Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
656

[SKALBMIERZ. Portal wejściewy do kościoła św. Jana Chrzciciela. Fot. Edward Buczek]

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Opis: Skalbmierz

Wydawca: Fot. Edw. Buczek

Format: 17,8 cm x 12,7 cm

Stan: dobry

Aukcja
4. Aukcja Antykwariatu kolekcjonujemy.pl - pocztówki i literatura filokartystyczna
gavel
Data
14 czerwca 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
9 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 5 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat kolekcjonujemy.pl

4. Aukcja Antykwariatu kolekcjonujemy.pl - pocztówki i literatura filokartystyczna
Data
14 czerwca 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI

1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat kolekcjonujemy.pl prowadzony przez firmę KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski z siedzibą w Legionowie, ul. Zegrzyńska 83/23, NIP: 536-173-03-14, REGON: 368913741 zwaną dalej Organizatorem.

2. Przedmiotem aukcji są pocztówki oraz książki o tematyce filokartystycznej powierzone przez Klientów lub stanowiące własność Organizatora.

3. Organizator podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem skarbowym i sądowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

4. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

5. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami licytacji.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

7. W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

8. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji są informacjami poufnymi.

9. Organizator może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.

10. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.

11. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi (w PLN). Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 10%.

12. Nabywca zobowiązany jest uregulować należności za wylicytowane przedmioty w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. Po upływie ww. terminu naliczane będą ustawowe odsetki. 

13. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w znaczący sposób odbiega od stanu faktycznego.

14. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

15. Zapłata za wylicytowane przedmioty następuje na rachunek bankowy Organizatora. 

16. Zakupione pozycje Organizator wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty przesyłki podane są w opisie aukcji.

17. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51

18. Administratorem danych osobowych Uczestników aukcji jest Antykwariat kolekcjonujemy.pl prowadzony przez firmę KOLEKCJONUJEMY – Paweł Jankowski. Osoba licytująca, podając dane personalne wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

19. Organizator jest zobowiązany do gromadzenia danych osobowych (imię, nazwisko, nr pesel) uczestników aukcji, dokonujących transakcji powyżej 10 000,00 złotych, w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach (Dz. U. z 04.12.2017 r. poz. 2249).

20. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji waloru.

21. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora.

22. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat kolekcjonujemy.pl
Kontakt
Antykwariat kolekcjonujemy.pl
room
ul. Zegrzyńska 83 / 23
05-119 Legionowo
phone
+48512247066
keyboard_arrow_up