Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
26

Władysław Ansgary PODKOWIŃSKI (1866-1895), „Praczka”, ok. 1889

add Twoja notatka 
Opis pozycji
olej, tektura, wym. w świetle passe-partout: 31 x 40 cm,
sygn. l. d.: PODKOWIŃSKI.
Opinia dr. Stefanii Krzysztofowicz-Kozakowskiej z dnia 8 kwietnia 2022 roku.
Obraz do 1996 należał do kolekcji rodziny z Sosnowca, w dniu 5 października 1996 został wystawiony i sprzedany na 1 Aukcji DESY Krajowej w Krakowie.

W swojej opinii dr Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska zwraca uwagę na wspólny z Józefem Pankiewiczem wyjazd Podkowińskiego do Paryża w 1889, autorka pisze: „Przedstawiony do opinii obraz mógł zostać namalowany podczas pobytu w Paryżu. Sugeruje to przede wszystkim temat kompozycji, sposób ubrania praczki, jej czepek, a także widoczny w tle pejzaż z charakterystycznymi zabudowaniami. Również sama balia do prania z możliwością podgrzewania wody pojawia się na rycinach francuskich. W Polsce nie była powszechnie stosowana. Władysław Podkowiński ilustruje tu życie codzienne miasta. Był to szczególnie bliski mu temat – artysta dorabiał jako rysownik-ilustrator portretujący, jak to określił Henryk Piątkowski „sceny z życia potocznego. (…) W opiniowanej pracy „Praczka”, zauważalne są cechy charakterystyczne dla prac Podkowińskiego i potwierdzające jego autorstwo. Jest to zarówno kolorystyka prac i delikatny sposób nakładania farb. Pojawi się on m.in. w dwóch pracach przedstawiających wieś pochodzących z około 1890 roku (w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu i w kolekcji prywatnej). Oba przedstawienia malowane są paletą barwną analogiczną do tej użytej w opiniowanej pracy”.


Malarz, wybitny przedstawiciel sztuki okresu Młodej Polski. Początkowo kształcił się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem Wojciecha Gersona (1880-1884), w latach 1885-1886 kontynuował studia w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu u batalisty B. Willewalda. Wyjazd w 1889 do Paryża i kontakt z malarstwem impresjonistycznym zdecydował o dalszym kierunku jego twórczości. Po powrocie do kraju osiadł w Warszawie. Pracował jako ilustrator-reporter w warszawskich czasopismach, w okresie letnim odwiedzał majątki przyjaciół w Mokrej Wsi i Chrzęsnem, tworząc kompozycje pejzażowe. Na przełomie 1892/1893 zaczął tworzyć kompozycje symboliczne porzucając impresjonizm. Zmarł w wieku 29 lat. W 1895 w warszawskim TZSP Leon Wyczółkowski i Feliks Jasieński zorganizowali pośmiertną wystawę artysty, na której zaprezentowano 122 jego dzieła.
Aukcja
Aukcja 201 - Malarstwo, Grafika i Rzemiosło Artystyczne
gavel
Data
14 maja 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
26 936 EUR
Cena sprzedaży
32 324 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
26 936 EUR
Przebicie
120%
Wyświetleń: 101 | Ulubione: 1
Aukcja

DESA Katowice

Aukcja 201 - Malarstwo, Grafika i Rzemiosło Artystyczne
Data
14 maja 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela , obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego - wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 3. Obiekt wystawiony na aukcje posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnice handlową.
 4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez zaproszonych konsultantów.
 5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20 %. Opłata obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej.
I

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną "Aukcjonerem", która działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o.
 2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji czyli podwyższenie stawki.
 3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów lub bez podawania przyczyn.
 4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.
II

 1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły Vadium w wysokości 700 zł (dotyczy aukcji 'malarstwo') lub 100 zł (dotyczy aukcji 'odznaki/odznaczenia') i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową.
 2. DESA Sp. z o.o może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
 3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium:
  1. pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego ( wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną)
  2. telefonicznego udziału w licytacji
III

 1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.
 2. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Na poczet zadatku zalicza się Vadium stanowiące wówczas zadatek lub jego część.
 3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
 4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek Vadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
IV

 1. Dom Aukcyjny daje gwarancje opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
 2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu. W Domu Aukcyjnym "DESA sp. z o.o." prawo pierwokupu mają również muzea nierejestrowe, ale powołane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 4. Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 euro.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
DESA Katowice
Kontakt
DESA Dom Aukukcyjny - Katowice
room
ul. Mariacka 5
40-014 Katowice
phone
+48 519 564 625
keyboard_arrow_up