Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
97

Robert Olszowski, Czas i przestrzeń

add Twoja notatka 
Opis pozycji

akryl na płótnie, 80 x 60 cm

Robert Olszowski

urodzony w Paczkowie (Dolny Śląsk). Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale grafiki. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Andrzeja Pietscha w 1995 roku. Od wielu lat zajmuje się malarstwem i grafiką. Do jej prac wykorzystuje zarówno techniki klasyczne (akrylowe, płótno), jak i techniki eksperymentalne (folia, kolaż). Udział w wystawach: 1994 - Konkurs graficzny "Mechanizmy", Akademia Sztuk Pięknych, Kraków (pierwsza nagroda) 1994 - Konkurs na projekt wentylatora, Paryż, Francja (druga nagroda) 1995 - "Druk próbny", "Galeria Jana Fejkiela", Kraków 1995 - "Praca Rok ", ZPAP, Katowice, 1995 - "II Biennale Młodych Artystów", Skopje, Macedonia, 1996 - "Ołówek, węgiel, pióro", ZPAP, Katowice (pierwsza nagroda), 1996 - "Triennale polskiego rysunku współczesnego", Lubaczów, 1998 - "Praca roku", ZPAP, Katowice (pierwsza nagroda), 1999 - "Triennale polskiego rysunku współczesnego", Lubaczów (wyróżnienie honorowe), 2001 - "Ślady podróży, studenci i przyjaciele", BWA, Bielsko-Biała, 2003 - "Obraz Roku" - 100 najlepszych obrazów miesięcznika Art & Business, Muzeum Xawerego Dunikowskiego (Królikarnia), Warszawa, 2004 - "Czas i przestrzeń", "Galeria Gołogórski", Kraków,;2004 - "Akt, tango", "Galeria Gołogórski", Kraków;2005 - "Pierwsze Beskidzkie Integracje", Wisła; 2006 - "Obraz Roku" - 100 najlepszych obrazów miesięcznika Art & Business, Hotel "Europejski", Warszawa; 2006 - "Czas i przestrzeń", "Galeria Forma", Warszawa; 2006 - "Międzynarodowe Triennale Grafiki", "Bunkier Sztuki", Kraków; 2006 - "Czas i przestrzeń dwa lata później", "Galeria Gołogórski", wystawa towarzysząca w ramach "Międzynarodowego Triennale Grafiki", Kraków, 2007 - "Międzynarodowe Triennale Grafiki", Kunsthaus, Wiedeń, Austria, 2008 - "Czas i przestrzeń", galeria "Artpark", Linz, Austria, 2008 - Porozmawiajmy, Muzeum Sztuki Polskiej w Ameryce, Chicago, USA, 2010 - "Czas i przestrzeń", BWA, Rzeszów, 2010 - Udział w II Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego "Jesienne konfrontacje", BWA, Rzeszów, 2010 - "Jesienne konfrontacje", Galeria "Umelcov Spis", Spisska Nova Ves, Słowacja, 2010 - Udział w II Międzynarodowym Biennale Sztuki Cyfrowej, Muzeum Miasta Gdyni, Gdyni, 2011 - "Jesienne konfrontacje", BWA, Zamość, 2011 - "Czas i przestrzeń", "Galeria Podlaska", Biała Podlaska, 2011 - "Czas i przestrzeń", BWA, Sandomierz, 2011 - "WORLD FINE ART GROUP", "Caelum Gallery", Nowy Jork, USA, 2011 - "Czas i przestrzeń", galeria "Lamelli", Kraków, 2011 - Udział w targach sztuki, galeria "BB", Essen, Niemcy, 2011 - "Czas i przestrzeń", galeria Krakowskiego Uniwersytetu Technologicznego, Kraków, 2012 - "Czas i przestrzeń", BWA, Krosno, 2012 - "Czas i przestrzeń", BWA, Nowy Sącz, 2012 - "Czas i przestrzeń", Miejska Galeria Sztuki "Galeria Bałucka", Łódź, 2012 - Udział w III Międzynarodowym Biennale Cyfrowej Grafiki, Design Center, Gdynia, 2012 - Udział w targach sztuki "RING", Galeria "BB", Muzeum Sztuki Współczesnej, Wrocław, 2013 - "Czas i przestrzeń", Galeria Sztuki Współczesnej "Chłodna 20", Regionalne Centrum Kultury i Sztuki, Suwałki, 2014 - "Czas i przestrzeń", BWA, Olkusz, 2014 - Udział w Triennale Rysunku Polskiego Współczesnego, Lubaczów (nominacja), Muzeum w Lubaczowie, 2014 - "Czas i przestrzeń", Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Gorlice, 2014 - Udział w IV Międzynarodowym Biennale Druku Cyfrowego, Centrum Designu, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia, 2015 - "Czas i przestrzeń", Centrum Sztuki Współczesnej, Galeria Andrzeja Strumiłło, Oddział Muzeum w Suwałkach, 2015 - Wystawa pokonkursowa 8. Triennale polskiego rysunku współczesnego, Galeria SCK Centrum Kultury w Mielcu, 2015 - Wystawa pokonkursowa 8. Triennale polskiego rysunku współczesnego, Galeria "Test", Warszawa, 2015 - Wystawa "Antidotum", "Galeria Stolarska / Krupowicz", Warszawa, 2016 - "Czas i przestrzeń", galeria "Ciasna", Jastrzębie Zdrój, 2016 - "W kręgu Maciejewskiego" Galeria ASP, Bronowice, Kraków, 2016 - "Czas i przestrzeń", "Noc muzeów", "Pomorze", Park Naukowo-Technologiczny, Szczecin, 2017 - "Czas i przestrzeń", Centrum Kultury i Sztuki, Kalisz, 2017 - Biennale sztuki mediów, uzależnienie od sztuki, dyplom doskonalsci, Media Museum, Londyn.

Aukcja
Aukcja Galerii AB: Malarstwo, NFT, Grafika, Rzeźba, Szkło, Ceramika.
gavel
Data
27 sierpnia 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
421 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 25 | Ulubione: 0
Aukcja

Galeria AB

Aukcja Galerii AB: Malarstwo, NFT, Grafika, Rzeźba, Szkło, Ceramika.
Data
27 sierpnia 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 30
  100
  > 50
  400
  > 250
  1 000
  > 300
  3 000
  > 750
  5 000
  > 1 000
  8 000
  > 2 000
  20 000
  > 5 000
  40 000
  > 10 000
  50 000
  > 10 000
 
Regulamin
Regulamin

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Carpe Artem właściciela Galerii AB, organizatora aukcji zwanego dalej Galerią AB. 
Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, lub mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.

3. Galeria AB gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub osób współpracujących z Galerią AB.

4. Galeria AB zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Podczas wystawy przedaukcyjnej Galeria AB zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.

6. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Galerii AB występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Galerią AB do 8 godzin przed rozpoczęciem licytacji.

7. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcyjnego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. 

8. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria AB może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.

9. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
11. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro.

12. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

13. Galeria AB nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

14. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

15. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria AB przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

16. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii AB oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

17. Galeria AB nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Galeria AB nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu, jednak dokłada wszelkich starań by obiekt dotarł w nienaruszonym stanie.

18. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Przepisy:

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria AB jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),Galeria AB jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

5.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Galeria AB jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:
1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

O aukcji

Galeria AB, oddział Galerii BB - działa w Krakowie od 1997 roku, a we Wrocławiu od 2004 roku. Prowadzi działalność wystawienniczą i edukacyjną. Zrealizowała do tej pory ponad 180 wystaw w kraju i za granicą, m.in. w Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Serbii, we Włoszech i na Węgrzech.

Od 2012  roku Galeria BB realizuje we Wrocławiu Europejski Festiwal Szkła „Play with Glass” – we współpracy z Fundacją Fly with Art, Akademią Sztuk Pięknych im. E. Gepperta, Związkiem Polskich Artystów Plastyków – Okręg Wrocławski oraz Gminą Wrocław. Jego kuratorami są: Anita Bialic i prof. Kazimierz Pawlak. Projekt Play with Glass – European Glass Festival znalazł się w aplikacji Wrocławia do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Obecnie jest to jedno z najważniejszych w Europie wydarzeń w obszarze sztuki szkła.FAQ
O sprzedawcy
Galeria AB
Kontakt
Galeria AB&BB
room
ul. Garbarska 24
31-131 Kraków
phone
+48783758690
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up