120

PRZYBOROWSKI Walery: Berek pod Kockiem. Powieść historyczna dla młodzieży. Z 14 rysunkami Feliksa Szewczyka...

add Twoja notatka 

Opis pozycji

PRZYBOROWSKI Walery: Berek pod Kockiem. Powieść historyczna dla młodzieży. Z 14 rysunkami Feliksa Szewczyka. Wyd. 1. Warszawa: nakl. Konstantego Treptego, [1911]. - 221, [3] s., rys., 18 cm, opr. wyd. ppł. Na wyklejce wpis z epoki. Powieść o ostatniej bitwie i bohaterskiej śmierci Berka Joselewicza, pułkownika, dowódcy szwadronu w Armii Księstwa Warszawskiego. Niewielkie otarcia na krawędziach okładki, wewnątrz miejscami drobne zabrudzenia na marginesach oraz rdzawe plamki.
Aukcja
52 Aukcja Antykwaryczna
gavel
Data
22 maja 2022
date_range
Cena wywoławcza
13 EUR
Pozycja nie została sprzedana i może być wciąż dostępna. Jeśli chcesz ją kupić, wyślij zapytanie o możliwość sprzedaży i aktualną cenę.
Wyświetleń: 15 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Logos

52 Aukcja Antykwaryczna
Data
22 maja 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  100
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są książki i obiekty bibliofilskie powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Antykwariatu „Logos”.
 2. Antykwariat „Logos” podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Antykwariat „Logos” podaje w katalogu cenę wywołania, rozpoczynającą licytację.
 4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę – Aukcjonera. Postąpienie w licytacji określa Aukcjoner.
 5. Aukcjoner ma prawo dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.
 6. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
 7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji. Antykwariat „Logos” może nie przyznać prawa udziału w licytacji bez podania przyczyny, oraz osobom, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 8. Osoby nie mogące osobiście wziąć udziału w aukcji, a pragnące dokonać zakupu, mogą to uczynić za pośrednictwem organizatora, korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny-limitu, która pozostaje informacją ściśle poufną. 
  Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu Klienta do ceny nie wyższej niż zgłoszona. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora zobowiązuje zamawiającego do kupna obiektu co najmniej po cenie wywołania.
  W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty kupna, organizator reprezentować będzie Klienta, który zaoferował najwyższy limit i może rozpocząć licytację od kwoty wyższej niż cena wywołania.
 9. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 10. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę – wyjąwszy, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo spór rozwiązać lub ponownie zaoferować obiekt.
 11. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wylicytowanej bezpośrednio po zakończeniu aukcji lub w ciągu 7 dni roboczych następujących po aukcji.
  Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata w wysokości 10%.
  W przypadku wystawienia faktury dane Nabywcy pozostają do wyłącznej wiadomości Antykwariatu „Logos”.
 12. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoba, która dokona zakupu obiektu za kwotę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
 13. Całość należności za kupione obiekty winna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, Antykwariat „Logos” ma prawo anulować kontrakt i obciążyć Nabywcę wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
 14. Prawo własności zakupionego dzieła przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty.
 15. Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien nastąpić bezpośrednio po wpłaceniu należności. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.
 16. Organizator gwarantuje autentyczność oraz zgodność ze stanem faktycznym obiektów opisanych w katalogu. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
 17. Przesyłając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz informacji o aukcjach od Antykwariatu „Logos” (Al. Ujazdowskie 16, 00-478 Warszawa) na adres e-mail zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie Antykwariatu „Logos”, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

  Antykwariat „Logos” przypomina: zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa i Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe i Archiwum Główne Akt Dawnych.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Logos
Kontakt
Antykwariat Logos
room
Al. Ujazdowskie 16
00-478 Warszawa
keyboard_arrow_up
+