Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
28

Józef Polewka (ur. 1963), Kiwi garbate 3, 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 510 - 665 EUR
rzeźba brąz patynowany, wysokość 15 cm, sygnatura 2021, ruchoma część od spodu - dzwonek

Józef Polewka
Urodził się w 1963 r. w Myślenicach. W 1990 r. ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Jana Kucza. W latach 1990-1991 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki.

Wystawy indywidualne:
 • 1992 - Galerie ’90, Bruksela Belgia
 • 1994 - Stawski Gallery, Kraków
 • 1995 - Galeria Na  Mokrej, Poznań
 • 1996 - Palatin, Wiesloch, Niemcy
 • 1997 - Mała Galeria, Nowy Sącz 
 • 1997 - Galeria Sztuki Współczesnej, Myślenice
 • 1999 - 2006 Coroczne wystawy w Zupthen, Holandia
 • 2004 - „Powiązać koniec z końcem” Galeria Sztuki Współczesnej, Myślenice
 • 2006 - „Z pamiętnika” Galeria „Wspólnoty Myślenice” Stara Cegielnia, Myślenice
 • 2010 - Gallery of  Pien and Geert at Almen.Holandia
 • 2011 - Gallery of  Pien and Geert at Almen.Holandia
 • 2012 - „Deja vu”Kersten „Kraków
 • 2013 - Exposition in Galerie De Blauwe Deur, Almen, Holland
 • 2015 - Exposition in Galerie De Blauwe Deur, Almen, Holland
 • 2017 - Exposition in Galerie De Blauwe Deur, Almen, Holland
Ważniejsze wystawy zbiorowe:
 • 1988 - Ogólnopolskie Biennale Małych Form Rzeźbiarskich, Gdańsk
 • 1989 - „Pracownia prof. Piotra Gawrona”, Galeria BWA Ciechanów
 • 1990 - „3 Osobne pokazy”, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Warszawa 
 • 1991 - laureat VII Biennale Małych Form Rzeźbiarskich, Poznań
 • 1992 - laureat Ogólnopolskiego Biennale Rzeźby „Idea- Materia- Przestrzeń”, Kraków
 • 1993 - „Stawski Gallery Prezentuje”, Pałac Sztuki, Kraków
 • 1993 - Art. Chicago 93 „The New Pier Show”, Chicago, USA
 • 1993 - XI Biennale Małych Form Rzeźbiarskich, Poznań
 • 1994 - „Europ ‘Art’ 94 ,Palexpo,Genewa,Szwajcaria
 • 1995 - The Polish Museum of America,Chicago,USA
 • 1995 - „SIAC”,Strasburg,Francja
 • 1995 - Eastwick Gallery,Chicago, USA
 • 1996 - ART. 96 ,Strasburg,Francja
 • 1997 - Integrart 96 ,Warszawa
 • 2000 - „Jedno dzieło”,Galeria Sztuki Współczesnej ,Myślenice
 • 2001 - plener rzeźbiarski „W styropianie”,Zakopane
 • 2002 - Wystawa prac nauczycieli krakowskiego Liceum Sztuk plastycznych”od B do Z”
 • 2006 - Exposition Internationale „Un Pont Au Lieu Des Murs” Rouvroy, Francja
 • 2007 - Zajęcie drugiego miejsca w konkursie na pomnik “Bolesława Wstydliwego “Kraków
 • 2014 - „Medalierzy Polscy  Mój  Jan Paweł II”-Warszawa  Pałac Królewski
Aukcja
2. Aukcja Rzeźby WorldartB Gallery
gavel
Data
21 września 2021 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
399 EUR
Estymacje
510 - 665 EUR
Cena sprzedaży
471 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
399 EUR
Przebicie
118%
Wyświetleń: 60 | Ulubione: 0
Aukcja

WorldartB Gallery

2. Aukcja Rzeźby WorldartB Gallery
Data
21 września 2021 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów, bezpośrednio od artystów lub stanowiące własność WorldartB Anna Katarzyna Borowczak, zwaną dalej Organizatorem Aukcji.
Organizator aukcji jest pośrednikiem handlowym pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcji a kupującymi. Zgodnie z oświadczeniami komitentów obiekty stanowią ich własność lub dysponują oni pełnią praw w zakresie rozporządzania nimi i nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym czy skarbowym.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

3. Wystawy obiektów aukcyjnych dostępne są na telefon po uprzednim  umówieniu na spotkanie ( 607 781 420 ), a po pandemii, będzie możliwość oglądania obiektów w ściśle wyznaczonym miejscu i i czasie, każdorazowo podane miejsce przy miejscu aukcji.

W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z marszandem, e-mailowo: [email protected] lub telefonicznie, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i ustali spotkanie.

II

1. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość  złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Organizatora Aukcji (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

2.  Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia u Organizatora Aukcji na numer telefonu 607 781 420, maksymalnie  przeddzień dnia aukcji,( jedna doba przed aukcją ), aby reprezentować go podczas aukcji. Niezbędne jest przesłanie e-mailowo: [email protected]   fotokopii swojego dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych i zlecenia na konkretną pozycję.

3.1. Obsługa zleceń z opcją „z limitem ceny”.
Podczas aukcji nasz pracownik w Państwa imieniu licytuje obiekt, na który zostało złożone zlecenie maksymalnie do podanego w zleceniu limitu ceny. W przypadku wygranej licytacji klient na adres e-mail otrzymuje informację z potwierdzeniem wygranej i rozliczenie zakupu.

3.2. Obsługa zleceń z opcją ”proszę dzwonić”.
Istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. W tym celu łączymy się telefonicznie z klientem podczas trwania aukcji przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału  licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem telefonu. Organizator Aukcji rekomenduje wskazanie maksymalnego limitu ceny, do której można licytować w Państwa imieniu. Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej.

4.  Licytacja w imieniu klienta.

Aby uczestniczyć w licytacji wystarczy złożyć swoje zlecenie „chęci kupna” elektronicznie, telefonicznie lub wypełnić formularz w siedzibie galerii i domu aukcyjnego. Obowiązuje wyżej opisana formuła Rejestracji i składania zleceń. Zawarte w zleceniu kwoty powinny dotyczyć maksymalnej kwoty wylicytowanej i nie uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych. Powinny być wyrażone w PLN oraz zgodne z  obowiązującą Tabelą postąpień. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisane usługi licytacji w imieniu klienta są bezpłatne i poufne.

5. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - Aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje Aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 5 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT.

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty.

2.  Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty ( gotówką lub przelewem do Organiztora Aukcji - WorldartB Anna Katarzyna Borowczak, NIP 897 108 36 65, nr konta bankowego   21 1090 1753 0000 0001 4028 3249 ).
 
3. Odbiór.

Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy wyłącznie po dokonaniu pełnej zapłaty. Wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zakupione obiekty mogą zostać wydane tylko nabywcy lub osobie posiadającej pisemne jego upoważnienie.
Na życzenie Organizator może zapakować i wysłać zakupione prace pocztą kurierską na koszt odbiorcy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w realizacji dostawy lub uszkodzenia obiektu podczas transportu. Zakupione na aukcji obiekty powinny być odebrane w ciągu 7 dni od dnia aukcji. W przeciwnym razie klient może być obciążony kosztami magazynowania. Na terenie Warszawy  i okolic lub Wrocławia praca może zostać dostarczona osobiście na adres, po uprzednich ustaleniach z nabywcą.

V

1. Organizator Aukcji daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu i wystawia certyfikat autentyczności.

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

VII

Uczestnik aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez Organizatora Aukcji. Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora Aukcji i podmiotów powiązanych, które mogą je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.

Galeria i Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.
 
O aukcji

Wystawa prac rzeźbiarskich odbędzie się od 12 września 2021 (niedziela) do 21 września 2021 (wtorek), od 12.00 do 19.00 - Studio Brzozowa (3one33), ul. Brzozowa 31/33 w Warszawie (Stare Miasto). Inne godziny wystawy możliwe po uprzednim umówieniu się pod tel. + 48 607 781 420.FAQ
O sprzedawcy
WorldartB Gallery
Kontakt
WorldartB Gallery
room
ul. Saska
03-914 Warszawa
phone
+48607781420
Godziny otwarcia
Poniedziałek
12.00 - 19.00
Wtorek
12.00 - 19.00
Środa
12.00 - 19.00
Czwartek
12.00 - 20.00
Piątek
12.00 - 21.00
Sobota
16.00 - 21.00
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up