5002

Kolekcja wyselekcjonowanych znaczków polskich w dwóch albumach

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Wszystkie znaczki znajdują się w nowych Hawidach firmy Prinz oraz nowych klaserach firmy  Leuchtturm

Znaczki  są w doskonałym gabinetowym stanie zachowania (Postfrisch).  

Opis znaczków według katalogu Fischer  Tom I oraz Tom II         


Wolne Miasto Gdańsk:

1920, 14 VI -21 XII Wydanie przedrukowe. Niemieckie zn. obiegowe z Nd. Tprg. „ Danzig”. Kompletna seria 15 zn. Uwaga: znaczek nr 13 a (według katalogu Fischer Tom II) występuje w 2 egz.

1920, 10 VIII - 20 XI Wydanie prowizoryczne – znaczek nr. 21 a (według katalogu Fischer Tom II).

1920, 29 IX. Wydanie prowizoryczne na przesyłki lotnicze. Kompletna seria 3 znaczków. Nr 44 – 46 a (według katalogu Fischer Tom II).

1921, 31 I. Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska tzw. Koga - Kompletna seria 10 znaczków.

1921, 11 III. Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - kompletna seria 3 znaczków.

1921, 16 X. Wydanie z okazji tygodnia walki z gruźlicą - kompletna seria 3 znaczków.

1925, 1 I – 1932 Wydanie obiegowe. Uwaga: kompletna seria 3 znaczków we wszystkich odmianach kolorystycznych. ( Nr 206 a, 206b, oraz 207 według katalogu Fischer Tom II)

1929, 7 VII. Wydanie z dopłatą na rzecz Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej w Gdańsku – kompletna seria trzech znaczków.

1932, 23 VII. Wydanie przedrukowe z dopłatą na rzecz Międzynarodowej Wystawy Poczty Lotniczej Luposta w Gdańsku. Bardzo rzadka kompletna seria 5 znaczków. ( nr 225 – 229  według katalogu Fischer Tom II).

1936, 23 VI. 125 – lecie kąpieliska morskiego Brzeżno – kompletna seria 3 znaczków.

1923, 22III. Wydanie obiegowe. Herb Gdańska ( mały format poziomy) nr znaczka 129 według katalogu  Fischer Tom II.

1923, 22III. Wydanie z dopłatą na pomoc rencistom. Nr znaczków 130 – 131 według katalogu  Fischer Tom II. Kompletna seria.

1923 15 V- 29 VII. Wydanie obiegowe  Nr znaczków 132 – 136 według katalogu  Fischer Tom II. Kompletna seria.

1937, 6 VI. Wystawa Filatelistyczna DAPOSTA 1937 (6 – 8 VI. 1937), Blok 1a oraz Blok 2a w rzadszych odmianach kolorystycznych. Nr. 266 – 267 według katalogu  Fischer Tom II

1937, 6 VI. Ekstremalnie rzadka próba  – w jednym bloku czarna, nz. Bez z.w. Próby pozycji 266 i 267 według katalogu  Fischer, Tom II , Papier żółtawy.

1937, 28 XI Wydanie z dopłatą na rzecz rozwoju gospodarki gdańskiej. Blok 3.    

1937, 13 XII. Wydanie z dopłatą na rzecz pomocy zimowej – Kompletna seria 5 znaczków. Nr 274 – 278  według katalogu  Fischer Tom II.

1938, 8 VII – 1939, 13 II. Wydanie na przesyłki lotnicze – kompletna seria 4 znaczków nr 282 – 285. według katalogu  Fischer Tom II.

1938, VII -1939 VII. Wydanie obiegowe Kompletna , bardzo rzadka, seria  9 znaczków.

1938, 28. XI. Wydanie z dopłatą na rzecz Pomocy Zimowej. Kompletna seria 5 znaczków  nr 295 – 299. według katalogu  Fischer Tom II.

1939, 29 IV Kongres niemieckich lekarzy i  przyrodników w Sopocie.  Kompletna seria 3 znaczków  nr 304 – 306. według katalogu  Fischer Tom II.

 

Polska  Międzywojenna  (II RP)

  

 1919, 27 I Wydanie w walucie koronowej – kompletna seria – znaczki cięte   seria 12 znaczków  nr 73 – 84  według katalogu  Fischer Tom I.

Ekstremalnie rzadka – niekatalogowana próba dla nr znaczka 79 – szarofioletowa

Bardzo rzadka próba jasnopomarańczowoczerwona  dla nr znaczka 91 , Katalog Fischer Tom I

Bardzo rzadka Próba czerwonawobrązowa dla nr znaczka 73, Katalog Fischer Tom I

Kropka przed A nr 86 Katalog Fischer Tom I.

Znaczek nr 89  według  Katalogu Fischer Tom I 

1919, II Orzeł na tarczy heraldycznej. Nr znaczków 55 – 65,  Katalog Fischer Tom I plus czwórka dla znaczka nr 60

Rzadka próba nr P 120 P2 typ II.

1921. 25 I.  Wydanie przedrukowe nr 120 a – Trzy typy różniące się odstępami między pomiędzy  „3” i „ Mk ”   według  Katalogu Fischer Tom I

1919, 15 VI Pierwsza Sesja Sejmu Ustawodawczego – kompletna seria ( 7 znaczków ).

1923, 20 II – 7 VII Duży orzeł – uzupełnienie wydania poprzedniego ( 5 znaczków).       

Kompletne wydanie Poczty Polskiej za 1937 rok.

1938 1 II. Wydanie obiegowe – Prezydent Mościcki znaczek nr 303 w czwórce, znaczek  nr 304

1938, 17 III. 150 rocznica uchwalenia Konstytucji USA znaczek nr 305 według  Katalogu Fischer Tom I 

1938, 3 V   V Ogólnopolska wystawa filatelistyczna w Warszawie Blok 5A 2 egzemplarze oraz 1 egzemplarz Blok 5 B , Blok 5A – z kasownikiem okolicznościowym 1 egz.

1938 Przyłączenie Zaolzia do Polski – znaczek nr 308  według  Katalogu Fischer Tom I .

1938 11.XI.20 rocznica odzyskania niepodległości ( seria historyczna) kompletna seria 310 – 322  według  Katalogu Fischer Tom I

1938  11.XI.20 rocznica odzyskania niepodległości Blok nr 7

1938 , Wydanie dobroczynne na pomoc zimową 327 – 329  według  Katalogu Fischer Tom I

Kompletne wydanie Poczty Polskiej za 1939 rok.

Wydanie rządu na emigracji 1941 - 1945 – Wydania znaczków A338 U – 338 komplet  według  Katalogu Fischer Tom I

 

Generalne Gubernatorstwo

1940 8 III i  18 III Wydanie przedrukowe kompletna seria 26 znaczków,

1940 Pierwsza rocznica utworzenia GG znaczki nr 56 – 58 według katalogu  Fischer Tom II

1940 Niemiecka Pomoc Zimowa , znaczki nr 59 – 62 według katalogu  Fischer Tom II, kompletna seria,

1941 Widoki zabytkowych budowli znaczki nr 63 – 65 według katalogu  Fischer Tom II, kompletna seria

1942 600 lecie Niemieckiego Miasta Lublina nr 92 - 95 według katalogu  Fischer Tom II, kompletna seria z Pw 1 

1941 Ark 65 według katalogu  Fischer Tom II

1941 Widoki zabytkowych budowli nr – 66 – 70 – Pw1   według katalogu  Fischer Tom II, kompletna seria 

1942 53 – urodziny Hitlera znaczki w parce plus Pw3 – nr 89 – 91 według katalogu  Fischer Tom II, kompletna seria

1942 – 3 rocznica utworzenia GG – znaczki 96 – 100 oraz czwórki z Pw2 oraz Pw4  według katalogu  Fischer Tom II, kompletna seria

1943 – 3 rocznica NSDAP w GG – znaczki nr 105 – 109  według katalogu  Fischer Tom II, kompletna seria   

1943 – 400 rocznica śmierci Niemieckiego Astronoma Mikołaja Kopernika – znaczki nr 104 oraz Ark.104 I  według katalogu  Fischer Tom II, kompletna seria,

1943 – Portret  Hitlera w jednolitym tle znaczki 110 – 112 kompletna seria według katalogu  Fischer Tom II, znaczki  nieząbkowane, Pw1   

1943 Widoki zabytkowych budowli – znaczki 113 – 116  według katalogu  Fischer Tom II, w czwórkach Pw1 , kompletna seria  

1944,  5 rocznica utworzenia GG  znaczki 125a – 125 b nieząbkowany    według katalogu  Fischer Tom II

1944 55 urodziny Hitlera znaczki nr 117 – 119  fragmenty arkuszy , kompletna seria,  według katalogu  Fischer Tom II

 Znaczki  urzędowe , kompletna seria U1- U15 według katalogu  Fischer Tom II

 Znaczki urzędowe Godło III Rzeszy w małym formacie, kompletna seria, według katalogu  Fischer Tom II nr U -16 – U 24

 Znaczki urzędowe Godło III Rzeszy nr U 25 – U36 według katalogu  Fischer Tom II dwie serie kompletne z przywieszkami. 

1944 – wydanie na Fundusz Kultury GG znaczki nr 120 – 124 według katalogu  Fischer Tom II

Komitet Polski Dachau oraz Ratujcie  Dzieci Polskie  Bloki – 2 egz.

Dodatkowo : Ostatnie znaczki III Rzeszy – kompletna seria.   

Kasowniki okolicznościowe Generalnego Gubernatorstwa oraz Wolnego Miasta Gdańska wraz z kartami pocztowymi o charakterze propagandowym.

 

Aukcja
VII Aukcja SNMW
gavel
Data
27 lutego 2021
date_range
Cena wywoławcza
404 EUR
Cena sprzedaży
689 EUR
Przebicie
170%
Wyświetleń: 680 | Ulubione: 7
Aukcja

Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki

VII Aukcja SNMW
Data
27 lutego 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
Podbicia
  1
  > 10
  100
  > 20
  300
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  8 000
  > 500
  21 000
  > 1 000
  52 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  210 000
  > 10 000
  520 000
  > 20 000
  1 000 000
  > 50 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki (SN. Mateusz Wójcicki ), ul. Zwiadowców 9, 52-207  Wrocław, nr REGON 364629351 NIP 8961351035.
 2. Aukcja odbywa się w imieniu licytujących, a na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów, którzy pozostają anonimowi. Organizator może występować jako właściciel przedmiotów wystawionych na aukcji.
 3. Opłata aukcyjna wynosi 18% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty. Opłata zawiera podatek VAT. Ponadto klient zobowiązany jest do opłacenia wszelkich kosztów związanych z wysyłką licytowanych przedmiotów i kosztów płatności (prowizje systemów płatności internetowych oraz prowizje bankowe)
 4. Opłata aukcyjna wynosi 17% i doliczana jest do wylicytowanej kwoty dla klientów, którzy przed zakończeniem aukcji dobrowolnie wyrażą zgodę marketingową na platformie stanowiącą własność organizatora - www.sklepnumizmatyczny.pl 
 5. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest wcześniejsza rejestracja, jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Uczestnikowi aukcji przyznawany jest kredyt wydatków na aukcję, powyżej którego nie może On licytować. Oferty po przekroczeniu limitu nie będą przyjmowane.
 7. Klienci nie znani wcześniej firmie SN. Mateusz Wójcicki, chcący wziąć udział w aukcji, zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe SN. Mateusz Wójcicki wadium w wysokości 25% żądanego kredytu wydatków. Alternatywnie klienci nie znani wcześniej firmie SN.Mateusz Wójcicki zobowiązani są do okazania Organizatorowi dokumentu tożsamości ( dowód osobisty lub paszport ) lub co najmniej dwóch dowodów zakupu z aukcji numizmatycznych z kraju lub zagranicy. SN Mateusz Wójcicki może odstąpić od żądania wpłacenia wadium. 
 8. Zwycięzca licytacji jest zobowiązany do uregulowania należności w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia licytacji. Po upływie tego terminu Organizator ma prawo odstąpić w imieniu Sprzedającego od zawartej umowy sprzedaży, bądź rozpocząć naliczanie odsetek ustawowych za zwłokę.
 9. Organizator umożliwia odroczenie terminu zapłaty za wylicytowane przedmioty w oparciu o umowę pomiędzy Organizatorem, a Licytującym, w której to termin oraz warunki konieczne do zmiany terminu zapłaty są wyraźnie określone. Możliwość odroczenia terminu płatności możliwe jest wyłącznie przed rozpoczęciem aukcji. 
 10. Organizator aukcji po wcześniejszym umówieniu wizyty umożliwia oglądanie przedmiotów aukcyjnych wyłącznie zarejestrowanym Uczestnikom aukcji. 
 11. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan zachowania przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w opisach przedmiotów aukcyjnych będą przyjmowane przez S.N Mateusz Wójcicki wyłącznie na piśmie. 
 12. Opisy aukcyjne wykonywane są z należytą starannością, ale nie gwarantują żadnych cech. Klient ma prawo do odstąpienia od zakupu wyłącznie w przypadku rażącej niezgodności wylicytowanego przedmiotu z opisem zamieszczonym w katalogu aukcyjnym. Wszelkie wady widoczne w momencie fotografowania są wyłączone z prawa do reklamacji. 
 13. Licytujący akceptują certyfikaty i uwagi zewnętrznych audytorów jak NGC, PCGS i PMG. Wszelkie roszczenia w zakresie poprawności tych certyfikatów są nieuzasadnione.
 14. Reklamacje zgłoszone 28 dni od daty zakończenia aukcji nie zostaną uwzględnione.
 15. Autentyczność oferowanych przedmiotów jest gwarantowana przez Organizatora bezterminowo, za wyjątkiem przedmiotów z certyfikatem autentyczności wydanym przez zewnętrzne firmy certyfikujące NGC i PCGS. W przypadku przedmiotów ogradowanych przez wymienione firmy, roszczenia oraz zastrzeżenia należy kierować do podmiotów, które wydały dany certyfikat autentyczności. 
 16. W przypadku gdy wylicytowane przedmioty stanowią własność osób trzecich, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne tych przedmiotów. Wszelkie roszczenia z tytułu wad prawnych kierowane będą do Sprzedającego. 
 17. W przypadku uznania reklamacji, kupujący zobowiązany jest zwrócić przedmiot na swój koszt w stanie niezmienionym. Kupujący otrzyma zwrot kwoty zakupu i opłaty aukcyjnej, ale nie ma prawa do dalszych roszczeń. 
 18. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołania ceny i jej zatwierdzeniu (przybiciu), a zwycięzcą licytacji zostaje ten jej Uczestnik, który zaoferował zatwierdzoną cenę. W przypadku wątpliwości co do przebiegu licytacji danego przedmiotu Organizator ma prawo powtórzyć licytację. 
 19. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności jej nowelizacja z dnia 18.03.2010r.
 20. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Zwycięzcy licytacji i Organizator nie pośredniczy w tej procedurze.
 21. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. Organizator akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany. 
 22. Preferowaną przez Organizatora formą regulowania należności jest przelew bankowy na jeden z wskazanych poniżej numerów rachunki :     
                                             
  Wpłaty złotówkowe

  Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław
  Bank Pekao S.A : PL 96 1240 6768 1111 0010 7520 5532 

  Wpłaty walutowe 

  Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki ul. Zwiadowców 9 52-207 Wrocław 
  Bank : Alior Bank SWIFT/BIC: ALBPPLPW
  PL 89 2490 0005 0000 4600 4772 2242 [EURO] 
  PL 58 2490 0005 0000 4600 3425 4253  [USD]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 23. Alternatywne, akceptowane formy płatności to zapłata gotówkowa dostępna dla zamówień o równowartości poniżej 15.000 € oraz płatność PayPal przy powiększeniu należnej kwoty o 5,5% tytułem opłaty transakcyjnej serwisu PayPal.
 24. Odbiór oraz wysyłka przedmiotów aukcyjnych  :                                                                                                                                                                                         
  1. Organizator przekaże kupującemu lub jego pełnomocnikowi zakupione przedmioty aukcyjne po uregulowaniu pełnej kwoty należności.
  2. Przedmioty aukcyjne można odebrać za pokwitowaniem odbioru bezpośrednio w siedzibie Organizatora po uprzednim umówieniu wizyty. 
  3. Przedmioty aukcyjne zostaną wysłane na adres wskazany przez kupującego w przeciągu 7 dni roboczych. Zmiana adresu do wysyłki może zostać zrealizowana wyłącznie drogą pisemną lub e-mail.
  4. Koszt przesyłki nadanej na polski adres ponosi organizator gdy suma należności za zakupione przedmioty aukcyjne przekracza kwotę 5.000 złotych. Dostarczenie przesyłki zostanie zrealizowane za pośrednictwem usługi Pocztex 24 firmy kurierskiej Pocztex. Bezpłatna przesyłka ubezpieczona jest  wyłącznie na 1.000 złotych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone przesyłki, których zawartość nie została należycie ubezpieczona.
  5. Koszt przesyłki nadanej na polski adres ponosi kupujący gdy suma należności za zakupione przedmioty aukcyjne nie przekroczy kwoty 5.000 złotych. Koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w zależności od sumy należności za zakupione przedmioty. 
  6. Koszt przesyłki zagranicznej bez względu na wartość zamówienia pokrywa kupujący. Forma i zadeklarowana wartość ubezpieczenia zawsze leży po stronie kupującego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub uszkodzone przesyłki, których zawartość nie została należycie ubezpieczona.
  7. Kupujący oświadcza, że zapoznał się i akceptuje regulamin usługi Pocztex dostępny na stronie www.pocztex.pl                                                                                                              
 25. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku, jak i opublikowany w tłumaczenia na języki obce, przy czym w kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu.
 26. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Sąd Rejonowy dla miasta Wrocław.
O aukcji

Aukcja wyselekcjonowanych numizmatów!

Przyjmujemy już przedmioty na kolejne aukcje w Marcu, Kwietniu oraz Czerwcu!

JAKOŚĆ W NAJLEPSZEJ CENIE!

 • partnerska współpraca
 • atrakcyjne warunki dla całych kolekcji oraz wyjątkowych przedmiotów
 • specjalne warunki dla polskich monet 
 • optymalizacja sprzedaży całych zbiorów, a także dubletów 
 • promocja na cały Świat

Sprawdź rezultaty naszej pracy na archiwum.snmw.pl 

SNMW.pl| (+48) 662 322 000 | [email protected] | [email protected]

Facebook.com/SNMWpl || Youtube/SNMW || Strona Główna

FAQ
O sprzedawcy
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki
Kontakt
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki
room
Zwiadowców 9
52-207 Wrocław
phone
+48 71 30 70 111
Godziny otwarcia
Poniedziałek
09:30 - 17:30
Wtorek
09:30 - 17:30
Środa
09:30 - 17:30
Czwartek
09:30 - 17:30
Piątek
09:30 - 17:30
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up
add