Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
80

Stanisław Sawiczewski, ''Pejzaż zimowy ze stogami''

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Stanisław Sawiczewski,  "Pejzaż zimowy ze stogami"

 Muzealny obraz,

 olej  na płótnie, wym. 102 x138 cm,

 z ramą  121x156 cm Autorska rama  z 1904 r.

 sygn. l.d.:  S Sawiczewski 1904.

 nr 80/85/(b7777)


Aukcja
Aukcja 85
gavel
Data
13 lutego 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
8 358 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 198 | Ulubione: 0
Aukcja

Dom Aukcyjny Adam's

Aukcja 85
Data
13 lutego 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  5 000
  > 300
  10 000
  > 500
  30 000
  > 1 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin

Regulamin sprzedaży aukcyjnej online przedmiotów i rzeczy z 85 aukcji Domu Aukcyjnego Adam's za pośrednictwem portalu OneBid

 1. Organizatorem sprzedaży, aukcji i licytacji przedmiotów jest Dom Aukcyjny Adam's 60-771 Poznań ul. Jana Matejki 62, zwany dalej D.A.Adam's NIP 7790027800
 2. Sprzedaż, aukcja i licytacja przedmiotów w D.A.Adam's odbywa się w imieniu i na rachunek właściciela sprzedającego daną rzecz.
 3. Wszystkie przedmioty wystawione do sprzedaży aukcyjnej są używane i przed aukcją mogą być oglądane i sprawdzone w siedzibie D.A.Adams codziennie od godz 11.00 do godz 18.00.
 4. Kupujący nabywa przedmiot w D.A.Adam's wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
 5. D.A.Adam's nie stosuje cen gwarantowanych. Cena wywoławcza może być jednocześnie ceną sprzedaży danego przedmiotu na aukcji o ile nikt z biorących udział w aukcji nie zaoferuje wyższej ceny jak cena wywoławcza.
 6. Za pozwoleniem D.A.Adam's licytację może prowadzić osoba zwana licytatorem.
 7. Do udziału w aukcji w systemie online portalu OneBid upoważnia zarejestrowanie się.
 8. Osoby licytujące za pośrednictwem portalu OneBid licytują zgodnie z regulaminem portalu OneBid i regulaminem D.A.Adam's.
 9. D.A.Adam's nie bierze żadnej odpowiedzialności za łącza internetowe.
 10. W dniu 13 lutego 2021r. od godz 16.00 rozpoczyna się na żywo 85 aukcja katalogowa w siedzibie D.A. Adam's jednocześnie dla uczestników online poprzez serwer OneBid i dla uczestników będących osobiście na sali w D.A.Adam's w Poznaniu przy ul. Matejki 62.
 11. W Katalogu 85 aukcji jest przedstawiona oferta 144 przedmiotów wystawionych do sprzedaży aukcyjnej w dniu 13.02.2021r. od godz. 16.00. Część oferty z katalogu 85 aukcji, jest dostępna dla osób chcących uczestniczyć w licytacji na żywo w systemie aukcji online po wcześniejszym zgłoszeniu się i zarejestrowaniu do aukcji.
 12. Licytacja rozpoczyna się od wywołania 1 pozycji z 144 jakie są wystawione do sprzedaży aukcyjnej, opublikowanych w wydrukowanym 85 katalogu aukcji. Kolejność wszystkich pozycji licytowanych przedmiotów od pozycji 1 do pozycji 144 jest zachowana tylko w licytacji na żywo w siedzibie D.A.Adam's. Osoby uczestniczące w aukcji online licytują tylko te przedmioty jakie są w ofercie sprzedaży D.A.Adam's wystawionej przez portal OneBid.
 13. Przebieg aukcji na żywo dla osób zarejestrowanych w systemie licytacji online jest ściśle związany z osobami również licytującymi na żywo na sali w siedzibie D.A.Adam's. Sposób prowadzenia równoległej licytacji aukcyjnej na żywo dla różnie usytuowanych miejscowo uczestników jest następujący: osoby zarejestrowane online licytują komputerowo za pomocą zainstalowanego programu. Zainstalowany program jest połączony z D.A.Adam's i umożliwia kupującemu online obserwować na swoim ekranie komputera jaki jest aktualnie sprzedawany przedmiot na żywo w D.A.Adam's, jego numer katalogowy, opis, cenę wywoławczą, i kto w danej chwili podbił cenę wywoławczą lub zaoferował kupno tylko za cenę wywoławczą. Ważnym szczegółem dla licytacji online jest czas na podjęcie decyzji o podbiciu aktualnie wyświetlanej ceny. Czym szybciej osoba licytująca online zgłosi swoją cenę tym ma większe szanse na wygranie licytacji przedmiotu. Ostateczną decyzję o sprzedaniu przedmiotu na aukcji podejmuje osoba prowadząca licytację w D.A.Adam’s.
 14. Uczestnicy aukcji mogą oferować wyższe kwoty niż przewiduje tabela postąpień, ale nie więcej jak o 100 % powyżej aktualnie oferowanej ceny.
 15. Katalog 85 aukcji, w wersji drukowanej do nabycia w D.A.Adam's oraz w wersji online na stronie internetowej D.A.Adam's, i Facebook. Dla uczestników aukcji online wiążącą ofertą sprzedaży aukcyjnej przedmiotów, wystawionych do licytacji online, jest tylko oferta przedmiotów opublikowana na portalu OneBid. 
 16. Osoby licytujące online licytują w kolejności numeracji pozycji jaka jest opublikowana na stronach portalu OneBid.
 17. Wzrost stopnia licytacji: co 50 zł = do 1000 zł, co 100 zł = od 1000 zł do 3000 zł, co 200 zł od 3000 zł do 5.000 zł, co 300 zł = od 5.000 zł do 10.000 zł, co 500 zł od 10.000 zł,do 30.000zł, co 1000zł od 30.000 zł do 100.000 zł, co 5000 zł od 100 000 zł
 18. Sprzedanie przedmiotu na aukcji nastąpi, jeżeli po wywołaniu najwyższej oferty cenowej zgłoszonej z sali lub z online lub z korespondencji lub telefonicznie, żadna wyższa oferta nie zostanie zgłoszona oraz nastąpi przybicie sprzedaży przez licytatora.
 19. Przybicie sprzedaży przez licytatora, zobowiązuje kupującego online, który jako ostatni podał najwyższą kwotę i wylicytował daną rzecz do zapłaty całej gotówki, dla D.A.Adam's, za ten przedmiot w terminie 7 dni i odebrać na swój koszt zakupioną rzecz z siedziby D.A.Adam's.
 20. D.A Adam's zastrzega sobie prawo, zgodnie z zapisem art 70 § 2 Kodeksu Cywilnego, do roszczeń finansowych od kupującego za to, że on nie wywiązał się z zawartej umowy kupna-sprzedaży i nie zapłacił D.A.Adam's za wylicytowany przez siebie przedmiot, do której to zapłaty się zobowiązał zgodnie z zapisami tego regulaminu.
 21. Aktem zawarcia umowy kupna sprzedaży na aukcji pomiędzy kupującym online a sprzedającym w D.A.Adam's jest dokonany czyn przybicia aukcyjnego przez osobę prowadzącą licytację w imieniu D.A.Adam's, na znak prawnego dokonania aktu kupna-sprzedaży aukcyjnej pomiędzy kupującą osobą dorosłą, która podczas aukcji wylicytowała za najwyższą kwotę przedmiot od sprzedającego D.A.Adam's. Dotyczy to również aukcyjnej sprzedaży warunkowej.
 22. Ceną wywoławczą przedmiotu jest kwota w zł pln podana w katalogu obok jego opisu. Kupujący może licytować przedmiot poniżej ceny wywoławczej, jeżeli nikt nie zgłosi wyższej oferty na propozycję kupującego, to licytator po wywołaniu tej oferty cenowej przybija dla kupującego sprzedaż zastrzegając, że jest to sprzedaż warunkowa. Składający tą ofertę stanie się jej właścicielem dopiero po wyrażeniu zgody przez aktualnego sprzedającego ten przedmiot na na aukcji, w czasie do 7 dni. Kupujący warunkowo przez okres 7 dni jest związany z zakupem tego przedmiotu.
 23. Kupujący przedmiot warunkowo, po uzyskaniu informacji, że sprzedający przystał na jego ofertę cenową, jest zobowiązany w terminie 7 dni zapłacić i odebrać rzecz. Kupujący staje się pełnoprawnym właścicielem wylicytowanego przedmiotu po opłaceniu wszystkich kosztów na rzecz D.A.Adam's.
 24. D.A.Adam's nie bierze odpowiedzialności za pochodzenie i ukryte wady obiektów, w tym wady prawne sprzedanych przedmiotów. 
 25. D.A.Adam's gwarantuje zwrot pieniędzy za zakupiony w D.A.Adam's przedmiot, jeżeli kupujący w okresie 30 dni od zakończenia aukcji lub dnia zakupu, przedłoży odpowiednią ekspertyzę rzeczoznawcy biegłego sądowego z danej dziedziny dotyczącą spornego przedmiotu, uzasadniającą zwrot pieniędzy. Wszelkie żądania nabywcy zgłaszane po upływie okresu 30 dni, licząc od daty zakupu przedmiotu w D.A.Adam's, dotyczące ewentualnego zwrotu zakupionej rzeczy i otrzymania wydanych pieniędzy, należy kierować tylko i wyłącznie do ostatniego właściciela tego przedmiotu. Adres i dane osobowe ostatniego właściciela spornego przedmiotu, można otrzymać w D.A.Adam's tylko na podstawie przedłożonego w tym samym dniu pisma urzędu, który to urząd ma prawo nakazać D.A.Adam's wydania temu urzędowi danych osobowych poprzedniego właściciela spornego przedmiotu.
 26. Reklamacji i zwrotowi nie podlegają wylicytowane przedmioty mające uwarunkowane wiekiem ślady zużycia, posiadające różnice w tym barwne w porównaniu z ilustracją katalogową w tym w internecie, dawne renowacje i naprawy, minimalne różnice w mm czy cm. wyświetlanym obrazem na aukcji lub reklamie oraz przedmioty licytowane z pozycji ceny wywoławczej 100 zł.
 27. Za każdy pojedynczy przedmiot zakupiony na aukcji online i nieodebrany przez nowego właściciela w terminie 10 dni, licząc od dnia całkowitej zapłaty za ten przedmiot, wg regulaminu, lub od daty zakupu pozaaukcyjnego, jest naliczana kara umowy w wysokości 100 zł za każdy kolejny dzień pozostawienia go w D.A.Adam's. Po kolejnych 60 dniach pozostawiony i nieodebrany przedmiot zostanie wystawiony do sprzedaży aukcyjnej z pozycji najniższej ceny wywoławczej jaka jest stosowana na aukcjach w D.A.Adam's.
 28. Wszyscy uczestnicy kupujący online w D.A.Adam's zostali pouczeni o ich obowiązku zaznajomienia się z aktualnymi przepisami prawa ustawowego, dotyczącego wywozu poza granicę państwa polskiego, wszelkich przedmiotów zabytkowych i niezabytkowych oraz prawa ustawowego, dotyczącego wysokości obrotu środkami płatniczymi na terenie państwa polskiego.
 29. D.A.Adam's. zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, przesunięcia lub wycofania przedmiotu z aukcji jak i zmian w regulaminie bez podania przyczyn.
 30. Każda osoba, kupująca przedmioty online w D.A.Adam's jest zobowiązana znać i bezwzględnie postępować zgodnie z regulaminem aukcji online.
 31. Na życzenie kupującego jest możliwość wysłania zakupionego przedmiotu na podany adres nabywcy, ale tylko na koszt, odpowiedzialność, zabezpieczenie i ubezpieczenie kupującego oraz przez niego wskazaną firmę transportową lub inne osoby upoważnione do przygotowania danego przedmiotu do wysyłki lub transportu.
 32. D.A.Adam's, dolicza do kwoty zakupu prowizję brutto 18%.
 33. Dane Użytkownika pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Administratorem danych jest Dom Aukcyjny Adam's siedzibą w Poznaniu 60-771 ul Matejki 62 NIP 779 002 78 00, REGON 630504388 Kontakt listowny na adres firmy lub e-mailem : [email protected], [email protected] tel 48 61 8 65 77 68 , 603 928 211. Dane są zbierane w celu realizacji umowy, podstawa prawna: uzasadniony prawnie interes Domu Aukcyjnego Adam's. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie.Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym odbiorcom. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skarg do organu nadzorczego.
 34. Płatności przelewem bankowym dokonywać na konto 66 1090 1359 0000 0000 3501 9672, Santander Bank Polska SA. Dom Aukcyjny Adam's 60-771 Poznań ul Jana Matejki 62Wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa kupujący. Przyjmujemy płatności kartami Visa i MasterCard lub gotówką w siedzibie D.A.Adam’s.
 35. Miejscem wszelkich sporów sądowych jest miasto Poznań.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny Adam's
Kontakt
Dom Aukcyjny Adam's
room
ul. Jana Matejki 62
60-771 Poznań
phone
+48603928211
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11 - 18
Wtorek
11 - 18
Środa
11 - 18
Czwartek
11 - 18
Piątek
11 - 18
Sobota
11 - 18
Niedziela
11 - 18
keyboard_arrow_up