Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
73

STOLZMAN, Karol - Partyzantka czyli Wojna dla ludów powstających najwłaściwsza...

add Twoja notatka 
Opis pozycji
STOLZMAN, Karol - Partyzantka czyli Wojna dla ludów powstających najwłaściwsza / przez Karola Bogumira Stolzmana. Paryż i Lipsk 1844, Brockhaus i Avenarius. 22 cm, s. [8], XXIV, 239, k. tabl. rozkł. [4] z mapą, szkicami i ilustr.; opr. późniejsza: ppł.
Wyd. 1 najważniejszego dzieła Karola Stolzmana (1794-1854) - oficera wojsk pol., uczestnika powstania listopadowego, skazanego zaocznie przez ros. Najwyższy Sąd Kryminalny w Warszawie na karę śmierci, emigranta, pisarza wojskowego. Książka zadedykowana „Rodakowi, który pierwszy da hasło do powstania narodowego”, traktuje o zasadach prowadzenia wojny partzanckiej, pirotechnice i robotach inżynierskich, zawiera też pionierski projekt artylerii rakietowej. Przemycano ją do okupowanej Polski, uznawano za podstawową lekturę w przygotowaniach powstańczych. „Niewątpliwie ta praca Stolzmana wywarła wpływ na sposób prowadzenia walk w powstaniu styczniowym” - PSB (zob. obszernie). Wśród tabl. m. in.: „Mappa Polski z podziałem strategiczno-partyzanckim zastosowanym do Partyzantki” (45x48 cm), z ręcznie kolor. granicami poszczególnych regionów partyzanckich. Lekkie zabrudzenia s. tyt., stan więcej niż dobry. Prow.: Biblioteka Edmunda Puzdrowskiego: (exlibris J. Halickiego). Zob. ilustr. s. 41.
Aukcja
Aukcja 50
gavel
Data
11 grudnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
262 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 20 | Ulubione: 3
Aukcja

Bydgoski Antykwariat Naukowy

Aukcja 50
Data
11 grudnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania netto. Do cen uzyskanych zostaną doliczone opłaty organizacyjne w wysokości 10% (również w sprzedaży poaukcyjnej).
 2. W zamówieniach korespondencyjnych należy podać numer pozycji, hasło oraz najwyższą oferowaną cenę. Informacje te mają charakter poufny, a składających zamówienia będzie reprezentował upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 3. W wypadku zgłoszenia identycznych limitów pierwszeństwo przysługuje temu, który jako pierwszy dotarł do Antykwariatu.
 4. Antykwariat ponosi odpowiedzialność za właściwą realizację zleceń korespondencyjnych złożonych najpóźniej 18 godzin przed rozpoczęciem licytacji.
 5. Antykwariat gwarantuje zgodność opisu katalogowego ze stanem faktycznym oferowanych obiektów aukcyjnych. W przypadku wykazania przez nabywcę rażącej niezgodności opisu ze stanem faktycznym kupionego obiektu, nabywca posiada prawo jego zwrotu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania tego obiektu przez kupującego.
 6. Nabywca jest zobowiązany wykupić wylicytowane przedmioty w ciągu 7 dni od otrzymania informacji z Bydgoskiego Antykwariatu Naukowego Wiesław Dreas o łącznych kosztach ich nabycia (przedmiot(y) aukcyjny(e)), opłata organizacyjna, koszt wysyłki - jeśli taka będzie). Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 7. Antykwariat nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i ukryte wady fizyczne oferowanych obiektów, co nie przekreśla roszczeń wobec dotychczasowego właściciela spornego obiektu.
 8. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska oraz muzea rejestrowe posiadają prawo pierwokupu po najwyższej wylicytowanej cenie bezpośrednio po zakończeniu licytacji.
 9. Osobom prywatnym wysyłamy wylicytowane pozycje po wpłaceniu należności na konto Antykwariatu.
 10. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Antykwariat jest zobowiązany do rejestrowania danych osobowych klientów dokonujących zakupów na kwotę powyżej 10 000 euro lub pojedynczego zabytku o wartości powyżej 10 000 zł.
 11. Wywóz dóbr kultury (w tym materiałów bibliotecznych) za granicę reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (z poźn. zmianami).
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Bydgoski Antykwariat Naukowy
Kontakt
Bydgoski Antykwariat Naukowy Wiesław Dreas
room
Stary Rynek 3
85-105 Bydgoszcz
phone
+48 52 322 19 77
keyboard_arrow_up
+