Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
28

Bartosz Hadryś, Bez tytułu, 2016

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
olej, płótno
100x90cm
W pejzażu artystycznych talentów młodego pokolenia polskich malarzy, nie sposób nie zauważyć niezwykle dojrzałego i jednoznacznie zdefiniowanego malarstwa Bartosza Hadrysia. Z konsekwentnie przez ostatnie lata doskonalonego warsztatu malarskiego, w którym główną rolę odgrywa pogłębione znawstwo koloru, w pracowni malarza powstają najczęściej wielkoformatowe, na wpół abstrakcyjne płótna olejne, nasycone jednocześnie bogatymi odniesieniami do malarstwa przedstawieniowego a niejednokrotnie wprost inspirowane ludzką figurą. Wektory interpretacyjnych ukierunkowań wielu dzieł malarskich Bartosza Hadrysia, o subtelnie zrównoważonej kolorystyce, pełne są szczególnie ciekawych odniesieniach do świata przyrody, natury i zwierząt, wskazujących na rezonans polskiego malarza z wielkimi flamandzkimi i holenderskimi mistrzami martwej natury. W tych, po mistrzowsku zakomponowanych dziełach, przenikają się ze sobą organiczne sploty wszelkiego rodzaju malarsko rozpracowanych gatunków roślin, kwiatów i owoców, zaczerpniętych z otaczającej artystę przyrody, niosących w sobie całe bogactwo symbolik odnoszącej się do płodności i obfitości, w które artysta wplata niejednokrotnie motyw czaszki ze swoją paletą wielu znaczeń wanitatywnych. W konsekwencji w dziełach Bartosza Hadrysia, jak rzadko we współczesnej plastyce, odnajdujemy nie tylko solidny warsztat malarski, ale całe bogactwo znaczeń i kodów, dających szerokie możliwości interpretacyjne jego kompozycji.
prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
historyk sztuki
Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK
Aukcja
Aukcja sztuki
gavel
Data
18 maja 2020 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
221 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 84 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Orthwein

Aukcja sztuki
Data
18 maja 2020 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Galerii Orthwein, organizatora aukcji. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Galeria Orthwein gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią ekspertów.
 3. Galeria Orthwein zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 4. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na wystawie przedaukcyjnej, we wskazanym  przez Galerię terminie  oraz  miejscu  ich  ekspozycji.
 5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Podczas wystawy przedaukcyjnej Galeria Orthwein zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria Orthwein może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. W przypadku Obiektów oznaczonych 'droit de suite', do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata: 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.
 9. Galeria Orthwein nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 10. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 11. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria Orthwein przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 12. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 13. Galeria Orthwein nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Galeria Orthwein nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 14. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria Orthwein
Kontakt
Galeria Katerina Orthwein
room
ul. Piekarska 5 / 20
00-264 Warszawa
phone
+48 691 589 448
keyboard_arrow_up