43

LESSER- ŻYCIORYSY PANUJĄCYCH W POLSCE OD MIECZYSŁAWA Igo DO STANISŁAWA AUGUSTA wyd. 1861

add Twoja notatka 
Opis pozycji

[LESSER Aleksander]
[KRÓLOWIE POLSCY]
ŻYCIORYSY PANUJĄCYCH W POLSCE OD MIECZYSŁAWA Igo DO STANISŁAWA AUGUSTA wyd. 1861

Warszawa 1861. nakładem Księgarni Polskiej A. Dzwonkowsakiego i Spółki, 40 k. tablic ilustr. (litografie), format 16x25 cm

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK Z EPOKI, NA GRZBIECIE ZWIĘZY, TŁOCZENIA I ZŁOCONE NAPISY..

"Mały Lesser" z kompletem litografii. Album zawiera wizerunki 40 królów i władców polskich od Mieczysława (Mieszka) I do Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Oferowany album stanowi w stosunku do poprzedzajacego go"Dużego Lessera" nową, tańszą edycję portretów królewskich (bez oprawy 7 rubli, w oprawie 11 rs). Został wydany w mniejszym formacie (edycja większa o wymiarach 38x30 cm) pod podwójnym tytułem „Wizerunki królów polskich/Życiorysy panujących w Polsce”.

Portrety według rysunków Aleksandra Lessera wykonali litografowie warszawscy: Władysław Walkiewicz oraz Henryk Aschenbrenner. Przed tablicami z portretami królów polskich znajdują się krótkie biogramy władców .„Za wzór do portretów posłużyły: obrazy wielkich malarzy po galeriach krajowych i zagranicznych dochowane, posągi naszych królów na pomnikach grobowych w katedrze krakowskiej i w innych znajdujące się, dłuta arcymistrzów takich jak Wit Stwosz, medale współczesne, wreszcie pieczęcie, monety itp. Do narysowania portretów najdawniej u nas panujących, jak pierwszych królów z rodu Piastów, przyszło gromadzić wszelkie po nich pamiątki, a nawet wspomnienia po starych kronikach rozproszone, rysy ich twarzy i ubiory składać niejako i odgadywać posiłkując się drzeworytami w tychże kronikach zamieszczonymi”.

STAN DB/ przetarcia krawędzi oprawy i narożników, otarcia grzbietu, zarysowania okładzin, wpis własn. na przedniej wyklejce, rewersie k.przedtyt. i k.tyt., kilka kart z podklejeniami w grzbiecie, kilka drobnych naddarć, przybrudzeń, miejscami rdzawe plamki, blok w jednym miejscu nadpęknięty, nieco poluzowany, 2 ryciny luzem; blok przycięty przez introligatora;

egzemplarz kompletny

  
oferta specjalna

Aukcja
I Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
02 grudnia 2017
date_range
Cena wywoławcza
471 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 64 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Sobieski

I Aukcja książek i starodruków
Data
02 grudnia 2017
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 2. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 3. Na portalu www.onebid.pl można składać zamówienia od dnia 1 listopada 2017 lub uczestniczyć w aukcji online w sobotę, 2 grudnia 2017 od godziny 10.00
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Wszystkim osobom, które dokonały zakupu na aukcji wyślemy pocztą elektroniczną w dniach 4 grudnia – 8 grudnia 2017 informację o zakupie (wraz ze specyfikacją i numerem konta).
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki wynoszą 15 zł – kurier DHL.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy , w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu.
O aukcji

Zapraszamy do udziału w I. Aukcji Książek i Starodruków Antykwariatu Sobieski. 

Znajdą tu Państwo 276 interesujących pozycji książkowych podzielonych na 10 kategorii tematycznych. 

Antykwariat Sobieski to unikalne miejsce, kilka tysięcy rzadkich książek i starodruków w stałej sprzedaży, dostępnych online 24h/dobę, jesteśmy na  www.antyksobieski.pl.

Z bibliofilskim pozdrowieniem

Paweł Kołata i Zespół Antykwariatu Sobieski.

"Pokaż mi swoje książki, a powiem Ci, kim jesteś".


 


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Sobieski
Kontakt
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up
+