Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
37

Krzysztof Bucior (ur. 1985), Bez tytułu, 2017

add Twoja notatka 
Opis pozycji
olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. na odwrocie

Absolwent malarstwa na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie w roku 2017.
Dyplom z malarstwa u dr hab. Mariusza Drzewińskiego, prof. nadzwyczajnego UMCS
Członek koła malarskiego ,,Malaria’’ i koła artystycznego ,,Frakcja Sucha’’. Jeden z założycieli Nic Gallery w której odbyły się wystawy zbiorowe studentów Wydziału Artystycznego UMCS. Na co dzień zajmuje się malarstwem sztalugowym a także muralem i rysunkiem. W malarstwie interesuje się człowiekiem jako osobą anonimową i próbującą zachować swoją prywatność.

2014

Wystawa zbiorowa grafiki w galerii ,,Zajezdnia’’
Wystawa zbiorowa grafiki warsztatowej w ,,Galerii po 111 Schodach’’
Wystawa graficzna ,,Sny na jawie’’ w Lipskim Centrum Kultury w Lipsku

2015
Wystawa grafik w mieście Tarnopol, Ukraina
Wystawa indywidualna ,,Graficznie inaczej’’ w ,,Chatce Żaka’’
Wystawa rysunku i grafiki ,,Studium człowieczeństwa’’ w ,,Galerii Frutti di Mare’’
Plener graficzny w Falun, Szwecja
Wystawa ,,Grafika po szwedzku’’, Wydział Artystyczny UMCS
Prowadzenie warsztatów graficznych dla młodzieży w Bibliotece Głównej UMCS
Wystawa Grupy artystycznej 345 w Chatce Żaka
Realizacja muralu w ramach projektu ,,Przejaśnienie’’

2016

Intermedialna realizacja projektu ,,Wielka Rzeźba’’ w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin
Zbiorowa wystawa grafiki w ,,Pałacu Sapiehów’’ we Lwowie
Wystawa w ,,Kiosku ze sztuką’’, DDK Węglin, ,,Małe Rzeźby w Wielkiej Sprawie’’.
Wystawa indywidualna ,,Wielka Biała Polska’’ w ,,Galerii Kont’’
Wystawa zbiorowa koła malarskiego Malaria w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa
Realizacja muralu z okazji 700 - lecia miasta Lublina przedstawiającego dzielnicę żydowską
Realizacja muralu w Warszawie na dzielnicy Włochy z okazji ,,Roku rzeki Wisły

2017
Stypendysta Marszałka Województwa Lubelskiego
Wystawa zbiorowa w Pragalerii w Warszawie
Wystawa zbiorowa w galerii Xanadu w Warszawie
Wystawa zbiorowa w CSW w Toruniu
Wystawa zbiorowa ,,Nowa Fala’’ w Centrum Kultury w Lublinie
Realizacja muralu ,,Czułość ryb’’ na Noc Kultury w Lublinie

2018
Uczestnik Open Call ,,Sprzeciw’’ organizowanego przez kwartalnik ,,Grupa Multimedia’’
2019
Indywidualna wystawa ,,Art attack'' w klubie Pakamera
Wystawa zbiorowa w ,,Domu Słów'' w Lublinie pt: ,,Zwierz''
Wystawa zbiorowa ,,Szuflada sztuki'' w Warszawie
Aukcja
57. Aukcja Młoda
gavel
Data
23 lutego 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
110 EUR
Cena sprzedaży
172 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
143 EUR
Przebicie
156%
Wyświetleń: 99 | Ulubione: 1
Aukcja

Pragaleria

57. Aukcja Młoda
Data
23 lutego 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Carpe Artem właściciela Pragalerii, organizatora aukcji zwanego dalej Pragalerią. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Pragaleria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Pragalerią ekspertów.
 4. Pragaleria zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie galerii, we wskazanym  przez  Pragalerię  terminie  oraz  miejscu  ich  ekspozycji.
 6. Dom Aukcyjny sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Podczas wystawy przedaukcyjnej Pragaleria zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu. Dom Aukcyjny nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
 7. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Pragalerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Pragalerią 4,5 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
 8. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 9. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Pragaleria może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 10. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 11. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 12. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro
 13. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.
 14. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 15. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 16. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Pragaleria przetwarza dane osobowe  klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 17. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Pragalerii oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 18. Pragaleria nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 19. W przypadku aukcji charytatywnej Pragaleria nie oferuje możliwości wystawienia faktur. Środki wpłacone przez kupującego traktowane są jako darowizna na rzecz Fundacji Promocji Sztuki Polskiej.
 20. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 21. Przepisy:

  INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.
  2.  Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
  3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Pragaleria jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.
  4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),Pragaleria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
  5.  Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Pragaleria jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:
  1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Pragaleria
Kontakt
Pragaleria Młoda Sztuka
room
ul. Stalowa 3
03-425 Warszawa
phone
+48796798853
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up