Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
301

1874, Braciom Rusinom…

III
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: III

1874, Braciom Rusinom…, brąz, 64 mm

Aukcja
35 Aukcja PTN
gavel
Data
23 czerwca 2018 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
96 EUR
Stan zachowania
III
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 91 | Ulubione: 1
Aukcja

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

35 Aukcja PTN
Data
23 czerwca 2018 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
12.00%
Nie mniej niż 0 PLN za tę pozycję
Podbicia
  1
  > 5
  100
  > 10
  500
  > 20
  1 000
  > 50
  5 000
  > 100
  10 000
  > 200
  50 000
  > 500
  100 000
  > 1 000
 
Regulamin

UREGULAMIN AUKCJI

   1. Organizatorem aukcji jest Polskie Towarzystwo Numizmatyczne z siedzibą w Warszawie.

   2. Aukcja odbywa się zgodnie z układem obiektów w katalogu. W szczególnych wypadkach prowadzący aukcję może układ ten zmienić. Informacja o ewentualnej
       zmianie porządku aukcji będzie podana 
licytującym.

   3. Opisy są podane w katalogu w dobrej wierze i na podstawie aktualnych informacji i wiedzy ekspertów.

   4. Ewentualne wątpliwości mogą być zgłoszone Komisji Aukcyjnej wyłącznie przed aukcją, a w trakcie aukcji przed wywołaniem kwestionowanego numeru.
       W wypadku niejasności, przedmiot może być 
z aukcji wycofany. Licytanci będą traktowani tak, jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów, ich wady i zalety, i żadne
       reklamacje po zakończeniu aukcji nie będą uwzględniane.

   5. Organizator aukcji nie odpowiada za wady prawne przedmiotów zgłoszonych na aukcję.

   6. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania i są w każdym przypadku indywidualnymi szacunkami.

       Stany zachowania podane są zgodnie z klasyfikacją przyjętą dla danej kategorii zabytków i traktowane są również jako indywidualne szacunki.

   7. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli walorów numizmatycznych (komis) i w imieniu licytujących.

   8. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest posiadanie katalogu aukcyjnego, zgłoszenie uczestnictwa przez pobranie numeru licytacyjnego i wpłacenie zwrotnego
       wadium w wysokości 100 zł.

   9. Udział w aukcji może nastąpić również korespondencyjnie przez pisemne złożenie oferty lub e-mailem: [email protected], z wyraźnym oznaczeniem limitu tj. najwyższej
       oferowanej ceny. Proponowane limity są 
dla organizatora aukcji informacją ściśle poufną.
       Istnieje także możliwość licytacji przez internet po 
wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie: https://ptn.onebid.pl/auction/35/

10. Organizatorzy aukcji mogą odmówić wydania numeru licytacyjnego osobom, które wcześniej nie wywiązały się z zobowiązań wobec PTN w związku z poprzednimi
      aukcjami lub z innych istotnych 
przyczyn.

11. Tzw. postąpienie w licytacji tj. podwyższenie stawki w trakcie aukcji wynosi:

      do 100 zł o 5 zł

      100-500 zł o 10 zł

      500-1000 zł o 20 zł

     1000-5000 zł o 50 zł

      5000-10 000 o 100 zł

     10 000-50 000 zł o 200 zł

     50 000-100 000 o 500 zł

      powyżej 100 000 zł o 1000 zł

      Aukcjoner może przyjąć inną stawkę postąpienia w licytacji.

12. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. W sytuacji wątpliwej, czy nastąpiła podwyżka ceny, jak też przy innych niepewnych
      sytuacjach, kwota przebicia będzie raz jeszcze 
wywołana. W kwestiach wątpliwych dopuszcza się również powtórzenie licytacji danego numeru.

13. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany przedmiot w przeciągu 10 dni od dnia aukcji.

      W przypadku nieuregulowania należności w terminie, naliczane będą ustawowe odsetki.

14. Do wylicytowanej ceny dolicza się kupującemu 12% – w tym podatek VAT od marży
      (Ustawa z dn. 11 marca 2004 roku O podatku od towarów i usług, Dz. U. nr 54, poz. 535, art. 120, ust. 4).

15. Fakt zgłoszenia obiektów na aukcję przez właściciela, jak i przystąpienie do licytacji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

O aukcji

Z A P R A S Z A M Y !

FAQ
O sprzedawcy
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Kontakt
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
room
ul. Jezuicka 6/8
00-281 Warszawa
phone
-
public
keyboard_arrow_up