Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
22

Jerzy Bohdan Szumczyk, Solidarność z Białorusią, 2020

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 223 - 780 EUR

druk pigmentowy, papier, 50 x 70 cm, ed. 1/10 sygnowany na odwrociu

Mija 40 lat od Porozumień Sierpniowych. Znów jesteśmy solidarni. "Solidarność z Białorusią" - jako instalacja zawisła na historycznej Bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej, w języku polskim i białoruskim. Grafika jest parafrazą słynnego logo strajkujących - „Solidarność” autorstwa Jerzego Janiszewskiego.

Jerzy Bohdan Szumczyk - ur. 1987, rzeźbiarz, twórca akcji artystycznych i instalacji. Absolwent Wydziału Rzeźby i Intermediów w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, związany artystycznie ze środowiskiem Trójmiasta i rodzinnego Lidzbarku Warmińskiego. Współzałożyciel Grupy Rokosz animującej obszary po PGR-owskie oraz Kolektywu POGODA związanego ze Stocznią Gdańską.
Szumczyk zainteresowany jest tymi elementami wspólnotowej historii, które z jakichś powodów budzą silne emocje (od nostalgii po wyparcie) i tym, jak rezonują we współczesności.Aukcja
favorite Aukcja charytatywna dla uchodźców politycznych z Białorusi
gavel
Data
17 lutego 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
22 EUR
Estymacje
223 - 780 EUR
Cena sprzedaży
245 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
245 EUR
Przebicie
1100%
Wyświetleń: 343 | Ulubione: 1
Aukcja

Piękna Gallery

Aukcja charytatywna dla uchodźców politycznych z Białorusi
Data
17 lutego 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest dom aukcyjny Piękna Gallery, prowadzony w ramach działalności spółki Very Good Idea Sp. z o.o. , ul. Emilii Plater 10, 00-669 Warszawa, NIP 5252611958.
b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na zasadzie darowizny na rzecz Fundacji HUMANOSH im. Sławy i Izka Wołosiańskich. 
NIP: 7382160403. 

Gladyszow  105/1, 38-315 Uscie Gorlickie. Woj.malopolskie;

REGON: 386219430

e-mail: [email protected]

tel. +48 661 331 800

Konta firmowe w PKO BP, 

Konto PLN IBAN: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

SWIFT: BPKOPLPW

KRS 0000844394

SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia. 
b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt. 
c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży owego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny wciągu 5 dni przekaże oferentowi informację czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.
d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.
b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
b. Telefonicznie – pracownik Piękna Gallery zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Piękna Gallery nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.
c. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal Artinfo.pl oraz OneBid.pl

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty nie doliczana jest opłata aukcyjna.
b. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną) doliczana jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości do 5%, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994r. Nr24, poz.83)
c. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.
d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji w siedzibie domu aukcyjnego lub na konto bankowe:  PKO BP, Konto PLN IBAN: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
b. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika placówki.
c. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
d. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej (oraz *„droit de suite” jeżeli obowiązuje).
e. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.
b. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wywóz dzieł sztuki starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

O aukcji

Pomóżmy stworzyć dla uchodźców z Białorusi dom w Polsce


Piękna Gallery wraz z Fundacją HUMANOSH oraz agencją marketingową Communication Unlimited przygotowała Aukcję charytatywną, której celem jest stworzenie tymczasowego domu w Polsce dla uchodźców politycznych z Białorusi. Zgromadziliśmy 93 ciekawych obiektów w tym: dzieła sztuki polskich i białoruskich artystów, różnorodne pamiątki z autografami gwiazd sportu, filmu i muzyki oraz wyjątkowe przedmioty związane z protestami na Białorusi.  


Przybywający do Polski uchodźcy z Białorusi potrzebują pomocy - dachu nad głową i wsparcia w załatwianiu spraw, które umożliwią im normalne życie w naszym społeczeństwie.


HUMANOSH Fundacja im. Sławy i Izka Wołosiańskich, która od lat zajmuje się poszukującymi schronienia w Polsce uchodźcami, chce stworzyć dla uchodźców politycznych z Białorusi „Mirnyj Dom”, czyli hostel, który będzie dla nich tymczasowym domem. Fundacja planuje, że w hostelu będzie mogło przebywać 15-20 osób (w tym dzieci),

a oprócz pokoi byłaby w nim również sala edukacyjna, świetlica i biblioteka. Miesięcznie wynajęcie i utrzymanie domu to koszt 10 000 – 15 000 zł. Fundacji marzy się, aby pozyskać fundusze chociaż na pierwsze pół roku działalności hostelu.


Na pomoc Fundacji HUMANOSH ruszyła Piękna Gallery oraz agencja marketingowa Communication Unlimited,

organizując zbiórkę dzieł sztuki oraz przedmiotów na aukcję, z której dochód pomoże HUMANOSH zrealizować swój cel.


Fundacja HUMANOSH stara się usamodzielniać swoich podopiecznych. Dlatego planuje określić czas przebywania w hostelu i jednocześnie pomagać im w znalezieniu pracy, a jeśli będzie to konieczne również w przekwalifikowaniu zawodowym. Od listopada 2020 r., Fundacji udało się już wynająć dla białoruskich uchodźców 11 mieszkań i zasiedlić w nich 34 osoby. Ponadto pozyskane do tej pory fundusze przeznaczyła na artykuły gospodarstwa domowego (ponad 40 tys. zł) oraz na lekarstwa (ponad 6 tys. zł).


Więcej informacji o tym, jak HUMANOSH pomaga Białorusinom można znaleźć na stronie:

http://humanosh.org/jak-pomagamy-/bialorus/


FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Piękna Gallery
room
ul. Emilii Plater 10
00-669 Warszawa
phone
+48224001688
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11:00 - 19:00
Wtorek
11:00 - 19:00
Środa
11:00 - 19:00
Czwartek
11:00 - 19:00
Piątek
11:00 - 19:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up