Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
16

Anita Domeracka, Nenufary i skry , 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 435 - 544 EUR

olej na płótnie 70x60

sygnowany 


Anita Domeracka (ur. 1976) – Kaszubka z Glincza, pochodząca z Przodkowa. Wykształcenie:

dyplom licencjata Międzywydziałowego Instytutu Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w

Gdańsku - kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (2013), dyplom

magistra Gdańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku - kierunek administracja (2016).

Cały swój świat „obrabiam” tylko jedną (jedyną) dłonią. Z powodu mojej

niepełnosprawności na początku lat 90. zamknięto przede mną drzwi do wymarzonego

Liceum Plastycznego w Gdyni, nie dopuszczając mnie nawet do egzaminu...

Osiągnięcia i wystawy:

 debiut na rynku dzieł sztuki w 80 Aukcji Młodej Sztuki - Sopocki Dom Aukcyjny w

Warszawie (2020)

 udział w 45. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021 Galeria Bielska BWA (2021)

 Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie (2021) – wystawa indywidualna

 Ośrodek Kultury w Dziemianach (2021) – wystawa indywidualna

 Hotel Skansen Conference & Spa w Sierpcu (2020) – wystawa indywidualna

 Centrum Kultury w Przodkowie (2019) – wystawa indywidualna

 Sztumskie Centrum Kultury w Sztumie (2019) – wystawa indywidualna

 Towarzystwo Miłośników Gdyni - Gdynia (2018) – wystawa indywidualna

 MDK Rumia (2011-2020) - wystawy zbiorowe i poplenerowe

 Galeria Mariacka w Gdańsku (2018-2019) - wystawy zbiorowe i poplenerowe

 Sztumskie Centrum Kultury w Sztumie (2018) - wystawy zbiorowe i poplenerowe

Moje prace znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i za granicą (USA, Norwegia,

Niderlandy, Niemcy). Pandemia sprawiła, że zaplanowane na wiosnę i jesień 2020 wystawy

nie odbyły się.

Maluję od około dekady, z kilkuletnią przerwą na edukację. Moja twórczość jest

odzwierciedleniem mojej osobowości, temperamentu i przeżyć. Nazywam ją "pejzażami

duszy", a moja dusza jest kolorowa, wrażliwa, szlachetna, ekscentryczna i niepokorna.

Stronię od monotonii i dlatego moje prace są różnorodne tematycznie. Maluję

przedstawienia figuratywne, ale pasja tworzenia zaciągnęła mnie także w rewiry

abstrakcjonizmu, który świetnie współgra ze swobodną ekspresją, jakiej chętnie się poddaję.

Tworzę w technice olejnej i akrylowej na płótnie, szpachelkami i pędzlami - urzeka mnie

fakturowość farb. Niekiedy maluję farbami akwarelowymi.

W pracy twórczej eksploruję swoją wrażliwość i intuicyjność na otaczający świat,

otwieram się na grę fascynacji, podziwu i piękna. Ewaluuję w zestawieniach kolorystycznych,

co jest konsekwencją podziwu dla impresjonizmu, postimpresjonizm i koloryzmu polskiego

itp. oraz współczesnych mi artystów kolorystów, których uznaję za źródło inspiracji.

Uwielbiam malarsko - kolorystyczne rozstrzygnięcia i sama podejmuję takie próby

przetwarzania otaczającego mnie świata. W feerii barw, jaką stosuję, zawiera się ogromna

radość z tworzenia, której doświadczam. Mocne tony i silne kontrasty kolorystyczne mówią o

mojej sile i uporze w dążeniu do celu, wbrew przeciwnościom losu, a ekspresja i euforia,

które ogarniają mnie w każdym akcie twórczym zdradzają moją wrażliwość i intuicyjność w

odczuwaniu świata.

Bliskie są mi słowa malarza Jana Cybisa: „Trzeba malować tak jak nikt - odkrycie ma

być tylko twoje” - więc odkrywam.

Aukcja
Aukcja "Heaven"- Zaczarowany Ogród
gavel
Data
12 listopada 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
261 EUR
Estymacje
435 - 544 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 144 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Kontrowersyjna

Aukcja "Heaven"- Zaczarowany Ogród
Data
12 listopada 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin

Regulamin aukcji 


1. Organizatorem Aukcji jest Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny Aleksandra Koziarska z siedzibą w Kozłowie Biskupim ul. Północna 17D 96-513 Nowa Sucha NIP:837-187-03-443

2.  Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli. 

3.  Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą PLN.

4. Gwarantujemy zgodność cech licytowanych obiektów opisem. Opisy obiektów z katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. 

5. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacenia wadium. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej , która obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego  jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected]  lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer  516-706-999.Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji ofertę kupna z podaniem limitu cenowego(limit cenowy JEST INFORMACJĄ POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji-Aukcjonera.

6. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 

7. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę-Aukcjonera 

8. Przystąpienie w licytacji(podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN, pomiędzy 2000zł a 5000zł wynosi 200zł, powyżej kwoty 5000zł wynosi 500zł 

9. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

10. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

11. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna-sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie. 

12. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7(siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na Aukcji to: przelew bankowy na konto , na rachunek bankowy nr 48 1020 1185 0000 4802 0311 6597 

Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.

13. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy akcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowania autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.

14. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu.

15. Galeria Kontrowersyjna i Dom Akcyjny oferuje usług na terenie naszego kraju.

16. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu. 

 
Przepisy 

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 


1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446),wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U z 2014 r. poz 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku. 

3. Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu, terroryzmy (t. j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1049), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 20004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. u. Z 2016 r poz 1829), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

 

1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

2.jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.


O aukcji

Galeria Kontrowersyjna to nie tylko  mocne uderzenie , tu akurat zapraszamy na aukcję pełną różnorodnego malarstwa 

z wachlarzem technik i tematów dostarczonych przez Artystów goszczących już u nas  i tych nowych

FAQ
O sprzedawcy
Galeria Kontrowersyjna
Kontakt
Galeria Kontrowersyjna
room
Kozłów Biskupi, ul. Północna 17D
96-513 Nowa Sucha
phone
+48516706999
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up