Poznański Dom Aukcyjny
Sesja 1 | 20 września | 10:00
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Antyk 73
Islam. 14
Obce. 43
Literatura numizmatyczna 266
Monety z Polską powiązane. 181
Medale 198
Sesja 2 | 21 września | 09:00
keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
Średniowiecze 254
Nowożytne - okres królewski. 614
Nowożytne - okres porozbiorowy. 37
Monety dla Galicji i Lodomerii 1
Miasto Gdańsk pod panowaniem pruskim. 1
Wolne Miasto Gdańsk 1808-1812. 1
Księstwo Warszawskie. 15
Monety z oblężenia Zamościa. 2
Królestwo Polskie. 6
Powstanie Listopadowe 1830-1831. 2
Wolne Miasto Kraków. 3
Zabór Rosyjski. 6
Wojsko Polskie. 3
Pieniądz Dominialny. 2
Banknoty. 15
Karty żywnościowe. 18

Noty monet, medali i banknotów

Stan zachowania

Grading

keyboard_arrow_up
add