Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
49

Kopicki Edmund, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych (tomy I-IX, 17 części - komplet)

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Kopicki Edmund, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych (tomy I-IX, 17 części - komplet)
Pierwsze pełne opracowanie numizmatyki polskiej i ziem z Polską związanych. W okresie od 1974 do 1989 roku wydano 9 tomów złożonych z 17 woluminów. 
Tom I Średniowiecze
cz. 1 Monety królów i książąt polskich 960-1506
cz. 2 Monety pomorskie, śląskie, mazowieckie i krzyżackie
Tom II Monety 1506-1632
Tom III Monety 1632-1795
Tom IV Monety i banknoty porozbiorowe 1772-1866
Tom V cz. 1 i 2 Monety i banknoty 1916-1978
Tom VI Monety obce władców Polski i pretendentów do korony polskiej
1002-1794
Tom VII Monety pomorskie XVI-XIX w.
Tom VIII cz. 1 i 2 Monety śląskie okresu nowożytnego
Tom IX Kryteria i elementy klasyfikacji
cz. 1 Systemy klasyfikacyjne i elementy przynależności monet
cz. 2 Wyobrażenia heraldyczne na monetach – dwie części
cz. 3 Monogramy i wyobrażenia nieheraldyczne na monetach
cz. 4 Legendy, znaki mennicze, gatunki monet i inne elementy klasyfikacji
cz. 5 Elementy klasyfikacji pieniędzy papierowych
Klasyka polskiej literatury numizmatycznej. Obowiązkowa pozycja w każdej biblioteczce numizmatycznej.
Pozycja uznana i ceniona przez kolekcjonerów i coraz trudniejsza do zdobycia na rynku kolekcjonerskim.
Na tej aukcji oferowany jest kompletny katalog w bardzo dobrym, dobrym (jeden wolumin) stanie zachowania

Polecamy

Aukcja
Aukcja 7
gavel
Data
15 października 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
106 EUR
Cena sprzedaży
122 EUR
Przebicie
115%
Wyświetleń: 47 | Ulubione: 6
Aukcja

Stary Sklep

Aukcja 7
Data
15 października 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Stary-Sklep Sylwester Kopyciński, Trzebuń 15, 09-412 Proboszczewice, NIP:774-322-19-08, tel.: +48 513 508 430.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności do 11.11.2022. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków.
 9. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 10. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.
 11. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na wskazany poniżej numer rachunku.
  Wpłaty złotówkowe:
  Alior Bank: PL 36 2490 0005 0000 4530 7665 2229  SWIFT: ALBPPLPW                                                                                                            
                          Wpłaty w euro:                                                                                                                                                                                                                                       Alior Bank: PL 25 2490 0005 0000 4600 2418 0039  SWIFT: ALBPPLPW
  Wpłaty w dolarach:                                                                                                                                                                                                                               Alior Bank: PL 47 2490 0005 0000 4600 6846 7224  SWIFT: ALBPPLPW
                                                                                                                                               
 12. Alternatywnym rozwiązaniem jest zapłata za zakupione przedmioty gotówkowo.

    13. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:

  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać osobiście u Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej wynosi 20 złotych i jest realizowany przez firmę kurierską DPD, możliwość dodatkowej opcji ,,doręczenie do rąk własnych'', płatne dodatkowo 20 złotych
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  

     14. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
          Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

     15. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze. 

     16. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, ma moc prawną.

     17. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Płock.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Stary Sklep
Kontakt
Stary-Sklep Sylwester Kopyciński
room
Trzebuń 15
09-412 Proboszczewice
phone
+48 513 508 430
keyboard_arrow_up