Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
29

Bogusław Szwacz, Bez tytułu, 1993

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 413 - 516 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
technika mieszana, papier, 29,5 x 37 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany l.d.: Szwacz 1993

pochodzenie: kolekcja prywatna, Warszawa

Bogusław Szwacz (1912 - 2009) W młodości związany był z Kresami. Urodził się w Leżajsku, ukończył liceum Krzemienieckie. W 1930 roku rozpoczął studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Ignacego Pieńkowskiego, Karola Frycza i Jana Hoplińskiego. W trakcie studiów skupiony był głównie na malarstwie realistycznym. Naukę ukończył z wyróżnieniem w roku 1937. Po wojnie rozpoczął prace na macierzystej uczelni, którą opuścił w roku 1949 na rzecz warszawskiej PWSSP. Pozostawał w ścisłym kontakcie z Grupą Młodych Plastyków. Na przełomie lat 1947/1948 przebywał na stypendium w Paryżu, gdzie zawarł znajomości z m.in. André Fougeronem, Edourdem Mignonem i Fernandem Légerem. Został członkiem grupy „Le Surrealisme Revolutionnaire”.

W malarstwie Szwacza pojawiło się obrazowanie oparte na groteskowej deformacji postaci ludzkiej. W dobie doktryny socrealistycznej tworzył zgodnie z założeniami ideowymi tego nurtu zaskakując publiczność w roku 1955 wystawą w Związku Literatów Polskich. Okazało się, że poza oficjalną twórczością pracował nad bardzo osobistym malarstwem abstrakcyjnym, ukazującym stany jego duchowej świadomości. Z początkiem lat 60. malarstwo artysty wyraźnie ukierunkowało się w stronę idei sztuki Ars-Horme.

Obrazy, które powstały w ramach teorii Sztuki Poruszenia Wyobraźni pogrupował w odmiany nazwane arshormeogramami, ars-hormeografami i ars-homeogryfami. Założenia teorii Ars-Horme najpełniej wybrzmiały w jego manifeście wygłoszonym na plenerze w Osiekach w 1977 roku. Bogusław Szwacz brał udział w znaczących wystawach sztuki awangardowej, m.in. I, II i III Wystawa Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (1948/1949, 1957 i 1959), wystawy w Galerii Krzywe Koło w Warszawie (1962 i 1963), I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu (1965), Sympozja „Złotego Grona” w Zielonej Górze (1973 i 1976). Został dwukrotnie laureatem nagrody w konkursie malarskim im. J. Spychalskiego (1974, 1975)
Aukcja
Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
26 października 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
309 EUR
Estymacje
413 - 516 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 37 | Ulubione: 1
Aukcja

Piękna Gallery

Aukcja Dzieł Sztuki
Data
26 października 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

WARUNKI OGÓLNE


a. Organizatorem aukcji jest dom aukcyjny Piękna Gallery, prowadzony w ramach działalności spółki Very Good Idea Sp. z o.o., ul. Emilii Plater 10, 00-669 Warszawa, NIP 5252611958.


b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na zasadzie komisu lub będące własnością domu aukcyjnego.


SYSTEM LICYTACJI


a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.


b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.


c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.


d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.


e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.


PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI


a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.


b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.


UDZIAŁ W AUKCJI


a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.


b. Telefonicznie – pracownik Piękna Gallery zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Piękna Gallery nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.


c. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl


PŁATNOŚCI


a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20%.


b. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną) doliczana jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości do 5%, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994r. Nr24, poz.83)


c. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.


d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji w siedzibie domu aukcyjnego lub na konto bankowe: Santander Bank Polska S.A., 06 1090 2590 0000 0001 3065 6852.


e. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.


f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.


g. Dom Aukcyjny na życzenie klienta wystawia fakturę VAT Marża.


OBIEKTY


a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.


b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.


c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.


d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.


e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej (oraz *„droit de suite” jeżeli obowiązuje).


f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i musi nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.


PRZYPOMINAMY


a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


b. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wywóz dzieł sztuki starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

*podlega opłacie droit de suite


O aukcji

Zgromadziliśmy 45 prac wybitnych twórców powojennych, takich jak: Stanisław Fijałkowski, Magdalena Abakanowicz, Stefan Krygier, Jan Lebenstein czy Eugeniusz Markowski.

  • Zapraszamy do udziału w aukcji osobiście w siedzibie galerii (rejestracja do godziny 18.15 w dniu aukcji)
  • Przyjmujemy zlecenia stałe i telefoniczne
  • Proponujemy udział za pośrednictwem portalu Onebid.pl 

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA
14 - 26 października 2022
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 11.00 - 19.00
sobota 11.00 - 16.00

FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Piękna Gallery
room
ul. Emilii Plater 10
00-669 Warszawa
phone
+48224001688
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11:00 - 19:00
Wtorek
11:00 - 19:00
Środa
11:00 - 19:00
Czwartek
11:00 - 19:00
Piątek
11:00 - 19:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up