Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
7

Andrzej Gieraga (ur.1934), 2010

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Grafika oprawiona, sygnowana odręcznie ołówkiem, 41 x 35 cm


Andrzej Gieraga 

(ur. 1934 we wsi Śliwniki) – polski malarz, grafik, profesor ASP w Łodzi i Politechniki Radomskiej.


1971: Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi[1]

1978–1980: wiceprzewodniczący Sekcji Malarskiej Związku Polskich Artystów Plastyków w Łodzi

1980–do rozwiązania: Prezes Okręgu Łódzkiego ZPAP[2]

1987–1990: prorektor ASP w Łodzi

1990: tytuł profesora

1990–2005: kierowniki Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego w ASP w Łodzi[3]

1992: tytuł profesora zwyczajnego

1994: profesor i kierownik na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej[4]

2008: kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku na Wydziale Sztuki ASP w Łodzi[1]

Autor Konkursu im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. Założyciel Galerii 261 w ASP w Łodzi.


Odznaczenia

2012: Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”[5]

Wystawy[6]

1972: VI Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin

1973: World Print Competition, San Francisco

1973: VI Złote Grono, Zielona Góra

1973: First Britisch International Drawing Biennale, Middlesbrough

1974: Artyści Ziemi Łódzkiej, Segedyn

1975: Malarstwo, rysunek, grafika, Salon Sztuki Współczesnej, Łódź; Dom Sztuki, Rzeszów; BWA, Zamość; BWA, Zielona Góra

1977: Galeria Zapiecek, Warszawa; BWA, Białystok

1978: IV Ogólnopolska Wystawa Młodej Grafiki, Poznań

1979: IX Złote Grono, Zielona Góra

1980: Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra

1981: 35 Jubileuszowy Salon Zimowy, Radom

1982: 2eme Convergence Jeune Expression, Paryż

1984: Galeria Arsenał, Poznań

1985: Plener Artystów Polskich, Città d'arte, Talla

1986: Pittura Contemporanea Polacca, Neapol

1986: Art Cologne 20, Kolonia

1986: Muzeum Archeologiczne, Gdańsk; Muzeum Okręgowe, Chełm

1987: 19e Festival International de la Peinture, Château-Musée, Cagnes-sur-Mer

1987: BWA, Opole; Galeria Rzeźby, Warszawa

1989: Galeria Zapiecek, Warszawa; Polski Instytut Kulturalny, Sofia; Muzeum Śląskie, Katowice

1991: Zamek Książąt Pomorskich, Szczecin; BWA, Kraków

1992: Rotunda BWA, Sopot

1995: Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom

1995: Konkrete Resultate, Beratzhausen, Monachium, Gmunden

1998: Konstruktive in Polen aus dem Museum Wiligrad e.V. Diagonal in Fläche und Raum, Fryburg Bryzgowijski

1999: Galeria Studio, Warszawa

2003: Geometrisch Konkret VI, Museum voor Constructieve en Concrete Kunst – Mondriaanhuis, Amersfoort

2004: 20 plenerów spod znaku geometrii, Katowice, Poznań, Elbląg

2004: Galerie Klinger, Görlitz; Werkstatt-Galerie Gundis und Heinz Friege, Remscheid; malarstwo i grafika, ASP Galeria 261, Łódź

2010: Wystawa pt. „Progresje i...”, Galeria na Piętrze, Koszalin

2011: Wystawa 14. Międzynarodowego Triennale Małe Formy Grafiki, Łódź[7]

2012: Wystawa „Małe formy graficzne”, Galeria Rogatka Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej[8]

Nagrody

1972: Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin – nagroda główna

1973: Złote Grono, Zielona Góra – medal z wyróżnieniem, nagroda dziennikarzy

1973: III Ogólnopolska Wystawa Młodej Grafiki, Poznań – Nagroda Ministra Kultury i Sztuki

1974: Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin – nagroda krytyki

1975: Złote Grono, Zielona Góra – I nagroda

1977: Złote Grono, Zielona Góra – I nagroda

1979: Złote Grono, Zielona Góra – Grand Prix

1980: Nagroda III stopnia Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej

1985: Premio Internazionale Apollo Musagete, Talla – medal

1987: Nagroda II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną oraz osiągnięcia w malarstwie i tworzenie nowych koncepcji plastycznych w polskiej sztuce współczesnej

1990: Nagroda I stopnia Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej

1997: III Triennale Grafiki Polskiej – nagroda ufundowana przez Prezydenta Miasta Katowice


Aukcja
Aukcja Galerii AB: Malarstwo, NFT, Grafika, Rzeźba, Szkło, Ceramika.
gavel
Data
27 sierpnia 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
211 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 136 | Ulubione: 2
Aukcja

Galeria AB

Aukcja Galerii AB: Malarstwo, NFT, Grafika, Rzeźba, Szkło, Ceramika.
Data
27 sierpnia 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 30
  100
  > 50
  400
  > 250
  1 000
  > 300
  3 000
  > 750
  5 000
  > 1 000
  8 000
  > 2 000
  20 000
  > 5 000
  40 000
  > 10 000
  50 000
  > 10 000
 
Regulamin
Regulamin

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Carpe Artem właściciela Galerii AB, organizatora aukcji zwanego dalej Galerią AB. 
Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, lub mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.

3. Galeria AB gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub osób współpracujących z Galerią AB.

4. Galeria AB zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Podczas wystawy przedaukcyjnej Galeria AB zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.

6. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Galerii AB występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Galerią AB do 8 godzin przed rozpoczęciem licytacji.

7. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcyjnego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. 

8. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria AB może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.

9. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
11. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro.

12. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

13. Galeria AB nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

14. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

15. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria AB przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

16. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii AB oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

17. Galeria AB nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Galeria AB nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu, jednak dokłada wszelkich starań by obiekt dotarł w nienaruszonym stanie.

18. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Przepisy:

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria AB jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),Galeria AB jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

5.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Galeria AB jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:
1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

O aukcji

Galeria AB, oddział Galerii BB - działa w Krakowie od 1997 roku, a we Wrocławiu od 2004 roku. Prowadzi działalność wystawienniczą i edukacyjną. Zrealizowała do tej pory ponad 180 wystaw w kraju i za granicą, m.in. w Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Serbii, we Włoszech i na Węgrzech.

Od 2012  roku Galeria BB realizuje we Wrocławiu Europejski Festiwal Szkła „Play with Glass” – we współpracy z Fundacją Fly with Art, Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Okręg Wrocławski oraz Gminą Wrocław. Jego kuratorami są: Anita Bialic i prof. Kazimierz Pawlak. Projekt Play with Glass – European Glass Festival znalazł się w aplikacji Wrocławia do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Obecnie jest to jedno z najważniejszych w Europie wydarzeń w obszarze sztuki szkła.FAQ
O sprzedawcy
Galeria AB
Kontakt
Galeria AB&BB
room
ul. Garbarska 24
31-131 Kraków
phone
+48783758690
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up