwszy w druku w książce Baudeau. Wczesne wykorzystanie pojęcia „ przedsiębiorcy ” można również przypisać Baudeau.

W 1768 r. Baudeau został zwerbowany przez Ignacego Jakuba Massalskiego, biskupa Wilna, w celu wniesienia do Polski idei fizjokratycznych.

Głównym celem jego pracy było ułatwienie eksportu polskiego zboża do Francji.

"Egzemplarz Bibl. Jag. ma tytuł z datą r. 1772, a na końcu przed broszurą Avis tenże tytuł powtórnie, ale z datą r. 1771. i z opuszczeniem wyrazu: historiques. Obadwa tytuły różnią się także winietami. — Dzieło wyszło bezimiennie. Autor rozpoczyna opowieścią o krokach nieprzyjacielskich Moskwy pod Piotrem W. przeciw Polsce. Rządy w Polsce od Kazimierza W. do Jana III. Sejmy. Pacta conventa. Knowania Piotra W. i Elżbiety przeciw Polsce. Deklaracya w Warszawie 1745 r. Katarzyna II. Szósta rewolucya. Nicość zupełna rzeczypospolitej. Anarchia. — Jest listów pięć." Źródło: Estreicher

Nieczęste!

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA MARMORYZOWANA Z EPOKI, NA GRZBIECIE WYPUKŁE ZWIĘZY, TŁOCZENIA I ZŁOCENIA, OBCIĘCIA KART BARWIONE, WYKLEJKI Z PAPIERU MARMORYZOWANEGO.

Stan DB/ otarcia oprawy, ubytek narożnika przedniej wyklejki,  zapiski z epoki na wyklejkach, skreślenia i adnotacje na k.tyt. ślady zalania, brak stron 105-120


Aukcja
VI Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
21 września 2019
date_range
Cena wywoławcza
137 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 22 | Ulubione: 0
Aukcja
Antykwariat Sobieski

Antykwariat Sobieski

VI Aukcja książek i starodruków
Data
21 września 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
O aukcji

 

rzadkie książki przedwojenne, pierwodruki i pierwsze polskie wydania książkowe, cenne starodruki polskie, kolekcjonerska książka dla dzieci i młodzieży, oprawy wydawnicze, oprawy introligatorów, ekskluzywne książki oprawione, luksusowe książki w skórzanych oprawach, książka na prezent, Antykwariat Sobieski, aukcje książek i starodruków, aukcje bibliofilskie

 

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyć poinformować, że od dziś dostępny jest katalog naszej najnowszej, szóstej już aukcji, a portal OneBid.pl już jest dostępny dla Państwa limitów i ofert.

Szczegóły na naszej stronie:

https://antyksobieski.pl/webpage/6-aukcja-bibliofilska-ksiazek-i-starodrukow.html

Na aukcji 312 starannie wyselekcjonowanych obiektów, m.in. rzadkie książki przedwojenne, pierwodruki i pierwsze polskie wydania książkowe, solidne wydania literatury pięknej, cenne starodruki polskie, książka dla dzieci i młodzieży, klasyka bajek i baśni, ładnie zachowane oprawy wydawnicze, także z rzadkimi obwolutami oraz oprawy znanych introligatorów, albumy malarstwa, książki oprawione w skórę tudzież ekskluzywne książki w skórzanych oprawach, książki na prezent dla każdego.

Zapraszamy do udziału w gorących licytacjach.

Aby być na bieżąco z nowościami i informacjami o aukcjach, proponujemy subskrybcję Newslettera.

 

Z bibliofilskim pozdrowieniem

Paweł Kołata i Zespół

ANTYKWARIAT SOBIESKI

"Pokaż mi swoje książki, a powiem Ci, kim jesteś".

Lubicie to, dajcie łapkę w górę:

https://www.facebook.com/antyksobieski/#

http://www.antyksobieski.pl/images/frontend/theme/default2/social/fb_bw.png 

FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Antykwariat Sobieski
Kontakt
account_balance ul. Pułaskiego 31/3, 62-800 Kalisz
phone +48 609 772 993
keyboard_arrow_up
add