Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
42

Michał Wysocki ( ur.1985), "Horse 3", 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 2 764 - 3 402 EUR

Rzeźba brąz patynowany/polerowany, podstawa czarny granit, sygn.M Wys/1/8, wys.34 cm, szer.48 cm, edycja 1/8, 2021


Życie Michała Wysockiego od najmłodszych lat jest związane z rzeźbiarstwem. Dorastał w
otoczeniu powstających rzeźb ojca w pracowni położonej na podwórku ich domu we Wrocławiu.
Lata spędzone na zabawie w pracowni zaowocowały tym, iż wybór drogi życiowej wydał się jasny.
Ojciec Michała, Stanisław jest uznanym Artystą Rzeźbiarzem, którego prace są rozpoznawalne i
doceniane w kraju i za granicą.
Życie we Wrocławiu, mieście położonym nad Odrą, umożliwiło rozwój pasji żeglarskiej.
Kariera sportowa była szkołą tego, iż aby osiągnąć sukces, trzeba wcześniej ponieść wiele
porażek, ale jednocześnie, konsekwentnie dążyć do celu. Największym sportowym sukcesem
Michała było zdobycie Mistrzostwa Polski w olimpijskiej klasie 470 w 2017 roku. Sportowa pasja
stała się główną inspiracją, podczas poszukiwania i tworzenia prac na wymianie studenckiej w
Walencji oraz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, którą ukończył w 2009 roku.
Zaprezentowany cykl prac dyplomowych pod tytułem „Esencja” we Wrocławskiej galerii BWA
przedstawiał formy inspirowane energią wiatru, ruchem i siłami natury.
Udział w konkursach rzeźbiarskich przyniósł wiele wyróżnień. Najistotniejszym było
otrzymanie nagrody w konkursie na pomnik „Pomordowanych Profesorów Lwowskich” we
Lwowie. Prace nad rekonstrukcją pomników Josepha von Eichendorffa i R. H. Gopperta we
wrocławskim Ogrodzie Botanicznym dały możliwość zmierzenia się z kunsztem dawnych
mistrzów. Michał wraz z ojcem Stanisławem wykonali pomniki papieża Jana Pawła II na
wrocławskim Psim Polu i w Straszynie, kilka tablic pamiątkowych m.in. reżysera Jerzego Hasa
oraz rzeźbę „Orfeusz” znajdującą się przed Muzeum Teatru na Placu Wolności we Wrocławiu,
która jest nawiązaniem do przeszłości Wrocławia i twórczości Theodora von Gosena i jego syna
Marcusa.
Najistotniejszym zadaniem wynikającym z przeświadczenia, iż nie ma rzeczy niemożliwych
do wykonania w pracowni Wysockich, było zaangażowanie się w tworzenie Makiet dotykowych
dla osób niewidomych oraz słabowidzących w ramach projektu „Zobaczyć Świat Rękoma”.
Począwszy od pierwszej wykonanej pracy „Gdańskiej Bazyliki Mariackiej” poprzez „Żuraw
Gdański”, „Ratusz Gdański”, „Pomnik Poległych Stoczniowców”, „ORP Błyskawica”, „MS
Batory”, „Zamek Książąt Pomorskich” i „SV Dar Pomorza”, każda kolejna wykonana w brązie
miniatura przynosiła rozwój technologii i umiejętności od fizycznej pracy w materiale do
przeniesienia modelowania do świata wirtualnego, technologii druku 3D i opracowania własnej
metody odlewniczej. Miniatury te uważane są przez wielu za jedne z najlepiej wykonanych i
najbardziej dokładnych pierwowzorom.
Dziś, w pracowni położonej w centrum Wrocławia na wyspie pomiędzy dwoma kanałami
odry, ścierają się dwa podejścia do tworzenia rzeźby, jedno Stanisława - klasycznej pracy w glinie
przed wykonaniem odlewu w brązie oraz Michała - kreowania formy w świecie wirtualnym
dającym niemal nieograniczone możliwości. Często prezentują wykonane prace na wspólnych
wystawach takich jak (wystawa w galerii Zapiecek 2010 r. Warszawa, Targi Sztuki Warszawa 2010
r., wystawa w Muzeum Miejskim w Kralikach 2011 r., wystawa w Muzeum Powozów w
Galowicach 2013 r., wystawa w Haus Schlesien w Konigswinter 2015 r.). Prace można również
obejrzeć m.in. na ekspozycjach w takich miejscach jak galeria Platon we Wrocławiu czy Galeria
Kersten w Krakowie.

Aukcja
ŚWIĄTECZNA Aukcja Sztuki dla Kolekcjonerów
gavel
Data
08 grudnia 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
2 339 EUR
Estymacje
2 764 - 3 402 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 109 | Ulubione: 4
Aukcja

WorldartB Gallery

ŚWIĄTECZNA Aukcja Sztuki dla Kolekcjonerów
Data
08 grudnia 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
I
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów, bezpośrednio od artystów lub stanowiące własność WorldartB Anna Katarzyna Borowczak, zwaną dalej "Organizatorem Aukcji " lub  "WorldartB Gallery". "Organizator aukcji" " WorldartB Gallery" ( www.worldartBGallery.com) jest pośrednikiem handlowym pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcji a kupującymi. Zgodnie z oświadczeniami komitentów obiekty stanowią ich własność lub dysponują oni pełnią praw w zakresie rozporządzania nimi i nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym czy skarbowym.
 2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.
 3. Wystawy obiektów aukcyjnych dostępne są na telefon po uprzednim  umówieniu na spotkanie ( + 48 607 781 420 ), a po pandemii, będzie możliwość oglądania obiektów w ściśle wyznaczonym miejscu i i czasie lub każdorazowo podane będzie miejsce  aukcji i miejsce wystawy prac. W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z marszandem, e-mailowo: [email protected] lub [email protected]  lub telefonicznie +48 607 781 420, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i ustali spotkanie. 
II 
 1. 1. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość  złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy "Organizatora Aukcji" (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).
 2. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia u "Organizatora Aukcji" -"WorldartB Gallery"  na numer telefonu + 48 607 781 420, maksymalnie  przeddzień dnia aukcji,( jedna doba przed aukcją ), aby reprezentować go podczas aukcji. Niezbędne jest przesłanie e-mailowo: [email protected], [email protected] -   fotokopii swojego dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych i zlecenia na konkretną pozycję.
 3. 1. Obsługa zleceń z opcją „z limitem ceny”.
  Podczas aukcji nasz pracownik w Państwa imieniu licytuje obiekt, na który zostało złożone zlecenie maksymalnie do podanego w zleceniu limitu ceny. W przypadku wygranej licytacji klient na adres e-mail otrzymuje informację z potwierdzeniem wygranej i rozliczenie zakupu
  2. Obsługa zleceń z opcją ”proszę dzwonić”.
  Istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. W tym celu łączymy się telefonicznie z klientem podczas trwania aukcji przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału  licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem telefonu. "Organizator Aukcji" i rekomenduje wskazanie maksymalnego limitu ceny, do której można licytować w Państwa imieniu.
  Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej.
 4. Licytacja w imieniu klienta.
  Aby uczestniczyć w licytacji wystarczy złożyć swoje zlecenie „chęci kupna” elektronicznie, telefonicznie lub wypełnić formularz w miejscu aukcji. galerii . Obowiązuje wyżej opisana formuła Rejestracji i składania zleceń.
  Zawarte w zleceniu kwoty powinny dotyczyć maksymalnej kwoty wylicytowanej i nie uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych. Powinny być wyrażone w PLN oraz zgodne z  obowiązującą Tabelą postąpień. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń. Opisane usługi licytacji w imieniu klienta są bezpłatne i poufne.
 5. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.
III 
 1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - Aukcjonera.
 2. Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.
 3. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.
 4. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.
 5. O postąpieniu w licytacji decyduje Aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.
 6. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.
 7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.
 8. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 5 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.
 9. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT.
IV
 1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty.
 2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty ( gotówką lub przelewem do "Organizatora Aukcji"  - " WorldartB Gallery " , prowadzący działalność gospodarczą, pod nazwą "WorldartB Anna Katarzyna Borowczak", NIP 897 108 36 65, nr konta bankowego   21 1090 1753 0000 0001 4028 3249 ).
 3. Odbiór.
  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy wyłącznie po dokonaniu pełnej zapłaty. Wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zakupione obiekty mogą zostać wydane tylko nabywcy lub osobie posiadającej pisemne jego upoważnienie.
  Na życzenie Organizator może zapakować i wysłać zakupione prace pocztą kurierską na koszt odbiorcy, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zwłokę w realizacji dostawy lub uszkodzenia obiektu podczas transportu.
  Zakupione na aukcji obiekty powinny być odebrane w ciągu 7 dni od dnia aukcji. W przeciwnym razie klient może być obciążony kosztami magazynowania.
  Na terenie Warszawy  i okolic lub Wrocławia praca może zostać dostarczona osobiście na adres, po uprzednich ustaleniach telefonicznych lub emailowych z nabywcą.
V
 1. Organizator Aukcji daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu i wystawia certyfikat autentyczności.

VI
 1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
VII

Uczestnik aukcji wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie swoich danych osobowych przez "Organizatora Aukcji" - "WorldartB Gallery". Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora Aukcji i podmiotów powiązanych, które mogą je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.

Galeria i Dom Aukcyjny "WorldartB Gallery" przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
WorldartB Gallery
Kontakt
WorldartB Gallery
room
ul. Saska
03-914 Warszawa
phone
+48607781420
Godziny otwarcia
Poniedziałek
12.00 - 19.00
Wtorek
12.00 - 19.00
Środa
12.00 - 19.00
Czwartek
12.00 - 20.00
Piątek
12.00 - 21.00
Sobota
16.00 - 21.00
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up