57

Górski, Ludzie Towarzystwa

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Krzysztof Ryszard Górski, Ludzie Towarzystwa
Warszawa 2007
Stron 512, okładka twarda, stan b. dobry, nowa

Masa 1,62 kg7

Aukcja
38 aukcja PTN
gavel
Data
13 marca 2021
date_range
Cena wywoławcza
3 EUR
Cena sprzedaży
8 EUR
Przebicie
257%
Wyświetleń: 17 | Ulubione: 1
Aukcja

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

38 aukcja PTN
Data
13 marca 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
Podbicia
  1
  > 5
  100
  > 10
  500
  > 20
  1 000
  > 50
  5 000
  > 100
  10 000
  > 200
  50 000
  > 500
  100 000
  > 1 000
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI

   1. Organizatorem aukcji jest Polskie Towarzystwo Numizmatyczne z siedzibą w Warszawie.

   2. Aukcja odbywa się zgodnie z układem obiektów w katalogu. W szczególnych wypadkach prowadzący aukcję może układ ten zmienić. Informacja o ewentualnej
       zmianie porządku aukcji będzie podana 
licytującym.

   3. Opisy są podane w katalogu w dobrej wierze i na podstawie aktualnych informacji i wiedzy ekspertów.

   4. Ewentualne wątpliwości mogą być zgłoszone Komisji Aukcyjnej wyłącznie przed aukcją, a w trakcie aukcji przed wywołaniem kwestionowanego numeru.
       W wypadku niejasności, przedmiot może być 
z aukcji wycofany. Licytanci będą traktowani tak, jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów, ich wady i zalety, i żadne
       reklamacje po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane.

   5. Organizator aukcji nie odpowiada za wady prawne przedmiotów zgłoszonych na aukcję.

   6. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania i są w każdym przypadku indywidualnymi szacunkami.

       Stany zachowania podane są zgodnie z klasyfikacją przyjętą dla danej kategorii zabytków i traktowane są również jako indywidualne szacunki.

   7. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli walorów numizmatycznych (komis) i w imieniu licytujących.

   8. [wykreślony]

   9. Udział w aukcji jest możliwy przez internet (także sala) po wcześniejszym zarejestrowaniu się.

10. Organizatorzy aukcji mogą odmówić rejestracji osobom, które wcześniej nie wywiązały się z zobowiązań wobec PTN w związku z poprzednimi
      aukcjami lub z innych istotnych 
przyczyn.

11. Tzw. postąpienie w licytacji tj. podwyższenie stawki w trakcie aukcji wynosi:

      do 100 zł o 5 zł

      100-500 zł o 10 zł

      500-1000 zł o 20 zł

     1000-5000 zł o 50 zł

      5000-10 000 o 100 zł

     10 000-50 000 zł o 200 zł

     50 000-100 000 o 500 zł

      powyżej 100 000 zł o 1000 zł

      Aukcjoner może przyjąć inną stawkę postąpienia w licytacji.

12. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. W sytuacji wątpliwej, czy nastąpiła podwyżka ceny, jak też przy innych niepewnych
      sytuacjach, kwota przebicia będzie raz jeszcze 
wywołana. W kwestiach wątpliwych dopuszcza się również powtórzenie licytacji danego numeru.

13. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany przedmiot w przeciągu 10 dni od dnia aukcji.
      W przypadku nieuregulowania należności w terminie, naliczane będą ustawowe odsetki.

14. Do wylicytowanej ceny dolicza się kupującemu 10% – w tym podatek VAT od marży
      (Ustawa z dn. 11 marca 2004 roku O podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535, art. 120, ust. 4).

15. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.

      Wylicytowane przedmioty można odebrać z siedziby Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów odbioru.
      Wysyłki będą realizowane do 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty.

      Koszty wysyłki krajowej(Pocztex Kurier 48, lub list polecony) :

       - do 2 kg:   15-20 zł
       - do 5 kg:   20-25 zł
       - do 10 kg: 30-35 zł
       - powyżej 10 kg: 45 zł

      Koszty przesyłki zagranicznej w każdym przypadku ustalane będą indywidualnie.

15. Fakt zgłoszenia obiektów na aukcję przez właściciela, jak i przystąpienie do licytacji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

O aukcji

Aukcja literatury numizmatycznej.

FAQ
O sprzedawcy
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Kontakt
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
room
ul. Jezuicka 6/8
00-281 Warszawa
public
keyboard_arrow_up
+