Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
36

The KRASNALS (data powstania grupy 2018), Jeśli we wzroku mężczyzny widzą energię, pasję, wtedy uważają go za interesującego / Francis Coppola, Stanley Kubrick z cyklu ,,GoodFellas”; 2015

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 2 556 - 4 260 EUR
Olej, płótno; 50 x 100 cm
Syn., dat., opisany na odwrocie: Jeśli we wzroku mężczyzny/ widzą energię, pasję, wtedy/ uważają go za interesującego / Francis Coppola, / Stanley Kubrick/ GoodFellas series/ The Krasnals/ Whielki Krasnal/ 2015
Praca prezentowana na wystawie "Czułem skurcze twojego przełyku", Galeria Miejska, Wrocław, 2016 i reprodukowana w katalogu.

The Krasnals - "Grupa reprezentowana przez członka Stowarzyszenia Autorów Sztuk Wizualnych
Kontrowersyjna grupa powstała 01.04.2008 roku przez anonimowych twórców. Wartością jest dla nich wolność twórczej wypowiedzi. Przeciwstawiają się komercjalizacji sztuki. Są twórcami prowokacyjnych akcji artystycznych, pokazują relacje między twórcą i odbiorcą pomijając poprawność polityczną i społeczne konwenanse.
Cykl: Good Fellas powstał w oparciu o serię pytań i poszukiwanie autorytetów we współczesnym świecie:

„Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?
„Kto to był? Przyjaciel? Dobry człowiek? Ktoś kto współczuł? Ktoś, kto chciał pomóc? Byłże to ktoś jeden? Czy to byli wszyscy?”
Kafka, Beckett, Ionesco, Mrożek…?
Dlaczego nikt mi nie chce powiedzieć o co w tym wszystkim chodzi?
Wystarczy przyjąć, że Pi równa się 2 przecinek 89 i z każdego koła można zrobić błędne koło.
Jak sfrustrowani naukowcy, żadne logiczne rozumowanie nie zbliża ich do prawdy. Czują że coś jest nie tak. Jest Józef K., bezradny, z zapętlającym się w kółko pytaniem skąd się tu wziął i dlaczego, są Vladimir i Estragon czekający na Godota. Kręci się też dyrektor zoo i dmuchany słoń który odleciał. Jest i ostatni człowiek zastanawiający się nad przemianą w nosorożca. Są i inni, od czasu do czasu próbujący wyartykułować potrzebę komunikacji, choć za pomocą zupełnie różnych języków. Nie ma tylko wciąż Łysej Śpiewaczki…
Każdy ma swoją historię, swoje pytania, ale wszyscy zawieszeni są w jakimś fragmencie przestrzeni i czasu.
-Grupa The Krasnals
Aukcja
IV AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Data
30 czerwca 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 491 EUR
Estymacje
2 556 - 4 260 EUR
Cena sprzedaży
6 134 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
5 112 EUR
Przebicie
411%
Wyświetleń: 93 | Ulubione: 1
Aukcja

Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska

IV AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Data
30 czerwca 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego Róża Wroniszewska zwanego dalej: Domem Aukcyjnym. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który ustala ceny wywoławcze, zazwyczaj jest to 10%-50% poniżej dolnej granicy estymacji, decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wypełnienie Zgłoszenia licytacji oraz zaakceptowanie „Regulaminu Aukcji”. 
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Usługi te – rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Domem Aukcyjnym. najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki lub odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym  na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu , gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:  Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  c). Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (DZ.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac (oznaczonych droit de suite) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1) 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2) 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro oraz ≤ 200 000 Euro
  3) 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro oraz ≤ 350 000 Euro
  4) 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro oraz ≤ 500 000 Euro
  5) 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: Dom Aukcyjnyn Róża Wroniszewska ul. Siemiradzkiego 13/6 31-137 Kraków lub adres e-mail [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
Kontakt
Dom Aukcyjny Róża Wroniszewska
room
ul. Henryka Siemiradzkiego 13 / 6
31-137 Kraków
phone
+48602130899
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up