Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
49

Dorota Buczkowska (Ur. 1971), Łaskotanie podniebienia, 2013 r.

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 3 580 - 4 773 EUR
olej/płótno, 100 x 70 cm
sygnowany, datowany i opisany na rewersie: ‘DBuczkowska | 2013 | „Łaskotanie podniebienia” ‘
WYSTAWIANY:
- Dorota Buczkowska, The Experience of Presence, 17.09 - 19.10. 2014, Platán Galéria, Budapeszt, 17.09 - 19.10. 2014
Aukcja
9. Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
22 czerwca 2017 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 671 EUR
Estymacje
3 580 - 4 773 EUR
Cena sprzedaży
3 661 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
3 103 EUR
Przebicie
219%
Wyświetleń: 110 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat DAES

9. Aukcja Dzieł Sztuki
Data
22 czerwca 2017 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
Kwota Opłata aukcyjna
1 - 100,000 18.00%
100,000+ 15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  500
  > 100
  1 000
  > 200
  5 000
  > 300
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin

1. LICYTOWANIE NA AUKCJI

 1. Wszyscy licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
 2. Licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, chyba że przed rozpoczęciem aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z DA DAES, że oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej przez DA DAES.
 3. Zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.


2. PRZEBIEG AUKCJI

 1. Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem), w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny. 
 2. Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
 3. Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność.
 4. Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między DA DAES a kupującym.
 5. Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega również warunkom sprzedaży aukcyjnej.


3. CENA WYLICYTOWANA I OPŁATA AUKCYJNA

 1. Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny obiektu i wynosi 15%. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
 2. Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w terminie 10 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:
  • DA DAES akceptuje płatność kartami płatniczymi MasterCard, VISA
  • DA  DAES akceptuje płatność przelewem bankowym na konto: ING Bank Śląski  06 1050 1575 1000 0022 7598 2417, SWIFT INGBLPW.  W tytule przelewu prosimy podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
 3. Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego dopóki DA DAES nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty aukcyjnej. 


4. ODBIÓR ZAKUPIONEGO OBIEKTU

 1. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec DA DAES 
 2. Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty aukcji. Po tym terminie DA DAES przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu  magazynu. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu.
 3. DA DAES nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie kupującego DA DAES może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta. 
 4. DA DAES będzie wymagał okazania dowodu osobistego przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.


5. DANE OSOBOWE KLIENTA

W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem aukcji, DA DAES może wymagać od klientów podania danych osobowych. DA DAES może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta w celach marketingowych dostarczając materiały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez DA DAES. Zgadzając się na WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają się, że DA DAES może wykorzystać te dane dla ww. celów. 


6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. DA DAES wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
 2. Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 6 całkowita odpowiedzialność DA DAES będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego.
 3. DA DAES nie jest odpowiedzialny za pomyłki, słowne czy na piśmie, w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 6, DA DAES nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. DA DAES  nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
 5. Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ nie wyklucza odpowiedzialności DA DAES wobec kupującego, wynikających z oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej. 


7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.
 2. Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla DA DAES, włączając zawartość  katalogu, stanowią własność DA DAES. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej DA DAES. 


8. WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI

Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego datowanie. DA DAES udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez DA DAES, z poniższymi zastrzeżeniami: 

 1. DA DAES udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu. Powyższa gwarancja nie obejmuje:
  • kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;
  • obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
  • obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub „(?)”) po nazwisku artysty przed lub po imieniu i nazwisku artysty określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
  • obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
  • obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów; 
  • obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania, różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
  • obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci);
  • obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy niż było to podane w opisie;
  • obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu metod naukowych, lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne albo według wszelkiego prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.

O aukcji

Dom Aukcyjny DAES
ul. Piękna 28/34 lok. 1, Warszawa

FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat DAES
Kontakt
Antykwariat DAES
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up