Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
45

GDAŃSK. Zbiór trzech obwieszczeń wydanych przez gdańską radę miejską, wzywających do różnych form dobroczynności na rzecz ubogich chłopców, gdańskiego Lazaretu oraz Domu Dobroczynności. Wyd. Thomas Johann Schreiber, Gdańsk 1774

add Twoja notatka 
Opis pozycji

GDAŃSK. Zbiór trzech obwieszczeń wydanych przez gdańską radę miejską, wzywających do różnych form dobroczynności na rzecz ubogich chłopców, gdańskiego Lazaretu oraz Domu Dobroczynności. Wyd. Thomas Johann Schreiber, Gdańsk 1774; 8 str., karty ze śladami zawilgocenia, oprawa kartonowa współczesna, format: 8° (obwieszczenia są współoprawne i różnią się nieznacznie rozmiarami). 

Obwieszczenia odwołują się do chrześcijańskiego sumienia oraz etyki protestanckiej, silnie akcentując moralną konieczność finansowego wsparcia wyznaniowej (i narodowej) wspólnoty: 1) Ogłoszenie cyklicznej zbiórki pieniędzy na rzecz ubogich chłopców – darczyńcy mieli być wpisani do specjalnej księgi; środki zbierano na Wielkanoc oraz na św. Michała Archanioła (29 września); Es ist der Christlichen Gemeine nicht unbekannt, daß E. Raht die von den Pauper-Knaben […]; 2) Prośba o wsparcie finansowe gdańskiego Lazaretu, który znajdował się przy Bramie Oliwskiej – w tym czasie służył za Dom dla Chorych na Ospę (Pockenhaus); Lazaret istniał od XIV wieku i znajdował się poza murami miasta, mając za zadanie izolację i próbę leczenia chorych na ospę; Der christlichen Gemeine ist bekannt zu machen, welcher gestalt die aus den geführten Rechnungen erhellende Bedürfnisse des hiesigen Lazareths, oder so genannten Pockenhauses […]; 3) Apel o wsparcie gdańskiego Domu Dobroczynności (Spend und Waisenhaus); gmach Domu stoi do dzisiaj i znajduje się przy ul. Sierocej na Starym Mieście; powstał w 1699 r. z inicjatywy władz Gdańska jako przytułek dla bezdomnych i żebraków, których liczebność wzrosła na skutek wojny ze Szwecją, umieszczano w nim także sieroty; pełnił swą funkcję do 1906 r.; Es ist der christlichen Gemeine bekannt zu machen, welchergestalt die aus den geführten Rechnungen erhellende Bedürfnisse des Spend-oder Wäisen-Hauses […].

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
117 EUR
Cena sprzedaży
129 EUR
Przebicie
110%
Wyświetleń: 32 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
+