8

Janusz Tworek, Ostrzeżenie, 2021

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Estymacje: 435 - 544 EUR | 2 000 - 2 500 PLN

obraz olejny na płycie malarskiej 55x46

 sygnowany z tyłu


Nazywam się Janusz Tworek. Jestem architektem od niemalże 40 lat. Jak

każdy kto uprawia ten zawód, zawieszony jestem pomiędzy artystyczną

wrażliwością a inżynierską dokładnością myślenia. Ta dziwna mieszanka

powoduje , iż niemało w tym zawodzie tak muzyków (np. Grechuta) , malarzy

(np. Beksiński) , jak i innych artystów (np. Mleczko). Rysowałem od zawsze,

także przed studiami. W trakcie studiów rysowanie było jednym z

ważniejszych przedmiotów. W tym okresie wziąłem także udział w bardzo

ciekawym przedsięwzięciu naukowym zajmującym się archiwizacją polskiej

architektury drewnianej. Była to dla mnie ostra szkoła rysowania z natury.

Robiłem to często i po zakończeniu studiów wykorzystując wolne chwile w

trakcie uprawiania zawodu. W tym czasie działałem także w Krakowskiej

Grupie Młodych co zaowocowało wystawą wspólnych prac. Poza

rysowaniem podjąłem próby w zakresie ceramiki, witrażu i w końcu wziąłem

się za malowanie. Przez większość życia także zajmowałem się fotografią.

Zacząłem malować tak naprawdę dopiero po wyjeździe na Teneryfę, gdzie

mieszkam od 6 lat. Szczególna atmosfera tej wyspy, otwartość tamtejszych

ludzi sprzyja pracy nad sobą. Cały czas poszukuję. Poza malowaniem dalej

rysuję i ołówkiem i węglem i pastelami. Biorę się czasami i za inne techniki.

To wszystko sprawia , iż robię rzeczy bardzo różne, tak pod względem

nastroju , jak i wyrazu. Bardzo dużo zależy od atmosfery chwili w jakiej się

znajduję. Mieszkając na Teneryfie poznałem trzy wyjątkowe osoby o

charakterystycznej dla Kanaryjczyków życzliwości i pogodzie ducha. Los

zetknął mnie z wybitnym artystą Javierem Huerta, który jest artystą

profesjonalnym a jednocześnie samoukiem. W trakcie swojej drogi

artystycznej w 2007 roku został zaproszony przez Asociacion

„ARTEVIE” do uczestnictwa w wystawie „Affiches Originales 1943-

1975” we Francji w Abbaye de Cercanceaux , gdzie Jego 16 rzeźb

wystawionych było z pracami takich artystów jak Braque, Chagall, Miro,

Dali, Picasso, Matisse, Ibanez, Soulage, Van Dongen, Zao Wou Ki..

Kilkadziesiąt prac, które wykonałem jest inspirowane kontaktami z tymi

wyjątkowymi mieszkańcami Teneryfy.

Aukcja
Aukcja "HELL"-AKT, KONTROWERSJA, PROFANUM II
gavel
Data
13 listopada 2021
date_range
Cena wywoławcza
218 EUR
Estymacje
435 - 544 EUR
2 000 - 2 500 PLN
Cena sprzedaży
257 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
218 EUR
Przebicie
118%
Wyświetleń: 140 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria Kontrowersyjna

Aukcja "HELL"-AKT, KONTROWERSJA, PROFANUM II
Data
13 listopada 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin

Regulamin aukcji 


1. Organizatorem Aukcji jest Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny Aleksandra Koziarska z siedzibą w Kozłowie Biskupim ul. Północna 17D 96-513 Nowa Sucha NIP:837-187-03-443

2.  Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli. 

3.  Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą PLN.

4. Gwarantujemy zgodność cech licytowanych obiektów opisem. Opisy obiektów z katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji. 

5. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacenia wadium. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej , która obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego  jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected]  lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer  516-706-999.Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji ofertę kupna z podaniem limitu cenowego(limit cenowy JEST INFORMACJĄ POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji-Aukcjonera.

6. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 

7. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę-Aukcjonera 

8. Przystąpienie w licytacji(podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN, pomiędzy 2000zł a 5000zł wynosi 200zł, powyżej kwoty 5000zł wynosi 500zł 

9. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera co jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

10. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

11. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna-sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie. 

12. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7(siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na Aukcji to: przelew bankowy na konto , na rachunek bankowy nr 48 1020 1185 0000 4802 0311 6597 

Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.

13. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy akcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowania autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.

14. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacja Regulaminu.

15. Galeria Kontrowersyjna i Dom Akcyjny oferuje usług na terenie naszego kraju.

16. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu. 

 
Przepisy 

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH 


1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446),wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy. 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz. U z 2014 r. poz 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku. 

3. Zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu, terroryzmy (t. j. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1049), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. 

4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 20004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. u. Z 2016 r poz 1829), Galeria Kontrowersyjna i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:

 

1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz

2.jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.


O aukcji

Zapraszamy ponownie , na Aukcję z nieco mocniejszymi obrazami, ale też z bardzo klimatycznym Aktem

mamy nadzieję że ta jedyna oferta  naszej KONTROWERSYJNEJ  na Onebid  

urozmaici oferty aukcyjne

FAQ
O sprzedawcy
Galeria Kontrowersyjna
Kontakt
Galeria Kontrowersyjna
room
Kozłów Biskupi, ul. Północna 17D
96-513 Nowa Sucha
phone
+48516706999

Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także

keyboard_arrow_up
+