Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
4

Gumowski Marian, Hebräische Münzen im mittelalterlichen Polen.

add Twoja notatka 
Opis pozycji

GRAZ 1975, s. IV, 136, tabl. X, [2], ilustracje w tekście, 28 x 19, cm, oprawa płócienna wydawnicza ze złoconymi napisami na grzbiecie z obwolutą, wpis syna Gumowskiego dla p. Teresy Karczewskiej na pamiątkę trudów podjętych przy wydaniu tej książki, która ukazała się już po śmierci autora, obwoluta nieznacznie podniszczona na krawędziach, poza tym stan zachowania bardzo dobry.

Aukcja
37 Aukcja PTN
gavel
Data
30 listopada 2019 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
26 EUR
Cena sprzedaży
73 EUR
Przebicie
285%
Wyświetleń: 40 | Ulubione: 3
Aukcja

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

37 Aukcja PTN
Data
30 listopada 2019 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
12.00%
Nie mniej niż 0 PLN za tę pozycję
Podbicia
  1
  > 5
  100
  > 10
  500
  > 20
  1 000
  > 50
  5 000
  > 100
  10 000
  > 200
  50 000
  > 500
  100 000
  > 1 000
 
Regulamin

        REGULAMIN AUKCJI

   1. Organizatorem aukcji jest Polskie Towarzystwo Numizmatyczne z siedzibą w Warszawie (ul. Jezuicka 6/8, 00-281 Warszawa).

   2. Aukcja odbywa się zgodnie z układem obiektów w katalogu. W szczególnych wypadkach prowadzący aukcję może układ ten zmienić. Informacja o ewentualnej
       zmianie porządku aukcji będzie podana 
licytującym.

   3. Opisy są podane w katalogu w dobrej wierze i na podstawie aktualnych informacji i wiedzy ekspertów.

   4. Ewentualne wątpliwości mogą być zgłoszone Komisji Aukcyjnej wyłącznie przed aukcją, a w trakcie aukcji przed wywołaniem kwestionowanego numeru.
       W wypadku niejasności, przedmiot może być 
z aukcji wycofany. Licytanci będą traktowani tak, jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów, ich wady i zalety, i żadne
       reklamacje po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane.

   5. Organizator aukcji nie odpowiada za wady prawne przedmiotów zgłoszonych na aukcję.

   6. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania i są w każdym przypadku indywidualnymi szacunkami.

       Stany zachowania podane są zgodnie z klasyfikacją przyjętą dla danej kategorii zabytków i traktowane są również jako indywidualne szacunki.

   7. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli walorów numizmatycznych (komis) i w imieniu licytujących.

   
8. Udział w aukcji
       Warunkiem uczestnictwa w aukcji na sali jest pobranie numeru licytacyjnego.

       Udział w aukcji może nastąpić również korespondencyjnie przez pisemne złożenie oferty lub e-mailem: [email protected], z wyraźnym oznaczeniem limitu tj. najwyższej
       oferowanej ceny. Proponowane limity są dla organizatora aukcji informacją ściśle poufną. 

       Istnieje także możliwość licytacji przez internet po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie: https://onebid.pl/pl/aukcje/-/410

  9. Organizator aukcji może odmówić wydania numeru licytacyjnego osobom, które wcześniej nie wywiązały się z zobowiązań wobec Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
      w związku z poprzednimi aukcjami lub z innych istotnych 
przyczyn.

10. Tzw. postąpienie w licytacji tj. podwyższenie stawki w trakcie aukcji wynosi:

      do 100 zł o 5 zł

      100-500 zł o 10 zł

      500-1000 zł o 20 zł

     1000-5000 zł o 50 zł

      5000-10 000 o 100 zł

     10 000-50 000 zł o 200 zł

     50 000-100 000 o 500 zł

      powyżej 100 000 zł o 1000 zł

      Aukcjoner może przyjąć inną stawkę postąpienia w licytacji.

11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. W sytuacji wątpliwej, czy nastąpiła podwyżka ceny, jak też przy innych niepewnych
      sytuacjach, kwota przebicia będzie raz jeszcze 
wywołana. W kwestiach wątpliwych dopuszcza się również powtórzenie licytacji danego numeru.

12. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany przedmiot w przeciągu 10 dni od dnia aukcji.
     W przypadku nieuregulowania należności w terminie, naliczane będą ustawowe odsetki.

13. Do wylicytowanej ceny dolicza się kupującemu 12% w tym podatek VAT od marży
     (Ustawa z dn. 11 marca 2004 roku O podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535, art. 120, ust. 4).

14. Fakt zgłoszenia obiektów na aukcję przez właściciela, jak i przystąpienie do licytacji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Kontakt
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
room
ul. Jezuicka 6/8
00-281 Warszawa
public
phone
-
keyboard_arrow_up
+