Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki
Sesja 1 | 14 września | 09:00
Monety polskie (490)
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
MONETY POLSKIE 483
Literatura 5
Średniowiecze 1
Polska królewska 1506-1795 181
Polska pod zaborami 1772-1864 44
Polska 1916-1945 204
Królestwo Polskie 1
II Rzeczpospolita 153
Monety próbne 1
Monety złote 1925 2
Monety srebrne 1924-1932 24
Monety srebrne 1932-1939 54
Monety niekruszcowe 62
Zestawy 10
Generalna Gubernia 3
Wolne Miasto Gdańsk 45
Getto w Łodzi 1940-1944 2
Monety od roku 1945 44
Monety historycznie związane z Polską 4
MEDALE 7
Sesja 2 | 14 września | 14:00
Banknoty polskie (702)
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
BANKNOTY POLSKIE 702
Sesja 3 | 15 września | 10:00
Antyk, monety i banknoty zagraniczne (196)
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Sesja 4 | 15 września | 12:00
Banknoty zastępcze i Papiery Wartościowe (227)
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Noty monet, medali i banknotów

Stan zachowania

Grading

keyboard_arrow_up
add