Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
68

Bolesław III Krzywousty, Denar - Rycerz z włócznią - rzadkość

NGC MS61
add Twoja notatka 
Opis pozycji
Stan zachowania: NGC MS61
Certyfikat: NGC 5883345-014

Bolesław III Krzywousty, Denar - Rycerz z włócznią - rzadkość

Najstarszy i najrzadszy typ denara Bolesława III Krzywoustego, którego przedstawienie rewersu „budowla z trzema wieżami …” stanowi kontynuację mennictwa Władysława I Hermana.
Aw.: Rycerz na wprost z włócznią w prawej i tarczą w lewej ręce. W otoku: BOLE – ZLΛV
Rw.: Budowla z trzema wieżami zwieńczonymi krzyżami.

Stan zachowania: NGC MS61
Drobne niedobicia w otoku, ale jak na ten typ pięknie zachowana moneta. Głęboki, plastyczny relief. Piękny detal. Sporo połysku. Bardzo wysoka ocena NGC. Mimo, że klasyfikacja NGC pokazuje znaczną liczbę denarów w równoważnych i wyższych notach, to obejmuje ona wszystkie typy denarów Bolesława III Krzywoustego, a według naszego rozeznania rynku jest to jedyny egzemplarz typu „Rycerz z włócznią” jaki pojawił się na polskim rynku numizmatycznym z oceną MS. W takim stanie moneta bardzo rzadka i bardzo trudna do zdobycia na rynku kolekcjonerskim. Egzemplarz do ozdoby najlepszych kolekcji.

Polecamy

Literatura: Kopicki 35 (R8), Stronczyński T.36.a, Frynas P.6.1 (VR)

Aukcja
Aukcja 7
gavel
Data
15 października 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
846 EUR
Stan zachowania
NGC MS61
Cena sprzedaży
1 945 EUR
Przebicie
230%
Wyświetleń: 73 | Ulubione: 7
Aukcja

Stary Sklep

Aukcja 7
Data
15 października 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Stary-Sklep Sylwester Kopyciński, Trzebuń 15, 09-412 Proboszczewice, NIP:774-322-19-08, tel.: +48 513 508 430.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 15% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty.
 4. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności do 11.11.2022. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo anulować niepłacone zamówienia aukcyjne.
 5. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, chyba że w opisie danego przedmiotu zaznaczono inaczej.
 6. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować.
 8. Uczestnik aukcji może poprosić o zwiększenie kredytu wydatków.
 9. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę.
 10. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń.
 11. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na wskazany poniżej numer rachunku.
  Wpłaty złotówkowe:
  Alior Bank: PL 36 2490 0005 0000 4530 7665 2229  SWIFT: ALBPPLPW                                                                                                            
                          Wpłaty w euro:                                                                                                                                                                                                                                       Alior Bank: PL 25 2490 0005 0000 4600 2418 0039  SWIFT: ALBPPLPW
  Wpłaty w dolarach:                                                                                                                                                                                                                               Alior Bank: PL 47 2490 0005 0000 4600 6846 7224  SWIFT: ALBPPLPW
                                                                                                                                               
 12. Alternatywnym rozwiązaniem jest zapłata za zakupione przedmioty gotówkowo.

    13. Odbiór lub wysyłka przedmiotów:

  1. Przedmioty zostaną przekazane zwycięzcy licytacji, lub osobie przez niego upoważnionej, po otrzymaniu przez Organizatora pełnej należności.
  2. Wylicytowane przedmioty można odebrać osobiście u Organizatora, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem szczegółów odbioru.
  3. Koszty wysyłki krajowej wynosi 20 złotych i jest realizowany przez firmę kurierską DPD, możliwość dodatkowej opcji ,,doręczenie do rąk własnych'', płatne dodatkowo 20 złotych
  4. Koszty wysyłki zagranicznej pokrywa nabywca. Forma i koszt takiej wysyłki każdorazowo ustalany jest indywidualnie.  

     14. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. 
          Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”.

     15. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze. 

     16. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, ma moc prawną.

     17. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Płock.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Stary Sklep
Kontakt
Stary-Sklep Sylwester Kopyciński
room
Trzebuń 15
09-412 Proboszczewice
phone
+48 513 508 430
keyboard_arrow_up