Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
34

ROZMAITOĹŚCI LITERACKIE Z ROKU 1825, 1826, 1827 t.1-5 [komplet w 5wol.]

add Twoja notatka 
Opis pozycji

ROZMAITOŚCI LITERACKIE Z ROKU 1825, 1826, 1827

t.1-5 [komplet w 5wol.]

Warszawa 1828, Drukarnia Kommissyi Rządowey Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; str. 384; 396; 418; 396; 432; format 11x18,5 cm

W treści m.in.:

TOM I. Rozmaitości Literackie z roku 1825:

Lekarstwo dra Buisson na wściekliznę.
Kufy z wódką przez 11 miesięcy zostające na dnie morza.
Mechaniczny statek palny.
Instytuta naukowe w Galicji.
Urządzenie własności teatrów i autorów dramatycznych w Rosji.
We wsi Szubina w gub. włodzimierskiej zapadnięcie się ziemi.
O domach gry w Paryżu.
Kula znaleziona we środku zęba słonia.
Uwagi nad spadnięciem papierów angielskich.
O ludojadzie i rybach żarłocznych.
Koncert we Lwowie Feliksa Lipińskiego (brata Karola).
Koncert P. Szymanowskiej w Paryżu.
Płody handlu Niemiec z Ameryką.
Żyjący prezydenci Stanów Zjednoczonych.
Wzrost Hamburga.
Dwuwykładność praw w Anglii.
Poprawy w machinach parnych.
O manuskrypcie zawierającym traktaty królów polskich z sułtanami.
Śmierć i testament Staszica.
Opis pogrzebu Staszica.

TOM II. Rozmaitości Literackie z roku 1826:

Karnawał w Wenecji.
Ludność Wrocławia.
Kopalnie w Rosji i Syberii, i ilość kruszcu jakie wydają.
Żegluga przy mieście starym Londynu.
Zdanie sprawy deputacji wezwanej do przysądzenia nagród za przedmioty malarstwa, architektury i sztycharstwa, ubiegającym się o nie artystom polskim i cudzoziemcom w Polsce osiadłym.
Zwaliska miasta Salona.
Raport zdany parlamentowi o dobrowolnym paleniu się wdów w posiadłościach Anglików w Indiach.
O sprzedaży obrazów i rysunków Dawida.
O bibliotece kopenhaskiej.
Sąd na jasnowidzącą panią Fructus.
Wartość wprowadzenia i wywozu towarów z Prus.
Rysy z Indii zachodnich.
Bajki Kryłowa.
Nowy sposób postępowania w litografii.
Łyżwy do ślizgania się po lądzie.
Szczegóły choroby ś.p. Ossolińskiego.
Pożar w Międzyborzu. Wyjątek z listu.
Stan szkoły agronomicznej w Marymoncie w roku szkolnym 1825/1826.
Nekrolog Józefa M. na Tenczynie Hr. Ossolińskiego.
Liczba urodzonych, zmarłych i zaślubionych w r. 1825.
Uratowanie tonącego żołnierza przez pudla.
O ukończeniu pomnika dla księcia Józefa Poniatowskiego przez Thorwaldsena.
O zakładzie gmachu towarzystwa na wyroby zbożowe w Warszawie.
O górze w bliskości kościoła w majętności Leszno.
Zawalenie się wieży ratuszowej we Lwowie.
Ludność Żydów w krajach pruskich.

TOM III. Rozmaitości Literackie z roku 1826:

O aparacie P. Gottfryda Scharff z Torunia w Warszawie.
Odkrycia starożytności w Brześciu 21 lipca.
Porównanie co do ciepła lata roku 1811 z latem roku 1826.
O literaturze dramatycznej w czasie rewolucji francuskiej, pod względem jej wpływu na moralność i politykę.
Oświecenie gazem Berlina.
Doniesienia o nowych dziełach wyjść mających we Lwowie, tudzież nowe dzieła w Warszawie.
O porównaniu porcelany berlińskiej, wiedeńskiej i nymphenburskiej.
Uwagi względem kanału mającego łączyć dwa oceany.
Rękopis znaleziony na górze Libanu.
Gwałtowny pożar w mieście Koninie.
O towarzystwie artystów dramatycznych z Krakowa bawiących w Kaliszu.
Wiadomości o brzegach mało znajomych wschodniej Afryki.
Ludność Anglii.
O towarzystwie dramatycznym w Płocku.
O towarzystwie angielskim dla nawracania Żydów na wiarę chrześcijańską.
Sławne procesy polityczne XIX wieku.
O życiu Waltera Scotta.
O wzbogaceniu biblioteki uniwersytetu kopenhaskiego.
O ilości cukru co rok spożywanego we Francji.
Wysokość kościoła katedralnego w Antwerpii, porównana z wysokością S. Piotra w Rzymie.
Malowanie na szkle.
Obyczaje Anglików.
O konsumpcji różnych płodów w Warszawie.

TOM IV. Rozmaitości Literackie z roku 1827:

O kościele w mieście Secyminie i klasztorze św. Anny pod Przyrowem.
Stan średni meteorologiczny Warszawy z r. 1826.
Ilość kościołów i domów poświęconych wyznaniom niekatolickim w Królestwie Polskim.
O obskurantyzmie.
O składzie szkła kryształowego w Londynie oglądanym przez P. Fischer.
Osobliwsze odkrycie we wsi nad Bury przy ścięciu starego jesionu.
Ilość papieru i farby drukarskiej, której potrzebuje Paryż.
O dziełach przybyłych do publicznej narodowej biblioteki w roku 1826 w Warszawie.
Karty polskie do grania.
Ilość okrętów, które w roku 1826 zawinęły i odpłynęły z Gdańska.
O moście w Londynie pod Tamizą.
Kanał w Syberii.
Strzelba parowa.
Rzut oka na kraj dońskich Kozaków.
Poemata arabskie wyszłe w Petersburgu.
Konkurs na wylitografowanie rycin do dzieła botanicznego.
Romantyczność.
Zdanie Pitta o wolności druku.
O księgozbiorze Ossolińskiego.
O muzyce przy grobach.
O teraźniejszym stanie wiadomości naszych o dawnym Egipcie.
Nadzwyczajna burza w obwodzie sieradzkim.
Wspaniały historyczny rękopis rosyjski.
O handlu wewnętrznym gubernii grodzieńskiej i wileńskiej, i o ich fabrykach.

TOM V. Rozmaitości Literackie z roku 1827:

Opis potwora, który urodziła jałówka we wsi Giżycach, obwodzie kaliskim.
Dom handlowy w Odessie pod firmą Wereszczyńskiego.
O sposobie oddalania kamieni pęcherzowych, bez wyrzynania.
Nowy model pojazdu parowego.
O szarańczy w kaliskiem.
Głos księgarza Perthes na zgromadzeniu księgarzy w Lipsku.
Nowa bardzo mała kometa.
Butelka wrzucona w morze z okrętu Kent.
Dziennik pierwszej Kolumba podróży.
O drugim liście, wyszłym w Paryżu przechrzczonego rabina do Izraelitów swych braci.
O pięknym zbiorze, wydania P. Lemaire, klasyczna biblioteka łacińska.
Puszczenie się balonem panny Garnerin.
W Pompei odkryto wielką budowę zwaną Panteonem.
Plamy na słońcu postrzeżone.
Otwarcie nowej walcowni we wsi Jabłonicy, kosztem JW. Sołtyka.
Wyszczególnienie powozów na ulicach Paryża.
O dziele wyszłem w Londynie: Wybór poezyi polskiey.
Odkrycia przy odkopywaniu fundamentów na Bielanach.
Opis historyczny kościoła św. Wojciecha w Kielcach.
O księżycu.
O wolności druku.
Nowy sposób lania liter.
Wpływ księżyca na rośliny.

 

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA WSPÓŁCZESNA OKŁADKI OKOLONE BORDIURĄ, GRZBIET Z WYPUKŁYMI ZWIĘZAMI, TŁOCZENIAMI I ZŁOCENIAMI  RĘCZNIE BARWIONY W MASIE PAPIER MARMORYZOWANY NA WYKLEJKACH, GÓRNE OBCIĘCIA KART BARWIONE., POZOSTAŁE NIEPRZYCIĘTE. WNĘTRZA OKŁADEK WYKOŃCZONE MISTERNYM TŁOCZONYM SZLACZKIEM. 

Stan BDB-/ nieliczne przebarwienia i rdzawe plamki, ŁADNY EGZEMPLARZ

Aukcja
I Aukcja świąteczna książek i starodruków na gwiazdkę!
gavel
Data
10 grudnia 2020 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
716 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 8 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Sobieski

I Aukcja świąteczna książek i starodruków na gwiazdkę!
Data
10 grudnia 2020 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Sobieski
Kontakt
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up