Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
12

Tadeusz Dzióbkiewicz, Cerkiew

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 141 - 212 EUR
olej, płótno, 49x51 cm, Estymacja: 600 - 900,-
nsygn.
Aukcja
192 Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
28 października 2017 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
118 EUR
Estymacje
141 - 212 EUR
Cena sprzedaży
-
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 81 | Ulubione: 0
Aukcja

Rynek Sztuki

192 Aukcja Dzieł Sztuki
Data
28 października 2017 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą tylko wybrane pozycje, które zostały wcześniej zgłoszone. Aby zgłosić pozycje należy kliknąć przy wybranej pozycji na przycisk ZGŁOŚ DO LICYTACJI

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

I. Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem aukcji jest firma Rynek Sztuki sp. z o.o.
 2. Aukcje odbywają się w terminach podanych w harmonogramie, dostępnym na stronie www.ryneksztuki.eu. Przedmiotem aukcji są obiekty będące własnością DA lub powierzone mu przez komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami są one wolne od wad prawnych i ograniczeń prawno-rzeczowych.
 3. Aukcja prowadzona jest zgodnie z polskimi przepisami. Prowadzący aukcję, zwany aukcjonerem ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn, decyduje o wysokości ceny wywoławczej i postąpieniu (przebiciu) w czasie licytacji.
 4. DA zapewnia, że oferowane na aukcji obiekty zostały zbadane przez współpracujących z nim ekspertów zgodnie z ich wiedzą i doświadczeniem oraz, że opisy obiektów są zgodne ze stanem faktycznym. 

II. Warunki zakupu dzieła sztuki w Domu Aukcyjnym podczas aukcji

 1. Nabywca może zapoznać się z ofertą prezentowaną w siedzibie DA co najmniej pięć dni przed aukcją. Jest ona także dostępna na stronie DA - www.ryneksztuki.eu i ewentualnie stronach firm współpracujących jak www.artinfo.pl i www.artprice.com
 2. Wstęp na aukcje jest wolny i nie obowiązuje wpłata wadium.
 3.  Wartość obiektu w ofercie aukcyjnej określona jest przez estymację (podaną w przedziale od dolnej do górnej granicy, w PLN). Każdy obiekt posiada cenę gwarancyjną. Jej wysokość jest informacją poufną, znaną tylko pracownikom DA.
 4. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej, którą może zaproponować klient lub od kwoty odpowiadającej połowie dolnej estymacji i prowadzona jest w górę. Chęć zakupu dzieła należy zgłosić poprzez podniesienie ręki albo danie innego, widocznego znaku aukcjonerowi. W aukcji można brać udział także telefonicznie lub zgłaszać swoje propozycje listownie lub przez internet na adres [email protected]. Jeżeli w trakcie licytacji nie zostanie osiągnięta cena gwarancyjna obiekt nie jest sprzedany, co zostaje ogłoszone przez aukcjonera.
 5. W przypadku przekroczenia w trakcie licytacji ceny gwarancyjnej najwyższa oferta cenowa zgłoszona przez Nabywcę powtarzana  jest trzykrotnie, a następnie uderzenie młotka ogłasza zawarcie transakcji. Od tej chwili Nabywca zobowiązany jest do wykupienia dzieła.
 6. Po zakończeniu aukcji istnieje możliwość zgłaszania ofert zakupu na obiekty niesprzedane, ale aukcjoner rozpatruje tylko te powyżej minimalnej kwoty estymacji.
 7. Do każdej wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 18%. Wykupienie dzieła następuje po aukcji, najdalej siedem dni po jej zakończeniu. Płatności można dokonać gotówką lub przelewem. W ostatnim przypadku odbiór dzieła następuje po wpłynięciu należności na konto DA. Możliwe jest też wpłacenie  10% zadatku, wtedy Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia pozostałej należności  w terminie 7 dni od jego otrzymania przez DA lub innym, ustalonym przez strony. W tym czasie dzieło pozostaje w depozycie DA. Nieodebranie dzieła w ww. terminie oznacza przepadek zadatku i ponowne skierowanie go do sprzedaży.
 8. Na życzenie Nabywcy DA wystawia bezpłatnie dokument potwierdzający nabycie dzieła (Potwierdzenie Zakupu) lub atest potwierdzający autentyczność. Klient może też zamówić pisemną opinię u eksperta. Jej koszt wynosi na ogół 2,5% wartości dzieła, jednak nie mniej niż 500,-zł (do uzgodnienia z właściwym ekspertem). W przypadku wysyłania zakupionego obiektu Nabywcy, koszty pakowania pokrywa DA zaś transportu Nabywca. 
 9. Nabywcy przysługuje 14 dniowy termin reklamacji liczony od dnia dostarczenia towaru. Reklamacje można składać listownie na adres: Rynek Sztuki sp. z o.o., ul. Wschodnia 69, 90-266 Łódź, lub e-mail: [email protected]. W tym czasie możliwe jest zwrócenie dzieła i zwrot pieniędzy, ale jedynie pod warunkiem udowodnienia, że atrybucja dokonana przez eksperta DA jest błędna.
 10. DA nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i fizyczne wady ukryte dzieł sztuki.
 11. DA zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podania przyczyn.
 12. W przypadku dzieł wylicytowanych i zapłaconych a nieodebranych w ustalonym przez strony terminie DA nalicza opłatę za magazynowanie w wysokości 1 PLN dziennie. 
 13. Zgodnie z obowiązującym prawem Klientom kupującym na aukcji publicznej nie przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od umowy (D.U. z dn.24.06.2014, poz.827, Art.38, p.11).


III. Warunki zakupu dzieła w Domu Aukcyjnym Rynek Sztuki podczas Aukcji Promocyjnych

 1. Nabywca może zapoznać się z ofertą prezentowaną w Domu Aukcyjnym (DA) co najmniej pięć dni przed aukcją.
 2. Wstęp na aukcje jest wolny i nie obowiązuje wpłata wadium.
 3. Cenę przedstawioną w ofercie aukcyjnej należy traktować jako wywoławczą.
 4. Obiekty licytowane są zgodnie z kolejnością w ofercie. Oferta cenowa zgłoszona przez Nabywcę powtarzana jest trzykrotnie, a następnie uderzenie młotka ogłasza zawarcie transakcji. Od tej chwili Nabywca zobowiązany jest do wykupienia dzieła. W aukcji można brać udział telefonicznie lub zgłaszać swoje propozycje listownie lub przez Internet na adres [email protected].
 5. Do każdej wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 15%. Wykupienie dzieła następuje po aukcji, w formie zapłaty gotówką, kartą płatniczą lub przelewem. W ostatnim przypadku odbiór dzieła następuje po wpłynięciu należności na konto DA. Możliwe jest też wpłacenie 10% zadatku, wtedy Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia pozostałej należności w terminie 7 dni lub innym ustalonym przez strony. W tym czasie dzieło pozostaje w depozycie DA. Nieodebranie dzieła w ww. terminie oznacza przepadek zadatku i ponowne skierowanie obiektu do sprzedaży.
 6. DA nie ponosi odpowiedzialności za stan prawny i fizyczne wady ukryte dzieła sztuki.
 7. DA zastrzega sobie prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podania przyczyn.
 8. DA nie udziela żadnych informacji zarówno o Klientach jak i Nabywcach bez uprzedniego wyrażenia przez nich zgody.
 9. W przypadku dzieł wylicytowanych i zapłaconych a nieodebranych w ustalonym terminie DA nalicza opłatę za magazynowanie w wysokości 1 PLN dziennie. 
 10. W przypadku zakupu dzieł sztuki o większych gabarytach istnieje możliwości dostarczenia ich do Klienta. Na terenie aglomeracji łódzkiej usługa jest bezpłatna.
O aukcji

Sala aukcyjna Rynku Sztuki
ul. Wschodnia 69, Łódź

FAQ
O sprzedawcy
Rynek Sztuki
Kontakt
Rynek Sztuki spółka z o. o.
room
ul. Wschodnia 69
90-266 Łódź
phone
+48509922593
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
10:00 - 15:00
Niedziela
Zamknięte
Tadeusz Dzióbkiewicz
keyboard_arrow_up