Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
2

Karolina Jabłońska, Para, 2018

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 2 108 - 2 740 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
spray, papier, 30 x 30 cm sygnowany i datowany na odwrociu: KAROLINA JABŁOŃSKA 7.LIP.2018

Karolina Jabłońska ur. 1991, Niedomice W latach 2010-2015 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka. Współzałożycielka galerii Potencja w Krakowie i magazynu artystycznego "Łałok".
Laureatka II nagrody biennale malarstwa Bielska Jesień (2017), nagrody Dolnośląskiego Klubu Kapitału w 12. Konkursie Gepperta (2016)
Mieszka i pracuje w Krakowie.
Twórczość Karoliny Jabłońskiej to jeden z najbardziej prominentnych przykładów współczesnej sztuki, która odzwierciedla stany i niepokoje młodego pokolenia. Bohaterami obrazów artystki są zwykli nastolatkowie i ludzie młodzi, których codzienność składa się z imprez, bójek, skomplikowanych relacji z rówieśnikami i walki o swoje. Obserwujemy sceny w bliskim kadrze, ciała, jakby z gumy, w spięciu. Wyraziste gesty i spojrzenia, ujęte w intensywnych, neonowych kolorach, sprawiają, że prace Jabłońskiej pozostają z widzem na długo.

WYSTAWY INDYWIDUALNE

 2021

- No Rest for the Weary, Steve Turner Gallery, Los Angeles, USA

 2020

- Room Tour (wspólnie z Sophie Thun), Raster, Warszawa, PL

- Hyperbole, Zeller van Almsick, Wiedeń, A

2019

- No Man Is Big Enough for My Arms, Works on Paper Gallery, Wiedeń, A

 2018

- Ślisko, Raster, Warszawa, PL

2017

- Dziewczyna czy tygrys, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, PL

2016

- Ludzka rzecz, Fundacja Grey House, Kraków, PL

- Nowa para oczu, Galeria Potencja, Kraków, PL

2015

- Maronka, BWA Tarnów, PL
WYBRANE WYSTAWY ZBIOROWE2021

- The Catalyst. Joseph Beuys and Democracy Today, Museum Morsbroich, Leverkusen, DE

- Od Podszewki, Raster, Warszawa, PL

- Mainly for Woman, SCAD Savannah, USA

2020

- Nightwatching (Cracow Art Week KRAKERS), Potencja, PL

- Bodylotion, Zeller Van Almsick, Wiedeń, AT

- Komisch’ Wetter, Galleria Doris Ghetta, Ortisei, IT

- Cała Polska. Wyprawa do źródeł sztuki. Vol.2, Gdańska Galeria Miejska, PL

- On the Politics of Delicacy, Capitain Petzel, Berlin, DE

2019

- Duch natury i inne bajki, Muzeum Śląskie w Katowicach, PL

- Sensations. Closer to the people, Kunstverein Schattendorf, A

- Self Portraiture: The Artist as Muse, SCAD Savannah, USA

- Soundcheck (Potencja), Rondo Sztuki, Katowice, PL

- Farba znaczy krew, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, PL

- Funny Games, Gussglashalle, Berlin, DE

2018

- New Perspectives: Leipzig meets Cracow, Spinnerei archiv massiv, Lipsk, DE

- Komunikacja ze wszystkim, co jest, Fundacja Stefana Gierowskiego, Warszawa, PL

- Interes, Galeria Potencja / Warsaw Gallery Weekend, Warszawa, PL

- Ozimina, Galeria Widna, Kraków, PL

- Lifehack, Jedna Dva Tři Gallery, Praga, CZ

2017

- 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, PL

- Szwung, Schwarz Contemporary, Berlin, DE

- No problem, Galeria Potencja, Krakow, PL

- „XY” New Generation Polish-Hungarian Painting, MODEM Center for Modern and Contemporary Arts, Debrecen, HU

- Seans, Galeria Szara, Katowice, PL

- Potencja, Raster, Warszawa, PL

2016

- Interstelaż, Galeria Potencja, Kraków, PL

- 12. Konkurs Gepperta, Galeria BWA Awangarda, Wrocław, PL

2015

- Wy-dalone, Galeria Potencja, Kraków, PL
Aukcja
AUKCJA NEW MASTERS
gavel
Data
05 października 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 265 EUR
Estymacje
2 108 - 2 740 EUR
Cena sprzedaży
1 770 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
1 475 EUR
Przebicie
140%
Wyświetleń: 196 | Ulubione: 2
Aukcja

Piękna Gallery

AUKCJA NEW MASTERS
Data
05 października 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE


a. Organizatorem aukcji jest dom aukcyjny Piękna Gallery, prowadzony w ramach działalności spółki Very Good Idea Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 10, 00-669 Warszawa, NIP 5252611958.


b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na zasadzie komisu lub będące własnością domu aukcyjnego.


SYSTEM LICYTACJI


a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.


b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.


c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.


d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.


e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.


PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI


a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.


b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.


UDZIAŁ W AUKCJI


a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.


b. Telefonicznie – pracownik Piękna Gallery zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Piękna Gallery nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.


c. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl


PŁATNOŚCI


a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20%.


b. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną) doliczana jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości do 5%, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994r. Nr24, poz.83)


c. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.


d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji w siedzibie domu aukcyjnego lub na konto bankowe: Santander Bank Polska S.A., 06 1090 2590 0000 0001 3065 6852.


e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.


f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.


g. Dom Aukcyjny na życzenie klienta wystawia fakturę VAT Marża.


OBIEKTY


a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.


b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.


c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.


d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.


e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej (oraz *„droit de suite” jeżeli obowiązuje).


f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i musi nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.


PRZYPOMINAMY


a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


b. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wywóz dzieł sztuki starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

*podlega opłacie droit de suite


O aukcji

Oferta Aukcji NEW MASTERS to staranny, autorski wybór 30 najciekawszych artystów młodego i średniego pokolenia. Wśród nich znaleźli się twórcy o ugruntowanej pozycji oraz tacy, którzy zaczynając właśnie swoją drogę, proponują świeże i intrygujące spojrzenie. 

  • Zapraszamy do udziału w aukcji osobiście w siedzibie galerii (rejestracja do godziny 18.15 w dniu aukcji)
  • Przyjmujemy zlecenia stałe i telefoniczne
  • Proponujemy udział za pośrednictwem portali Onebid.pl oraz Artinfo.pl.

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA: 23 września - 5 października 2022
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 11.00 - 19.00
1 i 2.10. (sobota i niedziela) 2022 11.00-19.00

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Piękna Gallery
room
ul. Emilii Plater 10
00-669 Warszawa
phone
+48224001688
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11:00 - 19:00
Wtorek
11:00 - 19:00
Środa
11:00 - 19:00
Czwartek
11:00 - 19:00
Piątek
11:00 - 19:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up