Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
8

Dorota Buczkowska, Z serii The Way Back, 2017

add Twoja notatka 
Opis pozycji
olej, papier, 70x85,5 cm
opisany na odwrocie: DBuczkowska 2017 The way back
Aukcja
favorite XII Aukcji Charytatywnej "ziarno SZTUKI - ogród NADZIEI"
gavel
Data
31 maja 2017 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
48 EUR
Cena sprzedaży
846 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
813 EUR
Przebicie
1768%
Wyświetleń: 145 | Ulubione: 1
Aukcja

Ogród Nadziei

XII Aukcji Charytatywnej "ziarno SZTUKI - ogród NADZIEI"
Data
31 maja 2017 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
4.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
 
Regulamin
 1. Organizatorem XII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI” jest Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” z siedzibą na ul. Puławskiej 158/164 m 3, 02-670 w Warszawie.
 2. Dochód z aukcji przeznaczony zostanie na organizację Integralnego Programu Zdrowienia dla chorych na raka i ich bliskich w ramach działalności statutowej Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia “Ogród Nadziei”.
 3. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone Organizatorowi przez ich właścicieli.
 4. Organizatorzy aukcji gwarantują zgodność cech obiektów opisanych w kataloguze stanem faktycznym. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają katalog. 
 5. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają cenę wywoławczą 200 PLN.
 6. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.
 7. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby, bez konieczności wpłacania vadium. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres [email protected] lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer: 503 012 889. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 4%
 8. Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji oferty kupna z podaniem limitu cenowego (limit cenowy JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji.
 9. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 
 10. Akcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę – Aukcjonera
 11. Postęp w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 PLN. Powyżej kwoty 5 000 zł Aukcjoner może zaproponować podwyższenie postąpienia do 200 lub 500 PLN.
 12. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.
 13. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.
 14. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna – sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty za obiekt w ustalonym regulaminem terminie.
 15. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Możliwe formy płatności na XII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI – ogród NADZIEI” to: płatność gotówką lub kartą podczas Aukcji w Centrum Sztuki Współczesnej, płatność gotówką w siedzibie Galerii Xanadu, ul. Hoża 51 00-681 Warszawa lub przelew bankowy na konto Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A. 47 1160 2202 0000 0001 3116 4813.
 16. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty.
 17. Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość, co do jego autentyczności, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a organizatorzy aukcji oddadzą całą kwotę zakupu. Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.
 18. Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.
 19. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu.  
 20. Wszelkie informacje o odbiorze sprzedanych obiektów można uzyskać pod numerem telefonu Fundacji: 503 012 889 lub mailowo: [email protected]
O aukcji

Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie
Warszawa, ul. Jazdów 2

FAQ
O sprzedawcy
Ogród Nadziei
Kontakt
Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”
room
ul. Makolągwy 21 / 1
02-811 Warszawa
phone
+48 509 671 585
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up