Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
20

Grzegorz CHOJNACKI [ur. 1955], Bez tytułu; 1992

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Grzegorz CHOJNACKI [ur. 1955],

Bez tytułu, 1992

technika: mieszana, akryl, papier czerpany

wymiary: 63 x 45 cm/ 83 x 64 cm

sygn. i dat. śr. d.: G. Chojnacki '92.

Praca oprawiona.

Grzegorz Chojnacki - urodzony w 1955 roku w Zgierzu. Studia w PWSSP w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa w latach 1975-1980. Dyplom z wyróżnieniem z grafiki warsztatowej w pracowni profesora Leszka Rózgi oraz z malarstwa w pracowni profesora Stanisława Fijałkowskiego.
Od 1996 do 2007 roku kieruje pracownią Grafiki Warsztatowej na Wydziale Tkaniny i Ubioru.
W roku 2007 obejmuje kierownictwo pracowni Druku Cyfrowego na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
W latach 1992-2002 brał udział dwudziestokrotnie w Międzynarodowych Targach Sztuki we Frankfurcie n/Menem, miał indywidualne wystawy w Dreźnie, w Wildeshausen, Łodzi, Warszawie i Sandomierzu, oraz uczestniczył w około trzydziestu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Uczestnik Międzynarodowego Trienale Grafiki w Krakowie w 2003 roku.Profesor zwyczajny od 2006 roku, a od roku 2005 rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się grafiką, malarstwem i rysunkiem.
 
Program pracowni: Nie ma już dzisiaj, w 2007 roku, sensu powtarzanie, że w zakresie mediów elektronicznych dokonała się rewolucja i to nie tylko techniczno-technologiczna, ale co ważniejsze, rewolucja w zakresie świadomości artystycznej. Ten bezsporny fakt jest już powszechnie znany. Nie można zatem kształcić współcześnie artysty grafika, który byłby ignorantem w zakresie grafiki cyfrowej. 
Komputer, a w zasadzie oprogramowanie graficzne, jego dostępność, łatwość powielania i przesyłania danych, zrewolucjonizowało świat, w tym szczególnie świat grafiki artystycznej. To sytuacja nieznana jeszcze piętnaście, czy dwadzieścia lat temu.
 
Credo:Profesja artysty to: emocje, mistrzowski warsztat i umiejętne wykorzystanie przypadku. Za najważniejsze uważam jednak konieczną indywidualizację zapisu artystycznego. 
Jestem przekonany, że także w zakresie techniki cyfrowej jest to już dziś w pełni możliwe.
Aukcja
Aukcja prac na papierze XIX i XX wieku.
gavel
Data
20 listopada 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
213 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 9 | Ulubione: 0
Aukcja

Artykwariat

Aukcja prac na papierze XIX i XX wieku.
Data
20 listopada 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

1.       Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki stanowiące własność Galerii ARTYKWARIAT zwanej dalej Galerią.


2.       Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.


3.      Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią ekspertów, zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją.


4.       Galeria zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.


5.     Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, Galeria naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie Galeria może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.


6.      Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.


7.      Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.


8.       Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.


9.       W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.


10.    Galeria oferuje usługę wysyłki zakupionych przedmiotów na koszt Kupującego. Galeria dołoży wszelkich starań do rzetelnego zabezpieczenia obiektów przeznaczonych do wysyłki, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.


11.     Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


12.     Zastrzeżenia końcowe:


Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. 

Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.

Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Artykwariat
Kontakt
Artykwariat
room
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
phone
+48 663 415 609
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up