Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
24

Monika WORSZTYNOWICZ (ur. 1974), Z cyklu: Zwierzołaki, 2021

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 447 - 559 EUR
ceramika malowana, elementy drewniane, postument drewniany;
wys., z podstawą 85 cm, bez. podstawy 77 cm;
na odwrocie naklejka autorska „Terra Indigena Studio”;
Do pracy dołączony certyfikat autentyczności

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie uzyskała dyplom z malarstwa,
grafiki artystycznej oraz z projektowania graficznego. Stypendystka Edinburgh College of Art.
Uprawiane dziedziny sztuki: malarstwo olejne, grafika artystyczna, ilustracja, ceramika artystyczna. Monika Worsztynowicz miała wiele wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, jej prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych.
Projekt ceramiczny “Zwierzołak”- „Ludzkość nie utkała sieci życia. Jesteśmy w niej jedynie nicią. Cokolwiek robimy sieci, robimy też sobie. Wszystko jest ze sobą powiązane. Wszystko jest połączone” (przysłowie indiańskiego plemienia Duwamish).
“Współodczuwanie delikatnych drgań na sieci życia stanowi naturę relacji, którą współdzielę ze Stworzeniami z Lasu, nawiedzającymi moją pracownię. Nazywam je Zwierzołakami. Życie w zgodzie z naturą i jej rytmem pozwala mi wyczuć ich subtelną obecność. Podczas spacerów leśnych spotykam ich i wy-rzeźbiam namacalny kształt tym naszym Zielonym Bratnim Duszom”.
"Postać Zwierzołaka jest odbiciem więzi między człowiekiem; jego sercem i duszą a Naturą. Połączenie Zwierzołaka z jego człowieczym Opiekunem pozwala odbudować ową często naderwaną więź, uzdrowić relacje w sieci życia. Najgłębsze pragnienia ludzkiego serca przyzywają te leśne stwory. A kiedy Zwierzołak odnajdzie swojego Opiekuna, to wrasta w niego głęboko. Zapuszcza korzenie do ludzkiego serca i człowieczej duszy. „
Monika Worsztynowicz
Aukcja
I Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
22 czerwca 2021 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
335 EUR
Estymacje
447 - 559 EUR
Cena sprzedaży
402 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
335 EUR
Przebicie
120%
Wyświetleń: 77 | Ulubione: 0
Aukcja

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

I Aukcja Dzieł Sztuki
Data
22 czerwca 2021 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Kontakt
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13 / 6
31-137 Kraków
phone
+48602130899
Monika Worsztynowicz
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up