Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
185

[egzemplarz Konstanty Brandel] J.GOZDAWA - POEMES FUTILES - Nicea 1946 [dedykacja Gozdawy, autograf Samuela Tyszkiewicza]

add Twoja notatka 
Opis pozycji

POEMES FUTILES

JEAN GOZDAWA

Chez les Tyszkiewicz

Nice MCMXLVI

Ilustracje Konstantego Brandla

Jean Gozdawa właściwie Jan Małęczyński - 1903 w Kamieńsku - 1980 w Paryżu - Polski urzędnik konsularny, poeta

Samuel Tyszkiewicz - 1889 w Warszawie - 1954 w Castel d'Aiano - polski typograf, drukarz i wydawca

Konstanty Brandel - 1880 w Warszawie - 1970 w Paryżu - polski malarz i grafik 

POEMES FUTILES - jest to 38 publikacja od 1940 roku w Nicei w zakładzie Samuela Tyszkiewicza oddana w hołdzie francuskiej bibliofilii. Wspaniałe dzieło polskiego tercetu Jana Małęczyńskiego, Samuela Tyszkiewicza i Konstantego Brandla.

Unikatowa, rzadka i ciekawa pozycja. Na stronie przedtytułowej dedykacja od Małęczyńskiego: 

"Drogiemu Mistrzowi w szczerym przyjacielskim..."

Na ostatniej stronie podpis Samuela Tyszkiewicza.

Wydano 260 numerowanych egzemplarzy - niniejszy bez numeru, jednak z unikatowym drukarskim wpisem "Exemplaire de Constantin Brandel"

Całość na papierze czerpanym, zachowana oryginalna folia oraz etui. Wspaniałe wyklejki, ilustracje.

Format: 17x13 cm

Ogromna rzadkość - zdecydowanie do najlepszych zbiorów.


Aukcja
Książka, Pocztówka, Fotografia, Obraz - V Aukcja Antykwariatu Skalite
gavel
Data
29 stycznia 2023 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
53 EUR
Cena sprzedaży
151 EUR
Przebicie
286%
Wyświetleń: 82 | Ulubione: 3
Aukcja

Antykwariat Skalite

Książka, Pocztówka, Fotografia, Obraz - V Aukcja Antykwariatu Skalite
Data
29 stycznia 2023 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  50
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Regulamin

1.     Organizatorem aukcji jest firma ANTYKWARIAT SKALITE ARTUR BOŻEK, NIP: 9372742814 z siedzibą w Buczkowice 43-374 ul.Brzeziny 842 zwana w dalszej części regulaminu Antykwariatem.

2.     Przedmiotem aukcji są książki, pocztówki, obrazy i inne obiekty bibliofilskie powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Antykwariatu.

3.     Antykwariat SKALITE podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem skarbowym i sądowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.

4.     Antykwariat może wycofać pozycję przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.

5.     Do udziału w licytacji/aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwisie onebid.pl i zapoznały się z zasadami oraz techniką licytacji.

6.     Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi (w PLN). Do ceny wylicytowanej doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 10%.

7.     Zamówienia pocztowe prosimy kierować na adres Antykwariatu SKALITE.

8.     W przypadku otrzymania limitów na jednakową kwotę w stosunku do tej samej pozycji, o wyniku licytacji decyduje kolejność zgłoszeń.

9.     Treść zamówień aukcyjnych traktowana jest poufnie.

10.   Organizatorzy aukcji zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.

11.   Nabywca może w terminie 10 dni roboczych od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w znaczący sposób odbiega od stanu faktycznego. Sporne sprawy będą rozpatrywane przez Antykwariat SKALITE po dostarczeniu rzetelnego uzasadnienia.

12.     Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne licytowanych pozycji.

13.     Kupujący/Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 7-dniowego terminu płatności od daty potwierdzenia zakupu wylicytowanych pozycji. Po upływie ww. terminu naliczane będą ustawowe odsetki. 

14.     Zakupione pozycje Antykwariat wysyła za pośrednictwem kuriera INPOST po otrzymaniu należności na konto bankowe. Do ceny końcowej będą doliczane opłaty związane z wysyłką w wysokości 20 PLN. Odbiór osobisty w siedzibie Antykwariatu jest możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr. tel. +48 517 141 905 ).

15.     Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat SKALITE. Osoba licytująca, podając dane personalne wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu udziału w aukcji, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

16.   W związku z  ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187), osoba, która dokona zakupu (bądź pośredniczy w zakupie, w tym reprezentuje osoby prawne) obiektu za cenę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych jak imię, nazwisko oraz PESEL. 

17.   Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz Muzea Rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych (Ustawą o muzeach z 21 XI 1996).

16.   Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych warunków aukcyjnych.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Skalite
Kontakt
Antykwariat Skalite
room
Brzeziny 842
43-374 Buczkowice
phone
+48517141905
keyboard_arrow_up