24

Mickiewicz Adam, Konrad Wallenrod i Grażyna z przekładem francuzkim Kryst. Ostrowskiego, angielskim Leona Jabłońskiego.

Powiadomienia w trakcie licytacji na żywo
notifications_off Alarm: Nie
textsms SMS: Brak
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Wydanie ozdobne za upoważnieniem autora wykonane pracą, nakładem i staraniem Jana Tysiewicza. Paryż, 1851. W drukarni Bernard i Spółki.
26 cm, str. [8], 268, tablic w drzeworycie na tincie 22, kart z nutami 5 (drzeworyt i 4 miedzioryty), winietki, inicjały, finaliki.


Najczęściej typowana książka do miana najpiękniejszego polskiego druku epoki romantycznej, przy okazji najpiękniejsze ilustrowane wydanie dzieł Adama Mickiewicza. Imponująca ilością i jakością całostronicowych rycin na tablicach oraz mniejszych w tekście – „najpiękniejszą częścią ilustracji książki są inicjały, rysowane na tle drobnych szczegółów architektury lub widoków miejscowości. Równie piękne są winiety z akcesoriami zbroi i broni, wreszcie małe widoczki miast litewskich i pruskich, gmachów, ruin i wnętrz zamkowych” (Semkowicz, Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia) - zawiera 100 drzeworytów, z czego 22 na osobnych tablicach. Rys. J. Tysiewicz, ryt.: Budziłłowicz, Kraskowski, Stypułkowski i drzeworytnicy francuscy. Egzemplarz na pięknym, doskonale zachowanym papierze w
cennej skórzanej, bogato zdobionej oprawie bibliofilskiej ze złoconymi brzegami kart 24-karatowym złotem.

Aukcja
II Aukcja Antykwariatu Polskiego
gavel
Data
19 sierpnia, 18:00
date_range
Cena wywoławcza
3 358 EUR
Rozpoczęcie aukcji na żywo
Licytuj już teraz
Zaloguj się aby licytować

Chcesz licytować? Zaloguj się i zapisz do aukcji.

Zaloguj się
PLN
.00

Przyjmowanie ofert: 19/08 18:00
Rozpoczęcie aukcji na żywo: 19/08 18:00

Podbij cenę pozycji natychmiast. Złóż ofertę jeśli chcesz licytować pozycję w preaukcji. Uwaga: Ofert nie można odwoływać!

Złóż limit
Zaloguj się aby licytować

Chcesz licytować? Zaloguj się i zapisz do aukcji.

Zaloguj się
PLN
.00

Po ustawieniu limitu w czasie licytacji pozycja będzie automatycznie licytowana w Twoim imieniu do wysokości ustalonego limitu. Limit jest ukrytą ofertą, jego wartość nie jest znana innym użytkownikom i uaktywnia się dopiero w trakcie licytacji na żywo na zasadzie podobnej do snajperów aukcji Allegro lub eBay. Ustawione limity można modyfikować do momentu rozpoczęcia licytacji danej pozycji.

Wyślij wiadomość do organizatora aukcji

Masz pytania odnośnie tej pozycji lub udziału w licytacji?

Wyświetleń: 48 | Ulubione: 5
Aukcja

Antykwariat Polski

II Aukcja Antykwariatu Polskiego
Data
Piątek, 19 sierpnia, 18:00
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Koszt dostawy

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest ANTYKWARIAT POLSKI SP. Z O.O., NIP: 7011068927 z siedzibą na ul. Pięknej 11B/1 w Warszawie 00-549 , zwanym w dalszej części regulaminu Antykwariatem.
 2. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby, które zarejestrowały się w serwie onebid.pl i zapoznały się z zasadami i techniką licytacji. 
 3. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 4. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 5. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT POLSKI , Piękna 11B/1, 00-549 Warszawa
 6. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 7. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 608-331-500 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 8. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 9. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania w PLN. Ceną nabycia jest cena wylicytowana do której Organizator dolicza 10% opłaty organizacyjnej.
 10. Preferowaną formą rozliczenia należności jest przelew bankowy na rachunek: PKO BP Antykwariat Polski  17 1240 1040 1111 0011 1117 0208
 11. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 12. Wylicytowane pozycje Antykwariat wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej. Powoduje to doliczenie opłaty o wysokości 25 zł do ceny końcowej. Odbiór osobisty w siedzibie Antykwariatu jest możliwy po uprzednim umówieniu telefonicznym (nr. tel. 608-331-500) W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.)
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia
 21.  W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem, pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Polskiego www.ksiazkanaprezent.pl/regulamin
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Polski
Kontakt
Antykwariat Polski
room
ul. Piękna 11B / 1
00-549 Warszawa
phone
+48608331500
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up
+