Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
32

Mariusz Dydo, Żubr L, model Black WBg, 2022

add Twoja notatka 
Opis pozycji
ceramika szkliwiona, malowana naszkliwnie, złocone rogi, 12x14,5x6 cm
Aukcja
favorite Artyści dla Ukrainy
gavel
Data
12 marca 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
101 EUR
Cena sprzedaży
161 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
161 EUR
Przebicie
160%
Wyświetleń: 170 | Ulubione: 3
Aukcja

Goldenmark

Artyści dla Ukrainy
Data
12 marca 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  500
  > 100
  1 000
  > 100
  10 000
  > 100
  50 000
  > 100
 
Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem aukcji: Artyści Ukrainie - charytatywna aukcja dzieł sztuki (goldenmark.com)

Polityka prywatności.

Dane osobowe. 

Organizator, przetwarzając dane osobowe w związku z organizacją, przeprowadzeniem Aukcji i dostarczeniem Dzieł sztuki, jest administratorem danych osobowych uczestników Aukcji w związku z czym niniejszym informuje:  

1.       Administratorem danych osobowych jest  Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a. Organizator przetwarza następujące dane osobowe uczestników Aukcji: imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej lub (w wypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną): imię i nazwisko osoby uprawnionej do działania w imieniu uczestnika, jej numer telefonu i adres poczty elektronicznej; 

2.       Dane osobowe uczestników Aukcji będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Aukcji; 

3.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika (art. 6 ust.  1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem;  

4.       w przypadku nabycia Dzieł sztuki za równowartość 15 000 euro lub większą, Organizator w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu będzie przetwarzał dodatkowo następujące dane osobowe uczestnika Aukcji będącego zwycięzcą licytacji lub jego reprezentanta: nr PESEL, obywatelstwo, data urodzenia oraz państwo urodzenia w przypadku braku nr PESEL, seria i nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;  

5.       podanie danych osobowych przez uczestnika jest warunkiem udziału w Aukcji  i jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży Dzieła sztuki;  

6.       dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego  podejmowania decyzji, w tym profilowania;  

7.       uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do  przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących  ochrony danych osobowych, w szczególności RODO. Uczestnik Aukcji może skorzystać z tych praw przesyłając korespondencję na adres email: adres [email protected] 

8.       uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO; 

9.       dane osobowe Uczestników mogą być  udostępniane wyłącznie:

1.       podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2.       podmiotom, które działają w naszym imieniu oraz przy pomocy których realizujemy naszą działalność,

3.       podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą oraz pośrednictwa w płatnościach w zakresie, który jest niezbędny dla prowadzenia naszej działalności,

4.       podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz marketingową w zakresie dotyczącym prowadzenia naszej działalności.

10.   Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO. Dane osobowe uczestników Aukcji będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora, w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo;

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować kierujac korespondencję mailowo na adres: [email protected] lub na adres siedziby Organizatora: Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław.  

O aukcji

Artyści Ukrainie - charytatywna aukcja dzieł sztuki!

Całość zebranych środków finansowych zostanie przekazana Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która niesie pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. PCPM wspiera pomoc humanitarną, ewakuację ludności oraz pomoc psychologiczną dla dzieci na terenach objętych rosyjską agresją i działaniami wojennymi. 

- Wszyscy wierzymy, iż sztuka zawsze była, jest i będzie ponad wszelkimi podziałami. Wierzymy, że nasz głos – głos sprzeciwu wobec bestialskiego, rosyjskiego aktu agresji na Ukrainę – jest ważny i zostanie usłyszany - mówi Oksana Bagriy, pochodząca z Ukrainy artystka, która popiera cały zespół Goldenmark.

Eksperci i kuratorzy Goldenmark podjęli działania non profit, które umożliwiły organizację tej aukcji i nawiązali kontakt z wieloma artystami, którzy przekazali na licytację swoje wybrane dzieła. 

FAQ
O sprzedawcy
Goldenmark
Kontakt
Goldenmark
room
ul. Strzegomska 55a
53-611 Wrocław
phone
+48 571 552 585
Godziny otwarcia
Poniedziałek
12:00 - 18:00
Wtorek
12:00 - 18:00
Środa
12:00 - 18:00
Czwartek
12:00 - 18:00
Piątek
12:00 - 18:00
Sobota
12:00 - 18:00
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up