Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
44

Jarosław Jaśnikowski, Czerwony baron

add Twoja notatka 
Opis pozycji
giclee na płótnie, nr serii 15/20
86 x 66 cm (w ramie 106 x 86 cm)
sygnatura artysty/certyfikat autentyczności
Aukcja
Prezentowa Aukcja Inkografii
gavel
Data
27 listopada 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
723 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 15 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Maya

Prezentowa Aukcja Inkografii
Data
27 listopada 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  3 000
  > 300
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Regulamin
  1. Organizatorem aukcji jest Maya - Galeria Sztuki i Atelier (PHU Maja Wolf) z siedzibą w Toruniu, ulica Ducha Świętego 19.
  2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów, autorów lub stanowiące własność organizatora aukcji zwanego dalej Galerią Maya.
  3. Zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do ich rozporządzania.
  4. Obiekty nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
  5. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.
  6. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.
  7. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym Onebid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.
  8. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej.
  9. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom co najmniej 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji.
  10. W imieniu tych osób, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie licytacji będzie licytował przedstawiciel organizatora.
  11. Postąpienie w licytacji:
    cena minimalna a 2000 zł. - 100 zł., 2000 zł. a 3000 zł. - 200 zł., 3000 zł. a 5000 zł. - 300 zł., 5000 zł. a 10000 zł. - 500 zł., 10000 zł. a 20000 zł. - 1000 zł., pow. 20000zł.  - 2000 zł., 
  12. Wylicytowana najwyższa cena zostaje potwierdzona trzykrotnym uderzeniem aukcjonerskiego młotka lub zakończeniem czasu w przypadku aukcji online i jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
  13. W przypadku sporu aukcja może zostać powtórzona. Nabywca zobowiązany jest do wykupu wylicytowango obiektu w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji.
  14. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
  15. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
  16. W razie nie wywiązania się z umowy przez kupującego Galeria Maya może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży.
  17. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), Organizator informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, Klientom będącym konsumentami i uczestniczącymi w aukcji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  18. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty i opłaty organizacyjnej.
  19. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia obiektu bezpośrednio po zakończeniu licytacji.
  20. Galeria Maya nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a reklamacje będą rozpatrywane wg. przepisów obowiązującego prawa.
  21. Zakupione przedmioty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Galerii Maya lub wysłane na życzenie kupującego na wskazany adres na jego koszt.
  22. Galeria Maya nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria Maya
Kontakt
MAYA Galeria Sztuki i Atelier
room
ul. Świętego Ducha 19
87-100 Toruń
phone
+48 566400059
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up