Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
11

Andrzej Wirpszo, Zmierzchanie, 2020

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 241 - 263 EUR

akryl, płótno, 80x100 cm

sygn. l.d.: WIRP2020


Aukcja
39 Aukcja Sztuki Młodej
gavel
Data
19 maja 2020 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
219 EUR
Estymacje
241 - 263 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 90 | Ulubione: 1
Aukcja

Galeria Xanadu

39 Aukcja Sztuki Młodej
Data
19 maja 2020 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin
 1. Organizatorem Aukcji jest Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny Agnieszka Gniotek z siedzibą na ul. Hożej 51, 00-681 w Warszawie. 
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorom przez ich właścicieli lub będące własnością Domu Aukcyjnego.
 3. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą podaną w katalogu aukcyjnym. 
 4. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.
 5. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacania vadium. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej. 
 6. W aukcji mogą brać udział wyłącznie osoby posiadające numer licytacyjny. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected] lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer: 503 012 889. 
 7. Dane osobowe Kupujących pozostają̨ do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
 8. Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji oferty kupna z podaniem limitu cenowego (limit cenowy JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji.
 9. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 
 10. Przy obsłudze licytacji Dom Aukcyjny współpracuje z portalami rynku sztuki – artinfo.pl oraz onebid.pl Licytujący mogą uczestniczyć w licytacji za pośrednictwem tych portali. W takim przypadku obowiązuje ich w takim samym stopniu, jak innych Uczestników licytacji niniejszy Regulamin. 
 11. Wszystkie obiekty są udostępnione Kupującym przed aukcją w określonym w katalogu terminie, zwanym wystawą przedaukcyjną.
 12. Dom Aukcyjny zaleca dokładne obejrzenie obiektów przed zakupem, a w szczególności skonsultowanie stanu ich zachowania z konserwatorem. Fakt nie podania w katalogu, że dany obiekt został poddany zabiegom konserwatorskim lub posiada widoczne uszkodzenia, nie stanowi żadnych podstaw do reklamacji.
 13. Akcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę – Aukcjonera
 14. Obiekty wystawione na aukcję posiadają̨ określoną̨ cenę̨ wywoławczą. Mogą także posiadać cenę̨ rezerwową znaną Domowi Aukcyjnemu. Jest to ustalona z Właścicielem najniższa cena, za którą Dom Aukcyjny może sprzedać́ obiekt. 
 15. Postąpienie w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN w przedziale cenowym do 2000 zł; pomiędzy 2 000 zł a 5 000 zł postąpienie wynosi 200 zł, powyżej kwoty 5 000 zł postąpienie wynosi 500 zł. 
 16. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.
 17. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.
 18. Aukcjoner ma prawo łączyć, rozdzielać obiekty i zmieniać kolejność licytacji. Może także wyłączyć obiekty z licytacji albo wprowadzić nowe.
 19. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna – sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie.
 20. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie Dom Aukcyjny ma prawo przekazać kwestię rozliczenia transakcji do Kancelarii Windykacji, która sprawuje nad Domem Aukcyjnym opiekę prawną. Koszt dochodzenia należności ponosi Kupujący. Dom Aukcyjny zastrzega sobie także prawo sądowego dochodzenia realizacji Umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
 21. Możliwe formy płatności w Daomu Aukcyjnym to: płatność gotówką lub kartą w siedzibie Galerii Xanadu (w przypadku licytacji w wyjazdowych, w recepcji aukcji obsługiwanej przez pracowników Domu Aukcyjnego) lub przelew bankowy na konto, na rachunek bankowy: Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny Agnieszka Gniotek ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa ING, nr konta: 25105010251000009262374342
 22. Prawo własności wylicytowanego obiektu przechodzi na Kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.
 23. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy aukcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.
 24. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.
 25. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu.  
 26. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych *) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite (prawa twórcy i spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł). Powyższa opłata ta wynosi maksymalnie 5% kwoty wylicytowanej.
 27. Dom Aukcyjny wydaje certyfikat zakupu obiektu.
 28. Odbiór zakupionych obiektów jest możliwy po zaksięgowaniu się na koncie Domu Aukcyjego całkowitej wpłaty kwoty wylicytowanej wraz z opłatą aukcyjną. Odbywa się on w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na wyraźne życzenie Klienta DomAukcyjny może zlecić wysłanie obiektu pod wskazany adres profesjonalnej firmie. Koszty przesyłki, w tym ubezpieczenia, pokrywa Nabywca. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za obiekt ustaje w momencie odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania przesyłki.
 29. Obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, zostaną obciążone kosztami przechowywania w wysokości 2% ceny ich sprzedaży miesięcznie.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria Xanadu
Kontakt
Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny Agnieszka Gniotek
room
ul. Gen. W. Andersa 29
00-159 Warszawa
phone
+48 570 145 770
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up