Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
41

Anna Tomkielska (ur. 1997), Wyspa I, 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Anna Tomkielska (ur. 1997),

Wyspa I, 2021

Linoryt, format papieru: 42,5 x 29,5cm (Hahnemuhle 350g), format grafiki: 28 x 19 cm
Anna Tomkielska, urodzona w 1997 roku w Zambrowie.
Absolwentka Liceum Plastycznego w Łomży. Obecnie studiuje ostatni rok grafiki w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Od paru lat jest członkiem pracowni tkaniny w MOK w Zambrowie, gdzie wykonuje batiki. Brała udział w wystawach grupowych w MOK Zambrowie (2016, 2018, 2019, 2022), Łomży (2016), Szczecinie (2019), Łodzi, Katowicach(2022) oraz w wielu wystawach pokonkursowych m.in w Żarach (2016), Lublinie (2019). Otrzymywała stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego oraz stypendium rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Brała udział w międzynarodowym plenerze graficznym WDK w Górkach Wielkich w 2019 roku.
W 2021 roku otrzymała nagrodę Firmy Printroom w 31. Konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Projekt dla studentów ASP w Łodzi.

Aukcja
I AUKCJA SZTUKI NIEOCZYWISTEJ
gavel
Data
10 czerwca 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
75 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 24 | Ulubione: 1
Aukcja

APARYCJA PROJEKT

I AUKCJA SZTUKI NIEOCZYWISTEJ
Data
10 czerwca 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
8.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin

Regulamin:

Warunki ogólne:
Organizatorem aukcji jest firma APARYCJA PROJEKT JAGODA MALINOWSKA,  NIP 7312074532, REGON 520691303, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Ignacew 26; w dalszej części nazywana Galerią Sztuki. Aukcje odbywają się za pośrednictwem platformy OneBid.pl
Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność właściciela Galerii Sztuki. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
Galeria Sztuki gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią Sztuki ekspertów.
Galeria Sztuki zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
Obiekty sprzedawane na aukcji można obejrzeć w siedzibie Galerii. Ponadto Galeria posiada rozbudowany system wizualno-informatyczny i aby usprawnić sprzedaż online udostępnia dokumentację fotograficzną, oraz filmową klientom zainteresowanym zakupem Obiektów.
Galeria Sztuki sprzedaje Obiekty w stanie w jakim zostały one dostarczone przez Komitentów.
Galeria Sztuki nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania obiektu.
Wylicytowana cena, jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 14 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria Sztuki może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą i wystawić obiekt/obiekty ponownie na aukcję.
Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria Sztuki przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
Klient ma prawo do wglądu do swoich danych siedzibie Galerii Sztuki oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Galeria Sztuki oferuje wysyłkę, której koszty ponosi kupujący. Dostępne są różne formy dostawy w zależności od gabarytów zakupionego Obiektu. Dostawa kurierska wyceniana jest każdorazowo, uwzględniając masę i wymiary przesyłki.
Zamówiony towar dostarczany jest do miejsca wskazanego przez Klienta na jego koszt. Warunki i możliwość wysyłki dzieł za granicę są uzgadniane indywidualnie.
Odbierając przesyłkę w obecności kuriera, Klient powinien sprawdzić stan zewnętrzny opakowania oraz stan obiektów zawartych w przesyłce.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń obiektu w chwili jego odbioru, Klient zobowiązany jest do podjęcia następujących czynności:
a) sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego kuriera,
b) złożenia u kuriera reklamacji, postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,
c) poinformowania Galerii o zaistniałych okolicznościach w formie elektronicznej na adres mailowy:
W przypadku przyjęcia przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń lub niepodjęcia czynności opisanych powyżej, Galeria nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń dostarczonych obiektów istniejących w chwili ich wydania.
W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki od kuriera, a następnie jej zwrotu przez kuriera do siedziby, galeria nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie przesyłki.
Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego i niepodjęcia zakupionych obiektów w terminie 14 dni, Galeria podejmie próbę wysyłki dzieła na koszt klienta.  
Przy ustaleniu warunków odpłatnej dostawy, na życzenie kupującego możliwy jest bezpośredni transport Obiektu z Galerii do Nabywcy na terenie województwa Mazowieckiego, oraz Łódzkiego.

Nabywca otrzymuje potwierdzenie zakupu oraz fakturę.

Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny, poprzez wysłanie do Galerii pisemnego oświadczenia mailem na adres: [email protected]

W powyższym przypadku Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Galerią w celu ustalenia szczegółowych warunków zwrotu dzieła.
Galeria zwróci Zamawiającemu wpłaconą kwotę na poczet zamówionego dzieła w terminie 14 dni od momentu zwrotnego przyjęcia przesyłki przez galerię pod warunkiem, że dzieło nie będzie nosiło śladów użytkowania, ani uszkodzeń.
Na życzenie Klienta, przed wysyłką Obiektu może zostać udostępniona dokładna dokumentacja fotograficzna.
Galeria zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w wyjątkowych przypadkach, np. z powodu ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek pomyłki lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego obiektu z rzeczywistością. Klient o takim przypadku jest zawsze uprzednio informowany przez obsługę galerii.

Galeria informuje, że dane osobowe podane przez Klienta, zbierane są na zasadzie dobrowolności i służyć będą wyłącznie do realizacji zamówienia. Dane nie będą nikomu udostępnione, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawienia.
Złożenie zamówienia przez Klienta jest każdorazowo potwierdzane przez Galerii w ciągu 24 godzin. Potwierdzenie to ma wyłącznie charakter informacyjny i dotyczy dostępności dzieła w magazynie.
Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.


Polityka Prywatności
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO*
(*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APARYCJA PROJEKT JAGODA MALINOWSKA,  NIP7312074532, REGON 520691303, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Ignacew 26;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed wykonaniem umowy;
Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom oprócz instytucji wskazanych przez przepisy prawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celów, dla których przetwarzamy Pani/Pana dane wraz z okresem archiwizowania wymaganym prawem – maksymalnie 5 lat od realizacji umowy;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu przetwarzania;
 
W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, w tym do:
realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży, wyceny, oprawy lub komisu;
obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umów, dokonaniem i otrzymaniem płatności.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla:
celów podatkowych i rachunkowych;
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Galerię?
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Nami przez formularz dostępny na stronie internetowej https://aparycja-galeria.pl/ lub w siedzibie Galerii.
Z uprawnień tych mogą Państwo skorzystać, gdy:
w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Galerię; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże bez stosowania zautomatyzowanego profilowania. Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych: Szanowni Państwo, w każdej chwili możecie wycofać wyrażoną przez Was zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub skorzystać z innych praw Państwu przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W tym celu prosimy o pobranie poniższego formularza, wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie oraz odesłanie e-mailem na adres Galerii.
Reklamacje:
1. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie obiektów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
2. Galeria odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi.
3. Klient, w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności Galerii z tytułu niezgodności zawartości przesyłki z umową, powinien złożyć stosowne zawiadomienie oraz skontaktować się w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego.
4. Zawiadomienie o niezgodności zawartości przesyłki z umową powinno zawierać: nazwę obiektu/tytuł pracy, okoliczności uzasadniające reklamację, w tym opis ewentualnej niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności pracy z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.
5. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie na adres mailowy: [email protected]
6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem zamówień pomiędzy serwisem internetowym Galerii a Zamawiającym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Galerii.

Płatności:
Ceny dzieł znajdują się na stronie internetowej Galerii, podane są w PLN i są cenami netto.
Podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. W tym celu, w formularzu zamówienia należy podać wszystkie dane niezbędne do jej wystawienia. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.
Zamawiający może dokonać płatności przelewem bankowym na konto Galerii:
Płatność dochodzi do skutku w momencie uznania na rachunku bankowym Galerii.


O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
APARYCJA PROJEKT
Kontakt
APARYCJA PROJEKT
room
ul. Ignacew 26
95-050 Konstantynów Łódzki
phone
+48737527668
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
10:00 - 18:00
Niedziela
10:00 - 18:00
keyboard_arrow_up