1

Kredens „bifyj”

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Aukcja odnowionego kredensu śląskiego tzw. „byfyja”, który był elementem scenografii programu telewizyjnego „Dej pozór. Szoł Tok Izoldy Czmok”, wemitowanego na antenie TVP3 Katowice jesienią 2020 r. https://youtu.be/Rv-lmqgdGMg

Dzięki śląskim artystom „byfyj” piękniał z każdym odcinkiem serii. I tak powstało 14 unikatowych prac, które zdobią drzwiczki i szufladki mebla. Razem tworzą unikatowe dzieło, które bez wątpienia posiada wartość kolekcjonerską.  

Kredens ozdobili:

Zdzisław Majerczyk - malarz z Grupy Janowskiej.
Joanna Furgalińska  - specjalizuje się w litografii barwnej, ilustracji książkowej i malarstwie 
Weronika Siupka - graficzka, doktor sztuki, wykładowca na katowickiej ASP
Monika Kudełko - projektantka plakatów, logotypów i nadruków na koszulkach 
Anna Liwia Strutyńska - akwarelistka, graficzka, ilustratorka
Grzegorz Chudy - malarz akwarelista
Paulina Matysek - prowadzi autorską pracownię plastyczną „Na winklu”
Jarosław Kassner - malarz intuicyjny, ilustrator książkowy
Józef Hetman - malarz intuicyjny, z zawodu górnik związany z Kopalnią Szczygłowice
Izabela Barber - tworzy grafiki w technice linorytu
Krzysztof Stręcioch - ilustrator, projektant graficzny, absolwent ASP w Katowicach
Jan Raspazjan - artysta plastyk, malarz, twórca murali i street artu, fotograf i grafik 
Sabina Pasoń - malarka intuicyjna, członkini Grupy Janowskiej
Miłosz Nosiadek - malarz akwarelista, członek Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich 

Cel aukcji charytatywnej

Wsparcie Świetlicy Specjalistycznej MOPS nr 2 w Katowicach-Szopienicach:

https://www.facebook.com/swietlica.szopienice.7 

Środki finansowe z aukcji zostaną przeznaczone na sprzęt komputerowy oraz sprzęt i materiały wspierające m.in. zajęcia artystyczne.

Organizator aukcji:

Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA
ul. Żołnierzy Września 73/6
41-500 Chorzów

Kontakt: Tomasz Sobisz Tel. 604 120 464  [email protected]

Nr konta: BNP Paribas 95 1600 1462 1885 2121 6000 0002

Termin zakończenia aukcji: 26 lutego 2021, godz. 20.00

Postąpienia:

Cena wywoławcza 100 zł

Postąpienia: 100 zł niezależnie od bieżącej wylicytowanej kwoty.

Aukcja
favorite Aukcja charytatywna
gavel
Data
26 marca 2021
date_range
Cena wywoławcza
22 EUR
Cena sprzedaży
1 134 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
1 134 EUR
Przebicie
5101%
Wyświetleń: 2003 | Ulubione: 0
Aukcja

Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA

Aukcja charytatywna
Data
26 marca 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
 
Regulamin
 1. Organizatorem Aukcji jest Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA (dalej: Fundacja) z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Żołnierzy Września 73/6, zarejestrowana w KRS pod nr 0000818236, NIP 385088769, Regon: 6272765671.
 2. Przedmiotem aukcji jest kredens śląski (dalej: obiekt) ozdobiony przez 14 artystów wskazanych w opisie aukcji, przekazany Fundacji przez właściciela obiektu – Telewizję Polską SA Oddział w Katowicach.
 3. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na zakup sprzętu i pomocy naukowych dla Świetlicy Specjalistycznej MOPS nr 2 w Katowicach-Szopienicach.
 4. Cena wywoławcza obiektu to 100 zł. Postąpienie – 100 zł niezależnie od bieżącej wylicytowanej kwoty. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży. Do udziału w licytacji nie jest konieczne wpłacanie wadium.
 5. Fundacja gwarantuje zgodność cech licytowanego obiektu z opisem katalogowym zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją lub wycofania obiektu z aukcji.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu w terminie 7 dni przez kupującego, Fundacja naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie Fundacja może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.
 7. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Fundacja przyjmuje następujące formę płatności: przelew na rachunek bankowy o numerze 95 1600 1462 1885 2121 6000 0002 w banku BNP Paribas.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty.
 9. Do wylicytowanej ceny nie jest doliczana opłata organizacyjna.
 10. Transport obiektu do miejsca wskazanego przez Nabywcę będzie zorganizowany przez Nabywcę i na jego koszt.
 11. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionego obiektu, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 12. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.
 13. Zastrzeżenia końcowe:
  ◦ Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków.
  ◦ Fundacja jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.
  ◦ Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA
Kontakt
Fundacja Rozwoju Edukacji SPATIA
room
ul. Żołnierzy Września 73/6
41-500 Chorzów
phone
+48604120464
keyboard_arrow_up
add