770

USA, Luizjana, nierozcięty arkusz 4 banknotów 5 dolarowych (bez zdjcia)

III
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: III
Aukcja
34 Aukcja PTN
gavel
Data
09 grudnia 2017
date_range
Cena wywoławcza
38 EUR
Stan zachowania
III
Cena sprzedaży
42 EUR
Przebicie
112%
Wyświetleń: 25 | Ulubione: 0
Aukcja

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

34 Aukcja PTN
Data
09 grudnia 2017
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
12.00%
Nie mniej niż 0 EUR za tę pozycję
Podbicia
  1
  > 5
  100
  > 10
  500
  > 20
  1 000
  > 50
  5 000
  > 100
  10 000
  > 200
  50 000
  > 500
  100 000
  > 1 000
 
Regulamin
REGULAMIN AUKCJI
 
1.    Organizatorem aukcji jest Polskie Towarzystwo Numizmatyczne z siedzibą w Warszawie.
2.    Aukcja odbywa się zgodnie z układem obiektów w katalogu. W szczególnych wypadkach prowadzący aukcję może układ ten zmienić.
       Informacja o ewentualnej zmianie porządku aukcji będzie podana licytującym.
3.    Opisy są podane w katalogu w dobrej wierze i na podstawie aktualnych informacji i wiedzy ekspertów.
4.    Ewentualne wątpliwości mogą być zgłoszone Komisji Aukcyjnej wyłącznie przed aukcją, a w trakcie aukcji przed wywołaniem kwestionowanego numeru.
       W wypadku niejasności, przedmiot może być z aukcji wycofany. Licytanci będą traktowani tak, jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów,
       ich wady i zalety, i żadne reklamacje po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane.
5.    Organizator aukcji nie odpowiada za wady prawne przedmiotów zgłoszonych na aukcję.
6.    Ceny podane w katalogu są cenami wywołania i są w każdym przypadku indywidualnymi szacunkami.
       Stany zachowania podane są zgodnie z klasyfikacją przyjętą dla danej kategorii zabytków i traktowane są również jako indywidualne szacunki.
7.    Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli walorów numizmatycznych (komis) i w imieniu licytujących.
8.    Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest posiadanie katalogu aukcyjnego, zgłoszenie uczestnictwa przez pobranie numeru licytacyjnego
       i wpłacenie zwrotnego wadium w wysokości 100 zł.
9.    Udział w aukcji może nastąpić również korespondencyjnie przez pisemne złożenie oferty lub e-mailem: [email protected], z wyraźnym oznaczeniem limitu tj.
       najwyższej oferowanej ceny.
       Proponowane limity są dla organizatora aukcji informacją ściśle poufną. Istnieje także możliwość licytacji przez Internet
       po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie: https://ptn.onebid.pl/auction/34/
       Polskie Towarzystwo Numizmatyczne nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu (licytacji przez Internet)
       z przyczyn niezależnych, pozostających poza kontrolą Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.
10.  Organizatorzy aukcji mogą odmówić wydania numeru licytacyjnego osobom, które wcześniej nie wywiązały się z zobowiązań wobec PTN
       w związku z poprzednimi aukcjami lub z innych istotnych przyczyn.
11.  Tzw. postąpienie w licytacji tj. podwyższenie stawki w trakcie aukcji wynosi:
       do 100 zł                                o 5 zł
       100-500 zł                              o 10 zł
       500-1000 zł                            o 20 zł
       1000-5000 z                           o 50 zł
       5000-10 000 zł                       o 100 zł
       10 000-50 000 z                     o 200 zł
       50 000-100 000 zł                  o 500 zł
       powyżej 100 000 zł                o 1000 zł
       Aukcjoner może przyjąć inną stawkę postąpienia w licytacji.
12.  Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu.
       W sytuacji wątpliwej, czy nastąpiła podwyżka ceny, jak też przy innych niepewnych sytuacjach, kwota przebicia będzie raz jeszcze wywołana.
       W kwestiach wątpliwych dopuszcza się również powtórzenie licytacji danego numeru.
13.  Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany przedmiot w przeciągu 10 dni od dnia aukcji.
       W przypadku nieuregulowania należności w terminie, naliczane będą ustawowe odsetki.
14.  Do wylicytowanej ceny dolicza się kupującemu 12% – w tym podatek VAT od marży
       (Ustawa z dn. 11 marca 2004 roku O podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535, art. 120, ust. 4).
15.  Fakt zgłoszenia obiektów na aukcję przez właściciela, jak i przystąpienie do licytacji przez Internet jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Konta do wpłat/ Bank accounts:

Bank Pekao
IBAN: PL 87 1240 2887 1111 0010 4605 4055 (konto PLN)
IBAN: PL 34 1240 2887 1978 0010 7710 9568 (konto EUR)
IBAN: PL 96 1240 2887 1787 0010 7710 9757 (konto USD)


Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
ul. Jezuicka 6/8
00-281 WARSZAWA

O aukcji

Na grudniowej aukcji pod młotek trafią między innymi dukat gdański Stefana Batorego, talar Władysława IV, czy ładne złoto.

FAQ
O sprzedawcy
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Kontakt
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
room
ul. Jezuicka 6/8
00-281 Warszawa
public
keyboard_arrow_up
+