Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki
Sesja 1 | 14 września | 09:00
Monety polskie (490)
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
MONETY POLSKIE 483
Literatura 5
Średniowiecze 1
Polska królewska 1506-1795 181
Zygmunt I Stary 1506-1548 27
Zygmunt II August 1545-1572 2
Stefan Batory 1576-1586 11
Zygmunt III Waza 1587-1632 67
Władysław IV Waza 1632-1648 1
Jan II Kazimierz 1648-1668 13
Orty 7
Tymfy 1
Szóstaki 5
Michał Korybut Wiśniowiecki 1669-1673 1
Jan III Sobieski 1674-1696 12
August III Sas 1733-1763 14
Fryderyk Chrystian 1763 1
Stanisław II August Poniatowski 1764-1795 27
Zestawy monet 5
Polska pod zaborami 1772-1864 44
Polska 1916-1945 204
Monety od roku 1945 44
Monety historycznie związane z Polską 4
MEDALE 7
Sesja 2 | 14 września | 14:00
Banknoty polskie (702)
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
BANKNOTY POLSKIE 702
Sesja 3 | 15 września | 10:00
Antyk, monety i banknoty zagraniczne (196)
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Sesja 4 | 15 września | 12:00
Banknoty zastępcze i Papiery Wartościowe (227)
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Noty monet, medali i banknotów

Stan zachowania

Grading

keyboard_arrow_up
add