Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
32

Veronika Ivashkevich, Bez tytułu, 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 850 - 1 062 EUR
akwarela, pastel, gwasz, papier, 42 х 30 cm

Portret powstał jesienią 2021 roku. Reprezentuje zbiorowy obraz prawdziwych i fikcyjnych bohaterek i nawiązuje do kina lat 90.

"Na mnie działa mnóstwo rzeczy — bodźce przychodzą ze wszystkich stron, a moment wyboru jest intuicyjny. Często sens obrazu dociera do mnie dopiero w trakcie malowania. Kino to iluzja, którą akceptujemy jako rzeczywistość alternatywną. Wydaje mi się ze zawsze umiałam nastroić się tak żeby patrzyć na rzeczywistość czy film jako na potencjalne obrazy. Interesuje mnie to, co dzieje się, gdy czasowość kina/rzeczywistości zostaje przerwana i eksplorowana śladami farby, a także narracja, która rozwija się w ramach obrazu." Veronika Ivashkevich

BIOGRAM:

Urodzona w Mińsku (Białoruś)

Od 2021 roku mieszka i pracuje w Warszawie

 

Wykształcenie

2012-2018 Akademia Sztuk Pięknych im. Stieglitza w Petersburgu

Kierunek: Malarstwo i Konserwacja malarstwa temperowego

2016 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

2008-2012 Mińska Państwowa Szkoła Artystyczna im. A.K. Glebowa

Kierunek: Malarstwo

 

Wystawy indywidualne

2022 I don’t wanna wake up from this tonight/ Tej nocy nie chcę się z tego

wybudzić, Galeria Krupa, Wrocław

2021 Transit zone/Транзитная зона, Osnova gallery, Moskwa

2020 Thanks for nothing, przestrzeń Styd, Petersburg

2019 Shelter, FFTN Gallery, Petersburg

 

Wybrane wystawy i projekty zbiorowe

2021 Lurkmoar, Myth gallery, Petersburg

2020 Наша мастацтва/Nasza sztuka, Prastora KH, Brześć

2019 The Whole World Was Not Accessible To My Gaze, The Carillon, Texas

2019 Стоките на времето/Towary czasu, Instytut Goethego w Sofii

2017 Astravets kultury, galeria sztuki współczesnej Ў, Mińsk

Granty i stypendia

2022 Denis Diderot A-i-R Grant, Orquevaux

2021 Gaude Polonia, Warszawa

 

Prasa

Blok: https://blokmagazine.com/i-dont-wanna-wake-up-from-this-tonight/

Szum: https://magazynszum.pl/i-dont-wanna-wake-up-from-this-tonightveroniki-ivashkevich-w-krupa-gallery/

Label Magazine: https://label-magazine.com/sztuka/artykuly/wroclawwystawy-w-ramach-otwarcia-sceny-letniej-krupa-gallery?

fbclid=IwAR1RwJ9DmBbMkjKcfomkKhtbWLQp52rM3Jj0kVIoyvkqibyT9dCiuuY

q6Zk

Calvert Journal: https://www.calvertjournal.com/veronika-ivashkevichcurated-russia-z

Syrena Odyssey: https://chrysalismag.org/project/syrena-odyssey

WöD grafik kabinett: http://grafikkabinett.art/storage/editor/

WoD_VI_Vol_3_web.pdfAukcja
favorite Aukcja Charytatywna na rzecz Uchodźców z Ukrainy i Białorusi
gavel
Data
08 lutego 2023 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
637 EUR
Estymacje
850 - 1 062 EUR
Cena sprzedaży
637 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
637 EUR
Wyświetleń: 54 | Ulubione: 1
Aukcja

Piękna Gallery

Aukcja Charytatywna na rzecz Uchodźców z Ukrainy i Białorusi
Data
08 lutego 2023 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji


SYSTEM LICYTACJI


a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie domu aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia.


b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt.


c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży danego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, dom aukcyjny w ciągu 5 dni przekaże oferentowi informację, czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.


d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.


e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.


PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI


a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja. Można dokonać jej osobiście w siedzibie domu aukcyjnego przed aukcją lub wcześniej za pośrednictwem telefonu lub internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Piękna Gallery otrzymał zlecenie.


b. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Dom aukcyjny nie pobiera vadium.


UDZIAŁ W AUKCJI

a. Osobisty w siedzibie galerii. Rejestrację na miejscu przyjmujemy nie później niż 10 min. przed rozpoczęciem aukcji.


b. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Piękna Gallery będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.


c. Telefonicznie – pracownik Piękna Gallery zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Piękna Gallery nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.


d. Za pośrednictwem internetu - poprzez portal OneBid.pl oraz Artinfo.pl.PŁATNOŚCI


a. Do wylicytowanej kwoty nie jest doliczana żadna dodatkowa opłata. Cena młotkowa jest ceną końcową


b. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną) doliczana jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości do 5%, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994r. Nr24, poz.83)


c. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji na konto bankowe: Konto PLN IBAN: PL 25 1020 4900 0000 8202 3295 3560


d. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.


e. FUNDACJA HUMANOSH na życzenie klienta wystawia fakturę.


OBIEKTY


a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.


b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.


c. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika domu aukcyjnego.


d. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.


e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty.


f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i musi nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.


PRZYPOMINAMY


a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.


b. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wywóz dzieł sztuki starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

*podlega opłacie droit de suite


O aukcji

Fundacja Humanosh wraz z Piękna Gallery oraz Communiction Unlimited już po raz trzeci organizują charytatywną aukcję dzieł sztuki wybitnych twórców z Białorusi, Ukrainy i Polski. 8 lutego 2023 r. będzie można nie tylko wylicytować wartościowe dzieła, ale również pomóc uchodźcom, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny. Partnerami aukcji są: Artinfo.pl oraz Onebid.pl.

 

Nie doliczamy żadnych dodatkowych opłat do ceny młotkowej.


Wystawa przedaukcyjna:

30.01 – 8.02.2003

godziny otwarcia:

poniedziałek  piątek 11.00  19.00FAQ
O sprzedawcy
Piękna Gallery
Kontakt
Fundacja HUMANOSH
room
ul. Kuracyjna 11
02-210 Warszawa
phone
+48 22 400 16 88
keyboard_arrow_up