Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
33

Aleksander KOTSIS, Przy kuchni

add Twoja notatka 
Opis pozycji
olej, płótno, 36,2 x 48 cm, niesygnowany. W załączeniu opinia Adama Konopackiego. Wystawiany i reprodukowany w katalogu wystawy "Aleksander Kotsis (1836-1877). Odcienie realizmu", Muzeum Narodowe w Krakowie, red. A. Krypczyk-de Barra, Kraków 2021, kat. 37, s. 139. "Chcąc malować lud, trzeba go znać i kochać - te dwie rzeczy są konieczne i one ustrzegają artystę od przesady i trywialności". Słowa te opisują twórczość Aleksandra Kotsisa, który dużą część swojego dorobku artystycznego poświęcił kompozycjom stanowiącym krytykę nędzy wiejskiego ludu. Obraz "Przy kuchni" nawiązuje właśnie do tej tematyki. Płótno utrzymane jest w brunatnych barwach, główna scena rozjaśniona została przez wydobycie postaci światłocieniem. Jak pisano na temat kolorystyki dzieł Kotsisa - "osiągnięcia kolorystyczne dowodzą kunsztu artysty, potrafiącego w wąskiej gamie barwy oddać głębię i atmosferę sceny". Przedstawienia tego typu w twórczości Kotsisa zapoczątkowane zostały pod wpływem siedemnastowiecznego malarstwa holenderskiego, które artysta podziwiał przede wszystkim podczas swoich studiów we Wiedniu.

Malarz krakowski, prekursor tendencji realistycznych w malarstwie lat 60. i 70. XIX w. swoje kształcenie rozpoczął w szkole sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem W. K. Stattlera, W. Łuszczkiewicza i A. Płończyńskiego, gdzie zdobył opinię jednego z najzdolniejszych uczniów. Dzięki uzyskanemu stypendium w 1890 roku kontynuował edukację we Wiedniu na oddziale malarstwa historycznego. Początkowo częstym motywem w twórczości Kotsisa były przedstawienia tatrzańskie podkreślające barwny folklor Podhala, następnie przeszedł do tematyki związanej z nędzą panującą w podkrakowskich wsiach. Wiele dzieł artysty obecnie znajduje się w polskich muzeach narodowych, w obiegu antykwarskim są rzadko spotykane.
Aukcja
Aukcja 198
gavel
Data
11 grudnia 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
21 352 EUR
Cena sprzedaży
30 234 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
25 622 EUR
Przebicie
142%
Wyświetleń: 144 | Ulubione: 0
Aukcja

DESA Kraków

Aukcja 198
Data
11 grudnia 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin
Ogólne warunki aukcji

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są alkohole wysokogatunkowe i kolekcjonerskie, powierzone przez klientów. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących – zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego – wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, sporządzone przez firmę MUNDIVIE S.A. oraz zatrudnionych przez nią konsultantów.
5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata 18% obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

I.
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Aukcjonerem”, która działa w imieniu i na rachunek firmy MUNDIVIE S.A.
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, do wartości 1000 zł o 50 zł, powyżej o 100 zł.
3. Aukcjoner ma prawo do wycofania się z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

II.
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł (na konto firmy Mundivie s.a. 07 1050 1070 1000 0022 1970 6567) oraz dołączyły przez e-mail lub osobiście oświadczenie o pełnoletniości (ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną),
– telefonicznego udziału w licytacji,
– licytacji przez platformę internetową One Bid oraz Art Info.

III.
1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 14 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Odbiór możliwy jest w siedzibie firmy Mundivie s.a. na ul. Kaletek 9 w Krakowie, w godzinach 11.00-16.00. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego wylicytowanych przedmiotów firma Mundivie S.a. dostarczy je do klienta po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
5. Wpłaty za zakupione przedmioty należy dokonywać na konto firmy Mundivie s.a., 07 1050 1070 1000 0022 1970 6567.

IV.
1. Firma MUNDIVIE S.A. daje gwarancję co do kwalifikacji jakościowej obiektów opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt do MUNDIVIE
S.A. w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musibyć udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
DESA Kraków
Kontakt
DESA Dom Aukcyjny Sp.z o.o
room
ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
phone
+48 12 422 3114
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
10:00 - 14:00
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up