Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
46

Martha MULAWA (ur. 1973) Królowa Wiktoria; 2023

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 1 279 - 1 705 EUR

Polimer; 48 x 55 x 20 cm podstawa 10 x 32 x 15
Sygn z tyłu: Martha Mulawa 1/1
ed. 1/1


Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Form Przemysłowych. Stypendystka w Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze oraz l’École des beaux-arts de Toulouse. Laureatka wielu konkursów wzorniczych. Krakowska artystka, wyrosła z puławskich korzeni, zakochana w Tatrach. Ostatnio tworzy głównie rzeźby i instalacje, wcześniej autorka wyjątkowych batików - dzieł sztuki ożywianych światłem. Jako inicjatorka i organizatorka przedsięwzięć artystycznych chętnie dzieli się swoją pasją z odbiorcami, angażując z łatwością do wspólnej kreatywności kolejnych uczestników i współtwórców takich projektów, jak np. „Zainspirowani Szukalskim” uczestniczyła też w dwóch edycjach Festiwalu Góry Literatury, organizowanym przez Fundację Olgi Tokarczuk. Inspiruje się zwykle głęboko i wielopoziomowo odczuwaną naturą, co można dostrzec w większości prac artystki. W projektach artystycznych łączy rzeźbę, instalacje, batik bądź obraz z muzyką, mappingiem, światłem i tańcem. Dzieła Marthy Mulawy są także szeroko doceniane i wykorzystywane w sztuce użytkowej. Swoje prace prezentowała na ponad sześćdziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych, między innymi: Mulawa – Mitoraj w Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka” w Wiśle. Jej prace trafiły do kolekcji prywatnych w kraju i za granicą.

Kameralna rzeźba oparta na zestawieniu ludzkiego elementu – kobiecej głowy z półprzymkniętymi oczami z czytelnym fragmentem roślinnym. Umowną kryzę stanowi odtworzony w zbrojonym gipsie polimerowym wycinek kolistego kształtu egzotycznego liścia wiktorii amazońskiej, znanej też jako wiktoria królewska, byliny z rodziny grzybieniowatych. Przez lokalnych Indian zwana jest „talerzami wodnymi”, w Europie hodowana od połowy XIX wieku w ogrzewanych basenach. Ten konkretny egzemplarz pochodzi z przebudowanej ekspozycji krakowskiego Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W naturze liście osiągają nawet 4 metry średnicy i są w stanie unieść na powierzchni wody dorosłego człowieka.

Zestawienie klasycznego motywu gładko potraktowanej twarzy z ażurowym bogactwem naturalnej formy stwarza nową jakość. Antyczna łagodność koresponduje z późnogotyckim, choć stworzonym przez naturę, rysunkiem rozczłonkowanych żeber. Aby nie uronić niczego z takiej doskonałości, artystka posłużyła się odlewem, utrwalając delikatną strukturę nieistniejącego już liścia. To najbardziej charakterystyczny dla Marthy Mulawy sposób kreowania niepowtarzalnych dzieł sztuki: unieśmiertelnienie efektów działań żywiołów i wzbogacenie ich o czynnik człowieczy, dzięki czemu odbiorca zyskuje możliwość obserwacji przepływów energetycznych pomiędzy różnymi światami. I o ile natura bez człowieka z pewnością da sobie radę, to człowiek bez kontaktu z przyrodą marnieje i pogrąża się w nicości.

Aukcja
VII AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Data
04 kwietnia 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
959 EUR
Estymacje
1 279 - 1 705 EUR
Cena sprzedaży
1 791 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
1 492 EUR
Przebicie
187%
Wyświetleń: 204 | Ulubione: 1
Aukcja

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

VII AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Data
04 kwietnia 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Kontakt
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13 / 6
31-137 Kraków
phone
+48602130899
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up