Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
33

Anna Helena Anuszewska, Kombinerki III (Ślimaczenie), 2010,druk 2012

add Twoja notatka 
Opis pozycji
akwaforta,akwatinta barwna, papier, 35x18 cm

60x50 cm (w oprawie passe-partout), edycja W.III 11/50, sygnatura p.d.: A.H. Anuszewska 2010
Aukcja
favorite Artyści dla Ukrainy
gavel
Data
12 marca 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
101 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 92 | Ulubione: 0
Aukcja

Goldenmark

Artyści dla Ukrainy
Data
12 marca 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  500
  > 100
  1 000
  > 100
  10 000
  > 100
  50 000
  > 100
 
Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem aukcji: Artyści Ukrainie - charytatywna aukcja dzieł sztuki (goldenmark.com)

Polityka prywatności.

Dane osobowe. 

Organizator, przetwarzając dane osobowe w związku z organizacją, przeprowadzeniem Aukcji i dostarczeniem Dzieł sztuki, jest administratorem danych osobowych uczestników Aukcji w związku z czym niniejszym informuje:  

1.       Administratorem danych osobowych jest  Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-611) przy ul. Strzegomskiej 55a. Organizator przetwarza następujące dane osobowe uczestników Aukcji: imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej lub (w wypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną): imię i nazwisko osoby uprawnionej do działania w imieniu uczestnika, jej numer telefonu i adres poczty elektronicznej; 

2.       Dane osobowe uczestników Aukcji będą przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Aukcji; 

3.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika (art. 6 ust.  1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem;  

4.       w przypadku nabycia Dzieł sztuki za równowartość 15 000 euro lub większą, Organizator w celu wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu będzie przetwarzał dodatkowo następujące dane osobowe uczestnika Aukcji będącego zwycięzcą licytacji lub jego reprezentanta: nr PESEL, obywatelstwo, data urodzenia oraz państwo urodzenia w przypadku braku nr PESEL, seria i nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;  

5.       podanie danych osobowych przez uczestnika jest warunkiem udziału w Aukcji  i jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży Dzieła sztuki;  

6.       dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego  podejmowania decyzji, w tym profilowania;  

7.       uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do  przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących  ochrony danych osobowych, w szczególności RODO. Uczestnik Aukcji może skorzystać z tych praw przesyłając korespondencję na adres email: adres [email protected] 

8.       uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie  przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO; 

9.       dane osobowe Uczestników mogą być  udostępniane wyłącznie:

1.       podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

2.       podmiotom, które działają w naszym imieniu oraz przy pomocy których realizujemy naszą działalność,

3.       podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą oraz pośrednictwa w płatnościach w zakresie, który jest niezbędny dla prowadzenia naszej działalności,

4.       podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi doradcze, audytowe, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową oraz marketingową w zakresie dotyczącym prowadzenia naszej działalności.

10.   Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO. Dane osobowe uczestników Aukcji będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora, w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo;

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować kierujac korespondencję mailowo na adres: [email protected] lub na adres siedziby Organizatora: Goldenmark Center Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław.  

O aukcji

Artyści Ukrainie - charytatywna aukcja dzieł sztuki!

Całość zebranych środków finansowych zostanie przekazana Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która niesie pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. PCPM wspiera pomoc humanitarną, ewakuację ludności oraz pomoc psychologiczną dla dzieci na terenach objętych rosyjską agresją i działaniami wojennymi. 

- Wszyscy wierzymy, iż sztuka zawsze była, jest i będzie ponad wszelkimi podziałami. Wierzymy, że nasz głos – głos sprzeciwu wobec bestialskiego, rosyjskiego aktu agresji na Ukrainę – jest ważny i zostanie usłyszany - mówi Oksana Bagriy, pochodząca z Ukrainy artystka, która popiera cały zespół Goldenmark.

Eksperci i kuratorzy Goldenmark podjęli działania non profit, które umożliwiły organizację tej aukcji i nawiązali kontakt z wieloma artystami, którzy przekazali na licytację swoje wybrane dzieła. 

FAQ
O sprzedawcy
Goldenmark
Kontakt
Goldenmark
room
ul. Strzegomska 55a
53-611 Wrocław
phone
+48 571 552 585
Godziny otwarcia
Poniedziałek
12:00 - 18:00
Wtorek
12:00 - 18:00
Środa
12:00 - 18:00
Czwartek
12:00 - 18:00
Piątek
12:00 - 18:00
Sobota
12:00 - 18:00
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up